Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΚΕΦ Δ ΕΩΣ ΣΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Ούτως ας μας θεωρή πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού.

2. Το δε επίλοιπον ζητείται μεταξύ των οικονόμων,να ευρεθή έκαστος πιστός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν τα πάρουμε απλά και συνειδητά θα εργαζόμαστε το θέλημα του Θεού χωρίς να προσωποληπτούμε, αποφεύγοντας τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται ως υπηρέτες Θεού αλλά ως ιδιαίτεροι, θέλοντας να κυριαρχούν πάνω μας διακατέχοντας εξουσία. Δεν είναι υγιές, δεν είναι πρέπων άνθρωπος να θέλει να επιστατεί σε άνθρωπο. Χρειάζεται προσοχή, διότι η ανθρωπότητα έχει θρηνήσει πολλά θύματα από τις λογικές αυτές.Για να υπάρξει πιστός χρειάζεται να έχει γεννηθεί άνωθεν ώστε το κήρυγμά του να διέπεται από σοφία Θεού συναρπάζουσα, η οποία σοφία του να ελευθερώνει και να περνά από τη φθορά στην αφθαρσία, από την αμαρτία στην αναμαρτησία, από το διαίρει και βασίλευε στο ίνα ώσιν εν. Πιστός είναι αυτός που λέει και γίνεται διότι έχει τον τρόπο τον οποίον ο Θεός του φανέρωσε ώστε να εκπληρώσει επαγγελίες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 4

 

«3. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ υφ' υμών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως· αλλ' ουδέ ανακρίνω εμαυτόν.

4. Διότι η συνείδησίς μου δεν με ελέγχει εις ουδέν·πλην με τούτο δεν είμαι δεδικαιωμένος· αλλ' ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος θέλει να δικαιωθεί από ανθρώπους ίσως να το πετύχει πείθοντάς τους με τεχνάσματα και όποιος έχει άγνοια φτιάχνει Θεό στα μέτρα του ώστε να δικαιώνει τον εαυτό του ενώπιον Θεού και ανθρώπων.Όποιος όμως γνώρισε τον Κύριο δεν ευαρεστείται σε θετικές κριτικές οι οποίες είναι γεμάτες κολακείες, αλλά ούτε και τον εαυτό του δικαιώνει. Αυτός που γνώρισε τον Χριστό αφήνει εαυτόν στον κρίνοντα δικαίως, στον Θεό. Μέχρι τότε αγωνίζεται να συμπληρώσει πνευματικά ελλείποντα εργαζόμενος ακατάπαυστα το αγαθό.

Το να μην μας ελέγχει η συνείδηση είναι η μεγαλύτερη προϋπόθεση στο να βασιλέψει μέσα μας ο Θεός και να αναπτυχθεί μέσα μας ο τριαδικός Θεός. Τον καιρό της άγνοιας γνωρίζουμε ότι ο Θεός τον παραβλέπει, αλλά και στον καιρό της αναγέννησης πάλι το έλεος του Θεού μας καταδιώκει. Ας μην έχουμε αυστηρή συνείδηση, ώστε να δημιουργείται μέσα μας πνευματική σύγχυση. Να παίρνουμε εύκολα το έλεος του Θεού και να το δίνουμε εύκολα στους συνανθρώπους μας. Χρειαζόμαστε χρόνο για να ωριμάσουμε πνευματικά και να συντελεστεί - ολοκληρωθεί η αναγέννηση στη ζωή μας. Εξάλλου, το ταξίδι της αναγέννησης θα μας οδηγήσει στη θέωση. Ένα ρητό αναφέρει, μην κοιτάς πώς έπεσα, αλλά πώς ξανά σηκώθηκα. Όλα συνεργούν στο αγαθό και όλα μας σπουδάζουν.Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προ καιρού, έως αν έλθη ο Κύριος, όστις και θέλει φέρει εις το φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τας βουλάς των καρδιών και τότε ο έπαινος θέλει γείνει εις έκαστον από του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πάντες πταίομεν. Αρα ας μην κρίνουμε επιπόλαια κανέναν διότι θα μετανιώσουμε πικρά. Από την ημέρα που γνώρισα τον Κύριο κατάλαβα ότι είναι πολύ παιδικό να ασχολούμαι με τους άλλους, πόσο μάλλον να μπαίνω στη ζωή τους και να την κρίνω. Είναι χάσιμο χρόνου να θέλουμε να διορθώσουμε τη ζωή του άλλου ή να θέλουμε να τον κρίνουμε ή να τον καταδικάσουμε ώστε να δικαιώσουμε εαυτό. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος τόνισε, μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε και ο απόστολος Παύλος συνεχίζει, συ τις είσαι όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιον αυτού κύριον ίσταται ή πίπτει· διά τούτο αναπολόγητος είσαι, ω άνθρωπε, πας όστις κρίνεις· διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σεαυτόν κατακρίνεις· επειδή τα αυτά πράττεις συ ο κρίνων. Αυτό που τονίζει ο Κύριος στα τέκνα του είναι υπέρ αρκετό για έναν συνειδητοποιημένο χριστιανό. Για έναν όμως που απλώς μελετά επιπόλαια αλλά δεν το συνειδητοποιεί και το αψηφεί η κρίση θα συνεχιστεί. Αυτός που κρίνει έχει την ταυτότητα του θανάτου στη τσέπη του. Ας ακούσουμε όλοι την ομιλία που αναφέρεται στην αποστολή της Φωνής Θεού και θα καταλάβουμε τι σημαίνει κρίση και πόσο σοβαρό είναι το να εισερχόμαστε στη ζωή του άλλου και να την κρίνουμε. Εγώ συμβουλεύω να στρέψουμε όλοι τα μάτια μας στον ζώντα Θεό και να μην τα πάρουμε ποτέ. Όταν θα τα παίρνουμε από το πρόσωπο το δικό του και την άπειρη σοφία του, τότε τα λάθη θα συντελούνται σε καθημερινή βάση στη ζωή μας, τα οποία θα αυξάνουν διότι το ένα λάθος φέρνει το άλλο. Μη γένοιτο! Ο Θεός επιστατεί στη ζωή του κάθε ανθρώπου και αυτός γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του. Εμείς να μην μπαίνουμε σε ξένα χωράφια. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Ταύτα δε, αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικώς εις εμαυτόν και εις τον Απολλώ διά σας, διά να μάθητε διά του παραδείγματος ημών να μη φρονήτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον, διά να μη επαίρησθε εις υπέρ του ενός κατά του άλλου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται ταπεινοίς δε δίδωσιν χάριν. Δεν χρειάζεται ουδείς μέσα στην Φωνή του Θεού να επαίρεται. Εμείς μέσα στην Φωνή Θεού απλώς κάνουμε τη δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, σκεύη εκλογής προσφέροντας λογική λατρεία το σώμα ημών στο να υπηρετούμε Θεό και άνθρωπο. Το παράδειγμα του αποστόλου Παύλου, η δραστηριότητά του πάνω στο θέλημα του Θεού, η ταπεινοφροσύνη, η ωριμότητά του είναι υπέρ αρκετά για να γίνουν σε εμάς πυξίδα ώστε να βρούμε τον ζώντα Θεό. Είναι παιδικό, είναι ανώριμο να θέλει ο ένας αδελφός να επαίρεται έναντι του άλλου. Τι έχεις άνθρωπε το οποίο δεν το έλαβες, αφού πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν καταβαίνον εκ του πατρός των φώτων;Καθώς ουδέ του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ο εγωισμός αυτός είναι κίνητρο πτώσης.Αν ο Χριστός ταπείνωσε εαυτό μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ας αναλογιστεί ο καθένας την δική του πορεία και ας έλθει εις εαυτόν, διότι πολλές φορές μόνο τα λόγια μας θυσιάζουμε και αυτά όχι για την δόξα του Θεού αλλά για την δική μας προβολή. Μη γένοιτο! Ο Θεός φανερώνει, επί τίνα επιβλέψω; Αλλ’ η επί τον ταπεινόν και ησύχιον και τρέμοντα τους λόγους μου.Ας γίνουμε ταπεινοί ώστε να κοινωνούμε την άπειρη δόξα του Αγίου Θεού αιώνια.Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Διότι τις σε διακρίνει από του άλλου; και τι έχεις, το οποίον δεν έλαβες, εάν δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει! Είναι το πιο σωστό και είναι εύκολο να το καταλάβουμε αρκεί να παρατηρήσουμε τη ζωή μας στα απλά. Π.χ.είσαι άνδρας ή γυναίκα, έχεις δύο μάτια, δύο χέρια, δύο πόδια, νεφρά, καρδιά,ψηλός, κοντός, εξελίσσεσαι πνευματικά, υλικά κ.λ.π.; Όλα αυτά ανήκουν στο σχέδιο το δικό σου, στη λογική τη δική σου; Δεν είναι προκαθορισμένα από τον Θεό; Έτσι και τα πνευματικά σου δόθηκαν άνθρωπε, όχι γιατί είσαι καλός ή γιατί εφαρμόζεις, αλλά για να σπουδάσεις τη σοφία του Θεού μέσα απ’ όσα λες και δεύτερον για να γίνεις άξιος διαχειριστής δοτικότητας των όσων ο Θεός σου εμπιστεύτηκε ώστε να πολλαπλασιαστούν, διότι η αγάπη του Θεού όταν μοιράζεται πολλαπλασιάζεται. Και φαίνεται στη ζωή μας σήμερα η αγάπη του Θεού, διότι μας έκανε με τη λογική του αυτό που είμαστε σήμερα και που αναμένεται να γίνουμε στο μέλλον. Να κάνουμε τον Θεό δικό μας φως και το φως του ας λάμψει διά μέσω μας σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ο Θεός αδέλφια μου δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή μας αν διαχειριστούμε σωστά ό,τι μας έδωσε, διαφορετικά θα γίνουμε αιτία να μετανιώσει που μας εμπιστεύτηκε με φυσική συνέπεια να μας αποστραφεί. Όταν τα διαχειριστούμε χωρίς ταπείνωση η οποία καθίσταται στη ζωή μας η αρετή των αρετών και χωρίς αυτή ουδεμία αρετή αναγνωρίζεται και κανένα έργο δεν θεμελιώνεται στην πέτρα Χριστός, θα είναι ματαιότης η οποιαδήποτε προσπάθεια αναγέννησης. Μη γένοιτο! Άνδρας ή γυναίκα γίνεται κάποιος από τα γονίδιά του.Κύριος όμως γίνεται κάποιος με το να ακολουθεί τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.Αυτός γίνεται και ταπεινός. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Τώρα είσθε κεχορτασμένοι, τώρα επλουτήσατε,εβασιλεύσατε χωρίς ημών· και είθε να εβασιλεύητε, διά να συμβασιλεύσωμεν και ημείς με σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο Θεός στέλνει σκεύος εκλογής στη ζωή μας και μας ελευθερώνει μέσα από την άπειρη σοφία που ο Θεός του εξασφάλισε, ας φροντίζουμε και εμείς να τον κάνουμε και αυτόν μέτοχο του δικού μας βασιλείου που ο Θεός μας χάρισε ώστε να συμβασιλέψουμε. Παρακάτω στους επόμενους στίχους φανερώνει ο απόστολος Παύλος τι εννοεί. Ας τους μελετήσουμε.Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξεν ημάς τους αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον· διότι εγείναμεν θέατρον εις τον κόσμον και εις αγγέλους και εις ανθρώπους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν κάποιος στέλνεται υπό του Θεού για να αλλάξει τα δρώμενα του κόσμου, χαλάει πολλά συμφέροντα σε προσωπικό και γενικό επίπεδο, αφού ο κόσμος διέπεται από συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες στον οποίον ανήκαμε και εμείς. Ας μην γίνεται όμως θέατρο ο απεσταλμένος του Θεού σε όλους όσους έλαβαν χάρη υπό του Θεού διά μέσω αυτού. Ας καλύπτουμε με σοφία τις ανάγκες εκείνων που εργάζονται το θέλημα του Θεού. Ο τρόπος, το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Αν ο απεσταλμένος γίνει θέατρο τότε θα γίνουμε και εμείς, διότι το ακροατήριο στο οποίο μετέχουν και οι άγγελοι του πονηρού θα μας ταπεινώσει μέχρι θανάτου. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Ημείς μωροί διά τον Χριστόν, σεις δε φρόνιμοι εν Χριστώ· ημείς ασθενείς, σεις δε ισχυροί· σεις ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μωρός σημαίνει χαζός, άνθρωπος που δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν έχει αίσθηση των πραγμάτων ούτε κατά τη λογική του κόσμου πόσο μάλλον της λογικής του Θεού. Όσοι όμως δέχτηκαν το μωρό του Θεού ξέρουν ότι δεν είναι μωρό αλλά σοφό, διότι τους μετέδωσε τη λογική λατρεία και τη σοφία του Αγίου Θεού. Έτσι μέσω αυτής έγιναν ισχυροί και ένδοξοι. Ο λόγος που οι άνθρωποι τον αποκαλούν μωρό είναι διότι εκθέτει τον εαυτό του, τη λογική της ανυπόκριτης αγάπης και τη λογική του Θεού δημόσια, φυσική συνέπεια να δέχεται ανελέητη κριτική και αποστροφή, αφού οι πάντες δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν λογική φοβούμενοι την κριτική και την αποστροφή που θα δεχτούν από το κοινωνικό σύστημα. Τουλάχιστον, ας μετέχουμε των έργων του ανθρώπου του Θεού διακριτικά μέχρι να μεγαλώσει η αγάπη μας ή και φανερά αν φτάσαμε στο πνευματικό επίπεδο να θέλουμε να γίνουμε ο εαυτός μας, να γίνουμε αλήθεια υπηρετώντας τον Θεό κάτω απ’ οποιεσδήποτε συνθήκες. Συμβουλεύω, καλύτερο είναι να είμαστε ο εαυτός μας και να μας μισούν μερικοί, παρά να είμαστε ψεύτικοι και οι πολλοί να μας αγαπούν. Αν μείνουμε στο πνευματικό στάδιο να σκεφτόμαστε τι θα πουν οι άλλοι για εμάς, τότε είμεθα ανάξιοι του Θεού αφού θα επιλέξουμε να ζήσουμε τη δική τους ζωή και όχι αυτή που θέλει ο Θεός και που έχει σχεδιάσει για εμάς. Μη γένοιτο! Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Έως της παρούσης ώρας και πεινώμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανώμεθα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο πνευματικός άνθρωπος απέχει από το σύστημα του κόσμου διότι αυξάνει στη σοφία του Θεού. Ο κόσμος αυτός που ζούμε δεν στηρίζεται στην αγάπη αλλά στην ύλη. Έχουμε χρήματα; Έχουμε τον υλικό κόσμο όπως φαγητό κ.λ.π.. Ο πνευματικός άνθρωπος στερείται του υλικού στοιχείου αλλά και αν έχει και μία δουλειά τα χρήματα που κερδίζει απ’ αυτή τα διαθέτει για τη δόξα του Θεού εκδηλώνοντας αγάπη με το να ταξιδέψει, να φιλοξενήσει, να νουθετήσει, να μεταλαμπαδεύσει τη σοφία του Θεού. Τον άνθρωπο του Θεού να τον στηρίζουμε, αν είναι του Θεού και αυτό θα φαίνεται αν η πνευματική ελευθερία και η σοφία του νου μας όταν ερχόμαστε σε επαφή μαζί του αυξάνεται. Εύχομαι, να νιώθουμε όλοι αλλήλων μέλη και όταν ένα μέλος πάσχει σε οποιονδήποτε τομέα πνευματικό ή υλικό να το ενισχύουμε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα εκεί που θέλουμε και μας περιμένει πριν εμείς ακόμα το εκφράσουμε. Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Να μην αγαπάμε με λόγια αλλά με έργα. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. και κοπιώμεν, εργαζόμενοι με τας ιδίας ημών χείρας· λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι υποφέρομεν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η δύναμη ενός πνευματικού άνδρα δεν είναι στο κλάμα, δεν είναι στη τσέπη, στο πόσα χρήματα έχει δηλαδή, δεν είναι στα παρακαλετά ή στα παράπονά του αλλά στο να μπορεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να μην χάνει τον Θεό του, τη σοφία του, την πνευματική του ισχύ, την απόφασή του να υπηρετεί Θεό και άνθρωπο. Το σπουδαιότερο όλων των ιδιοτήτων και της δύναμής του είναι το χαμόγελο που προκαλεί με την παρουσία του στην εκκλησία του Θεού αλλά και γενικότερα γύρω του. Φυσική συνέπεια όλοι αφού τον γνωρίσουν να τον θέλουν, να τον αγαπούν, να τον ζητούν στη ζωή τους. Η παρουσία του με λίγα λόγια είναι συνεχές φως Χριστού και ο λόγος διότι διακατέχεται από σοφία Θεού, από αισιοδοξία, από πίστη, από αγάπη ανυπόκριτη. Ο άνθρωπος του Θεού κοπιάζει υλικά και πνευματικά ώστε να στέκεται χωρίς να δημιουργεί σκάνδαλα. Πρέπει να στέκεται με πνεύμα Θεού μέχρι ο Θεός να στείλει γύρω του συνειδητοποιημένους ανθρώπους οι οποίοι όλοι μαζί θα έχουν κοινό στόχο και θα εργάζονται τον αμπελώνα του Κυρίου στηρίζοντας ο ένας αδελφός τον άλλον.Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. βλασφημούμενοι παρακαλούμεν· ως περικαθάρματα του κόσμου εγείναμεν, σκύβαλον πάντων έως της σήμερον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ας θυμηθούμε τον Χριστό ο οποίος για να φανερώσει Θεό κατέβηκε στα κατώτερα πνευματικά στάδια. Έτσι φανέρωσε την θέωσή του. Αρα όταν έχουμε αποστολή να γίνουμε αναμορφωτές του κόσμου, θα χρειαστεί να το διδάξουμε με τη ζωή μας ώστε οι άνθρωποι του Θεού να συναντήσουν το κίνητρο εκείνο σε εμάς που χρειάζονται για να εντάξουν διά μέσω του παραδείγματός μας τον Αγιο Θεό μέσα τους αλλά και γύρω τους. Δεν είναι τιμωρία σε εμάς αν στερούμαστε κάνοντας τον πνευματικό αγώνα, αλλά είναι η δόξα του Θεού η οποία θα ηχήσει ως σάλπιγγα στα πέρατα του κόσμου με ένα σκοπό, να μαζευτεί ο λαός του Θεού στο όρος του Θεού που είναι το αγιαστήριο, το οποίο θα μας εξασφαλίσει τον αγιασμό, τη θέωση, την αφθαρτοποίηση του πνεύματος και του σώματος. Μην απελπιστούμε από την εκπαίδευση. Εξάλλου τα πάντα συνεργούν στο αγαθό και ο λόγος διότι η μετάνοια, η αναγέννηση, η απολύτρωση των σωμάτων έφτασε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Πολλές φορές με τεχνάσματα μπορεί κάποιος πνευματικά επιπόλαιος άνθρωπος να κερδίσει μία ή δύο μάχες, μα τον πόλεμο θα τον κερδίσει ο άνθρωπος του Θεού διότι διακατέχεται από το πνεύμα του Θεού.Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Δεν γράφω ταύτα προς εντροπήν σας, αλλ' ως τέκνα μου αγαπητά νουθετώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν δεχόμαστε κάποιον ως απεσταλμένο Θεού, δεν ακούμε μόνο ό,τι είναι καλό για εμάς αλλά και ό,τι φαίνεται ως αρνητικό το οποίο μας καλεί σε θυσία αγάπης, διότι είναι και αυτό μέρος της σοφίας του Θεού. Ας ακολουθούμε τον Θεό και στο όρος Θαβώρ βλέποντας και συμμετέχοντας στην άπειρη δόξα του, αλλά και στον Γολγοθά ο οποίος Γολγοθάς σημαίνει θυσία. Στη θυσία έχει πολύ περισσότερη ευλογία διότι μέσω αυτής γράφεται το σύνταγμα του Θεού στις καρδιές μας και ο λόγος διότι στο Θαβώρ ναι βλέπουμε τη δόξα του Θεού ενώ στον Γολγοθά γινόμαστε θεοί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Διότι εάν έχητε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ,δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας· επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού διά του ευαγγελίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Παιδαγωγοί εν Χριστώ είναι οι αναμορφωτές της κοινωνίας οι οποίοι δίνουν την βάση στις κοινωνίες αυτές ώστε να μην έρχονται οι άνθρωποι σε διαπληκτισμούς, έριδες, διαμάχες, συγκρούσεις κ.λ.π.. Αυτοί οι παιδαγωγοί είναι η οικογένεια, το σχολείο, ο δάσκαλος, οι σοφοί, οι φιλόσοφοι, ο νόμος της πολιτείας, οι θρησκείες κ.λ.π.. Η πνευματική πατρότητα είναι απείρως ανωτέρα από την σαρκική και ο λόγος διότι ο σαρκικός πατέρας μας φέρνει στη ζωή ενώ ο πνευματικός καθιστά τη ζωή μας ποσοτική και ποιοτική, την οποίαν με την πάροδο των χρόνων και με την δύναμη του Θεού κινούμενος διά Πνεύματος Αγίου την καθιστά μέσω της υγιαίνουσας διδασκαλίας που χορηγεί ο Θεός εις αυτόν τη ζωή που έχουμε άφθαρτη, αιώνια, γεμάτη ουρανόδρομους πνευματικούς καρπούς, γεμάτη σοφία Θεού, γεμάτη ζώσα πίστη, γεμάτη αγάπη ανυπόκριτη που στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Σας παρακαλώ, λοιπόν, γίνεσθε μιμηταί μου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ένας άνθρωπος όπως ο απόστολος Παύλος έχει την εξουσία αυτή να παρακαλεί το ποίμνιο που ο Θεός του χάρισε ώστε να τον μιμηθεί και ο λόγος διότι η αφιέρωσή του στα δρώμενα του Ευαγγελίου τον καθιστά αντί Θεού στη γη. Στο πρόσωπό του βλέπουν οι άνθρωποι τον Θεό, στα λόγια του βλέπουν την άπειρη σοφία του Θεού και στα έργα του ομοιάζει του Θεού αφού αυτά διακατέχονται από θυσία. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λέει να τον μιμηθούν, διότι ο ίδιος μιμείται τον Χριστό. Είναι ισχυρό κίνητρο ζωής ο Θεός να μας φέρει στη ζωή μας ισχυρό παράδειγμα πνευματικού ανδρός, διότι μέσω αυτού έχουμε τον ζώντα Θεό κοντά μας. Έτσι δυνάμεθα να μπορούμε να πετύχουμε τους υπερβατικούς στόχους του Ευαγγελίου με ευκολία, αφού η ζώσα πίστη που τον διακατέχει προτρέχει της λογικής των ανθρώπων γκρεμίζοντας την απιστία τους πάνω στο θέλημα του Θεού, καθώς η αγάπη που εκδηλώνει με τη σοφία που φανερώνεται γίνεται καθολική αφού έρχεται και αυτή από τον θρόνο του Θεού.Τελευταία με την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη γίνεται πόλος έλξης για ολόκληρα έθνη. Εύχομαι όλοι να μιμούμεθα σήμερα όλοι εμείς το μέγα παράδειγμα των αιώνων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ώστε να του ομοιάσουμε, κατόπιν μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας να τον ζωοποιήσουμε στη ζωή μας ώστε να γίνουμε υιοί και θυγατέρες Θεού ζώντος, σκεύη εκλογής. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέγεται ότι δεν κήρυττε Χριστό, είχε γίνει ο ίδιος Χριστός. Έτσι γίνονταν μέγα παράδειγμα σε πιστούς και απίστους. Μετά μεγάλου χρονικού διαστήματος αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη των ακουσάντων τους φανέρωνε ότι όλα αυτά που βλέπουν σε αυτόν τα μιμήθηκε και τα απέκτησε από τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Διά τούτο σας έπεμψα τον Τιμόθεον, όστις είναι τέκνον μου αγαπητόν και πιστόν εν Κυρίω, όστις θέλει σας ενθυμίσει τας οδούς μου τας εν Χριστώ, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Με χαρά να δεχόμεθα αυτόν που στέλνει ο απεσταλμένος του Κυρίου διότι και αυτός που έρχεται στο όνομα του απεσταλμένου του Θεού, στην προκειμένη περίπτωση ο Τιμόθεος ο οποίος απεδείχθη σκεύος εκλογής υπό του Θεού αφού ζούσε κοντά στον απόστολο Παύλο και λάμβανε άνωθεν τη σοφία και τις δωρεές του Αγίου Θεού μέσω του απεσταλμένου του Θεού, παίρνει εκείνη την ώρα τη θέση του Θεού. Πιστός εν Κυρίω είναι αυτός που δέχεται άδολα το λογικό γάλα, που δέχεται άδολα την λογική λατρεία του Αγίου Θεού. Αυτό που τον καθιστά συνεργάτη του απεσταλμένου του Θεού είναι διότι διακατέχεται από πλήρη υπακοή πάνω στο θέλημα του Θεού, φανερώνοντας με την ίδια του τη ζωή ότι ο Θεός τον έχει ευλογήσει. Ας γίνουμε όλοι εκλεκτοί διότι το πλήρωμα του χρόνου έφτασε. Ας γίνουμε όλοι άνθρωποι του Θεού οι οποίοι να συστήνονται σήμερα υπό του Αγίου Θεού, ώστε να αυξηθεί το αγαθό και να λάβουν χώρα οι επαγγελίες. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 19

 

«18. Τινές όμως εφυσιώθησαν, ως εάν εγώ δεν έμελλον να έλθω προς εσάς·

19. πλην θέλω ελθεί ταχέως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήση και θέλω γνωρίσει ουχί τον λόγον των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμιν·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εφυσιώθησαν σημαίνει ότι κάνουν τους έξυπνους και ο λόγος διότι ο εωσφορικός εγωισμός τους έχει υποχειριάσει και θέλουν να επιβληθούν στους αδελφούς, αφού όσοι δεν τους ακούν τους αποστρέφονται και μάλιστα προκαλούν διά της κρίσης έριδες μεταξύ του ποιμνίου του Χριστού. Η Φωνή Θεού δεν έχει έριδες στους κόλπους της διότι οι πάντες που μετέχουν σε αυτή γίνονται διδακτοί Θεού και ο λόγος διότι ο Θεός φανερώνει και δίνει σε όλους τη σοφία που της εξασφάλισε. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα παιδιά της να εισέλθουν στο αγιαστήριο ώστε να εννοήσουν το θέλημα του Θεού.Στην Φωνή Θεού δεν υπάρχει αρχηγός και αν υπάρξει γίνεται αμέσως αντιληπτός από όλους, φαίνεται τόσο πολύ κάποιος που διακατέχεται από εγωισμό σαν τον λεκέ στο λευκό πουκάμισο. Είναι φύσει αδύνατον να γίνει αποδεκτός από τους αδελφούς του αφού όλοι γνωρίζουν το θέλημα του Θεού. Φυσική συνέπεια η οικογένεια του Θεού να τον βοήθα με τη στάση της να σώσει την ψυχή του, το πνεύμα του, το σώμα του αφού η πλειόνα των παιδιών που ανήκουν στην Φωνή Θεού γνωρίζουν συνειδητά τι σημαίνει Χριστός και ποια είναι η αποστολή της. Ο εγωισμός μέσα στον λαό του Θεού και ο φόβος του να προσπαθήσει να προκαλέσει κάποιος αδελφός σε κάποιον άλλον ώστε να τον εξουσιάσει είναι παιδικό φρόνημα για τα αναγεννημένα παιδιά της Φωνής Θεού. Το μόνο που θα προκαλέσει αν επιμένει είναι περιφρόνηση και χαμόγελο, διότι είναι αστείο κάποιος να καυχάται ή να θέλει να το παίξει ξεχωριστός, ιδιαίτερος, απεσταλμένος, προφήτης κ.λ.π.. Μη γένοιτο!Όλοι σήμερα αντιλαμβάνονται ότι αυτά ήταν για τους χρόνους της άγνοιας. Σήμερα όλοι καλούνται να βρεθούν στο βήμα του Χριστού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 20

 

«20. διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω,αλλ' εν δυνάμει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Με τα λόγια δεν θα καταφέρουμε τίποτα και αν καταφέρουμε να πείσουμε τους άλλους να μας ακολουθήσουν γρήγορα θα κουραστούμε διότι δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Δύο χιλιάδες χρόνια έχουν ειπωθεί πολλά. Τώρα ήρθε η ώρα να εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε τα λόγια να γίνουν σε εμάς η συνειδητοποιημένη λογική μας η οποία αποδίδει πνευματικούς καρπούς και μας καθιστά μέτοχους γονιδιακά της άφθαρτης ζωής, διότι η μετάνοιά μας και η συνειδητοποιημένη αναγέννηση δημιουργούν στον εσωτερικό μας κόσμο ιδιότητες Θεού και τον κάνουν να πάλλεται στους ρυθμούς του Θεού. Η δύναμη πηγάζει από την εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Αυτό αποτελεί και είναι για μας ισχυρό κίνητρο ζωής αλλά και για όσους ο Πατέρας Θεός έφερε γύρω μας είναι πηγή ζωής, οι οποίοι θα αυξάνουν με γρήγορους ρυθμούς στη σοφία του Θεού, στην αγάπη, στην ανεκτικότητα, στη ταπεινοφροσύνη, στη ζώσα πίστη, σε σημείο να γίνουν αιτία να δημιουργηθεί ο λαός του Θεού, η οικογένεια του Θεού. Η οποία οικογένεια του Θεού θα υιοθετήσει με την δύναμη του Θεού στην αγκαλιά της τον κόσμο ολόκληρο.Η δύναμη πηγάζει από την ειλικρινή μετάνοια, από την συνειδητοποιημένη αναγέννηση, από την αφιέρωση πάνω σε συγκεκριμένους πνευματικούς στόχους που πηγάζουν από το Ευαγγέλιο της βασιλείας το οποίο παρέχει την υγιαίνουσα διδασκαλία. Οι άνθρωποι αυτοί καταφέρνουν να υλοποιούν τα λόγια τους στη ζωή τη δική τους και στη ζωή των αδελφών. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Τι θέλετε; με ράβδον να έλθω προς εσάς, ή με αγάπην και με πνεύμα πραότητος;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο εγωισμός δημιουργεί την ράβδο, η οποία ράβδος δεν ξέρουμε που θα χτυπήσει. Σίγουρα ο εγωισμός καταστρέφει πρώτα το πνεύμα κατόπιν και το σώμα. Είναι σοφό, είναι πρέπων να απέχουμε από το εγώ μας και να εντάξουμε οι πάντες στη ζωή μας την αλήθεια του Χριστού, η οποία μας οδηγεί στο εμείς και στη λογική του Θεού που έχει ως εξής και αν ταύτα πάντα ποιήσετε αχρείοι δούλοι να λέτε ότι είστε. Το να κάνουμε το θέλημα του Θεού δεν είναι κατόρθωμα, είναι το συμφέρον μας έναντι του εαυτού μας, έναντι των συνανθρώπων μας, έναντι του Θεού, αφού το πνεύμα του Θεού είναι ζωοποιόν και το μόνο που διεργάζεται σε εμάς είναι να αυξάνει τη ζωή που μας δόθηκε την οποία μάλιστα μεταβάλλει σε ποσοτική και ποιοτική. Ο λόγος;Απλός. Διότι το πνεύμα του Χριστού εστί το ζωοποιόν. Αδέλφια μου ένα είναι το σπουδαιότερο κίνητρο εξασφάλισης της άφθαρτης ζωής και αυτό είναι η ταπεινοφροσύνη η οποία είναι η αρετή των αρετών. Χωρίς αυτή κανένα έργο δεν θα γίνει του Θεού. Ας γίνουμε ταπεινοί! Εξάλλου τι έχουμε το οποίο δεν ελάβαμε;Αφού όλα μας δόθηκαν, για ποιο λόγο να επιζητούμε μέσα από τον εωσφορικό εγωισμό την δικαίωση των ανθρώπων σε αυτό που κάνουμε; Ας κενώσουμε εαυτό και ας γίνουμε υπηρέτες Θεού και ανθρώπων. Υπηρέτες, το τονίζω! Ο ίδιος φανέρωσε, ο αρχηγός και θεμελιωτής του κόσμου, ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Γενικώς ακούεται ότι είναι μεταξύ σας πορνεία και τοιαύτη πορνεία, ήτις ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχη τις την γυναίκα του πατρός αυτού.

2. Και σεις είσθε πεφυσιωμένοι και δεν επενθήσατε μάλλον, διά να εκβληθή εκ μέσου υμών ο πράξας το έργον τούτο.

3. Διότι εγώ ως απών κατά το σώμα, παρών όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρών τον ούτω πράξαντα τούτο».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο Θεός λείπει από τη ζωή μας η αμαρτία γίνεται σε εμάς δευτέρα φύση, ώστε να θεωρούμε λογικά τα άλογα συναισθήματά μας τα οποία προέρχονται από τα πάθη μας. Αδέλφια μου, η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, τα εν Χριστώ συναισθήματα, ο έρωτας είναι δοσμένα από τον Θεό και είναι κίνητρα ζωής κατά την χρονική περίοδο που τα ζούμε και όλα μας σπουδάζουν διότι μέσω όλων αυτών των ενεργειών γνωρίζουμε καλό και κακό, το τέλος όλων αυτών για πολλούς μας καταλήγει στην αγκαλιά του Θεού. Η πορνεία είναι πάθος. Ο πόρνος δεν έχει συναισθήματα, δεν έχει αγάπη, δεν ερωτεύεται,δεν θυσιάζει τίποτα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να εκπληρώσει το πάθος του πάση θυσία. Ο πόρνος δεν έχει Θεό ή σέβασμα. Η πορνεία είναι εξάρτηση σε αυτόν, είναι σαν τον άνθρωπο που είναι εξαρτημένος από ουσίες όπως χασίσι,ναρκωτικά κ.λ.π.. Ο άνθρωπος αυτός ο εξαρτημένος μηχανεύεται χίλια δύο ψέματα για να βρει τα χρήματα να πάρει τη δόση του αφού από αυτή εξαρτάται η ίδια του η ζωή. Το ίδιο και ο πόρνος. Για να εκπληρώσει το πάθος του φτάνει στο επίπεδο του κτήνους. Μη γένοιτο να πέσουμε στην παγίδα αυτή. Η πορνεία καταστρέφει τη ψυχή και το σώμα. Ο Θεός να φυλάξει τους καλώς έχοντες προορισμό σωτηρίαν από το δαιμόνιο αυτό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 5

 

«4. εν τω ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αφού συναχθήτε σεις και το εμόν πνεύμα με την δύναμιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

5. να παραδώσητε τον τοιούτον εις τον Σατανάν προς όλεθρον της σαρκός, διά να σωθή το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν υπάρχει μία τέτοια κατάσταση ανθρώπου μέσα στο χώρο της εκκλησίας ή του πνευματικού μας κύκλου, είναι καλό με πνεύμα αγάπης να τείνουμε προς συζήτηση μαζί του για το ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αν δεχτεί τη νουθεσία έχει καλώς. Αν όχι, να εγκαταλείψει τον κύκλο και να ζητήσει αλλού να εκπληρώσει τα πάθη του. Η αμαρτία κουράζει τον άνθρωπο.Ο απόστολος Παύλος τονίζει, να παραδώσητε τον τοιούτον εις τον Σατανάν. Ο τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να κλείσουμε κάθε επαφή συνεργασίας με τους αδελφούς που αγωνίζονται να εντάξουν στη ζωή τους το θέλημα του Θεού. Η Φωνή Θεού συνιστά πως η καλύτερη νουθεσία είναι να αφήνουμε τον κάθε άνθρωπο να ολοκληρώνει ό,τι σκέφτεται αφού ο Θεός καλύπτει με την αγάπη του τον προδότη, τον πόρνο, τον αμαρτωλό, τον ανυπάκουο στο θέλημά του. Η καλύτερη νουθεσία λοιπόν είναι ο καθένας να βλέπει μόνος του τα λάθη του. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε ή να καταδικάζουμε κανέναν. Υπάρχει ο νόμος του Θεού και ο νόμος της πολιτείας. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να απέχουμε από κάποιον ο οποίος δεν επιζητά το θέλημα του Θεού αλλά ψάχνει θύματα για να εκπληρώσει τα πάθη του. Μέχρι ο άνθρωπος αυτός να έλθει εις εαυτόν, αν έλθει, ας απέχουμε από τη ζωή του. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 7

 

«6. Δεν είναι καλόν το καύχημά σας. Δεν εξεύρετε ότι ολίγη ζύμη κάμνει όλον το φύραμα ένζυμον;

7. Καθαρίσθητε λοιπόν από της παλαιάς ζύμης, διά να ήσθε νέον φύραμα, καθώς είσθε άζυμοι. Διότι το πάσχα ημών εθυσιάσθη υπέρ ημών,ο Χριστός·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι απολύτως βέβαιο πως το ένα λάθος φέρνει το άλλο και όλα μαζί δημιουργούν τη συνειδητή αμαρτία. Ολίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Έτσι είναι και η αμαρτία, δουλεύει σιωπηλά και σιγά-σιγά φουσκώνει τόσο πολύ στη ζωή μας που νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στις φυλακές με περιορισμένες κινήσεις ελευθερίας, αφού ο νους μας είναι συνέχεια γύρω από την αμαρτία. Μη γένοιτο! Προσοχή! Το ένα λάθος φέρνει το άλλο με φυσική συνέπεια να μην αναπτύσσεται στη ζωή μας το σωστό.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 10

 

«8. ώστε ας εορτάζωμεν ουχί με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινείας και αληθείας.

9. Σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφησθε με πόρνους,

10. και ουχί διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας· επειδή τότε πρέπει να εξέλθητε από του κόσμου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 8: Όστις φίλος του Θεού εχθρός του κόσμου καθίσταται. Η παλαιά ζύμη είναι η διδαχή των γραμματέων και Φαρισαίων, η οποία στηρίζεται σε εντάλματα ανθρώπων. Η διδαχή του Θεού είναι η νέα ζύμη η οποία μας εξασφαλίζει τη θέωση.Η λογική του Θεού βρίσκεται στον Λόγο του Θεού και στην πνευματική περιουσία της Φωνής Θεού. Εύχομαι όλοι να εισέλθουμε στο αγιαστήριο, να βρούμε χρόνο να την σπουδάσουμε ώστε να δούμε τους καρπούς του Θεού και τις ιδιότητες αυτού να λειτουργούν μέσα μας. Γένοιτο αμήν.

Στίχοι 9, 10: Το περιβάλλον μας παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναγέννησή μας. Ας εισέλθουμε στο περιβάλλον του Θεού, στην οικογένεια του Θεού ώστε να αποτελέσουμε τον λαό του Θεού. Στους στίχους 9 και 10 αναφέρεται ότι δεν πρέπει να έχουμε μετοχή με όσους είναι πλεονέκτες, άρπαγες, ειδωλολάτρες. Ο κόσμος σήμερα το αν στερείται πνευματική ή υλική τροφή είναι διότι κάποιοι μέσω του δαιμονίου που τους διακατέχει και που λέγεται πλεονεξία, αρπαγή στηρίζουν όλη τους τη ζωή στο υλικό στοιχείο και το αποθηκεύουν όπως ο άφρονας. Με αυτούς τους ανθρώπους τι δουλειά έχουμε, αφού ο Θεός μας ζητά θυσία, προσφορά,συμμετοχή στο υστέρημα του αδελφού ώστε να γίνει πλεόνασμα. Ο κόσμος έχει αντίστροφη πορεία - έννοια από το θέλημα του Θεού. Ο κόσμος διακατέχεται από συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Ο Θεός διακατέχεται από το πνεύμα όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο αδελφός δεν θα πεθάνει ο ίδιος. Ο τρόπος για να ζωοποιήσουμε τον κόσμο μας είναι πρώτα να ζωοποιήσουμε τον εαυτό μας, κατόπιν όλα τα άλλα προσθέτονται. Είναι επαγγελία, ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή, καθώς έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβάλειν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 13

 

«11. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφησθε,εάν τις αδελφός ονομαζόμενος ήναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λοίδορος ή μέθυσος ή άρπαξ· με τον τοιούτον μηδέ να συντρώγητε.

12. Διότι τι με μέλει να κρίνω και τους έξω; δεν κρίνετε σεις τους έσω;

13. Τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει. Όθεν εκβάλετε τον κακόν εκ μέσου υμών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 11: Όπως το λέει. Τι δουλειά έχει ο αγιασμός, με την αμαρτία. Τι δουλειά έχει η μετάνοια με τη μωρία. Τι δουλειά έχει η λογική του κόσμου με τη σοφία του Θεού. Τι δουλειά έχει ο άνθρωπος του Θεού με τον άνθρωπο που υπηρετεί τις βουλές και τη λογική των ανθρώπων η οποία ζει, κινείται, αναπνέει σε συγκεκριμένα στερεότυπα.

Στίχος 12: Είναι άσοφο να κρίνουμε όσους έχουν άγνοια και να μην κρίνουμε τον εαυτό μας, τον οποίον και θα πρέπει να διορθώνουμε κάθε στιγμή. Θα πρέπει να κρίνουμε με έλεος την αμαρτία η οποία συντελείται στον λαό του Θεού παραχώρηση Θεού ώστε να επέλθει ταπείνωση. Ο Χριστός τόνισε, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβάλειν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Αμήν.

Στίχος 13: Εμείς ας κρίνουμε τους εαυτούς μας και ας αφήσουμε όσους έχουν άγνοια να τους κρίνει ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε γνώμη για τον κόσμο από την ώρα που και εμείς κάνουμε τα ίδια. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει, ξύπνα Θεέ και φέρε κρίση και θέλεις κληρονομήσει τα έθνη. Το ξύπνημα στη ζωή μας το φέρνει ο Λόγος του Θεού και η σοφία που ο Θεός χορηγεί στην Φωνή Θεού, την οποίαν όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ΄

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Τολμά τις από σας, όταν έχη διαφοράν προς τον άλλον, να κρίνηται ενώπιον των αδίκων και ουχί ενώπιον των αγίων;

2. Δεν εξεύρετε ότι οι άγιοι θέλουσι κρίνει τον κόσμον; και εάν ο κόσμος κρίνηται από σας, ανάξιοι είσθε να κρίνητε ελάχιστα πράγματα;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ενώ γνωρίζουμε την δικαιοσύνη του Θεού,το έλεος του Θεού, την ανυπόκριτη αγάπη του Αγίου Θεού η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό, για ποιο λόγο να απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι διακατέχονται από το πνεύμα του κόσμου για να λύσουν τις διαφορές μας πνευματικές ή κοσμικές; Αυτό είναι ντροπή μας, διότι εμείς με τη σοφία του Θεού μπορούμε, αν την έχουμε στη ζωή μας, όχι τα δικά μας προβλήματα να λύσουμε μόνο αλλά του κόσμου όλου, καθώς και των αγγέλων την λαλιά να δυνάμεθα να κρίνουμε και να ξεχωρίζουμε. Αμήν. Μην δίνουμε αφορμές ώστε να εμπαίζεται ο Θεός εξαιτίας μας και διαμέσου μας. Ο Θεός όταν υπάρχει στη ζωή μας τότε οι διαμάχες, οι διαφωνίες,οι αιρέσεις, οι κρίσεις και οι επικρίσεις δεν έχουν μετοχή μεταξύ μας. Αν είμαστε του Θεού ας μας διέπει το πνεύμα αυτού, το οποίο δημιουργεί μεταξύ του λαού του Θεού το ίνα ώσιν εν. Εάν παρόλα αυτά δεν μπορούμε να δώσουμε λύση σε μία διαμάχη ή σε κάτι που μας απασχολεί, ας απευθυνθούμε στον άνθρωπο που ο Θεός μας έστειλε στη ζωή μας. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 4

 

«3. Δεν εξεύρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει; πόσω μάλλον βιωτικά;

4. Βιωτικάς λοιπόν κρίσεις εάν έχητε, τους εξουθενημένους εν τη εκκλησία τούτους καθίζετε κριτάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού οι άνθρωποι του Θεού μπορούν και έχουν την εξουσία να κρίνουν αγγέλους, σίγουρα μπορούν να διαφωτίσουν και τη δική μας ημιμάθεια. Ένα μικρό παιδί πολλές φορές έχει πιο ώριμη λογική και λύση από τους ανθρώπους υποτίθεται του Θεού οι οποίοι δεν εφαρμόζουν το θέλημα αυτού, διότι αυτοί που λένε ότι είναι του Θεού με τον εγωισμό που τους διακατέχει δημιουργούν μεγάλες διαμάχες μεταξύ των ανθρώπων,κάνοντας μάλιστα πολλές φορές τους ανθρώπους που νουθετούν να προβαίνουν σε ακρότητες ώστε στο όνομα του Χριστού να υποκινούν πολέμους. Μη γένοιτο! Να μελετούμε τον Λόγο του Θεού και την διδασκαλία της Φωνής Θεού και να είμεθα σίγουροι ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αδιέξοδο. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Ούτω δεν υπάρχει μεταξύ σας ουδέ εις σοφός, όστις θέλει δυνηθή να κρίνη ανά μέσον του αδελφού αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν σε μία εκκλησία πνευματική ή σε έναν κύκλο πνευματικό δεν υπάρχει ενότητα, πάει να πει ότι η διδασκαλία υποσιτίζει τους ανθρώπους που παραβρίσκονται εκεί και χρειάζεται να υπάρξει υγιαίνουσα διδασκαλία για να μπορέσουν οι άνθρωποι να διέπονται από συνοχή. Πάνω απ’ όλα όμως χρειάζεται καλή προαίρεση από όλους όσους θέλουν να υπηρετήσουν Θεό ζώντα, αν θέλουν να υπηρετήσουν Θεό, εκτός και αν αποσκοπούν σε συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες τότε δεν θα πάψουν οι έριδες και οι διαμάχες. Ο άνθρωπος του Θεού έχει την εξουσία να φέρνει την ειρήνη μεταξύ του λαού του Θεού. Ας γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 8

 

«6. αλλά αδελφός κρίνεται με αδελφόν και τούτο ενώπιον απίστων;

7. Τώρα λοιπόν είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας. Διά τι μάλλον δεν αδικείσθε; διά τι μάλλον δεν αποστερείσθε;

8. Αλλά σεις αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδελφούς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να προσέχουμε ώστε να μην φεύγουμε από το θέλημα του Θεού και διακατεχόμαστε από τα στοιχεία του κόσμου αδικώντας αδελφούς, προσωποληπτώντας και αποστερώντας απ’ αυτούς υλικά και πνευματικά αγαθά. Ο Θεός θέλει να κάνουμε καλή χρήση των όσων μας εμπιστεύθηκε, ώστε ουδείς να μην στερείται τη σοφία αυτού η οποία εξελίσσει τον άνθρωπο και τον καθιστά υιό Θεού. Είναι συμφέρον μας όλοι όσοι είναι γύρω μας να αυξάνουν πνευματικά και η χαρά μας να είναι να γίνουν καλύτεροι, διότι ένας πατέρας, αν είναι πατέρας, χαίρεται αν το παιδί του τον ξεπεράσει. Αυτό το συναίσθημα να νιώθουμε και όχι ζήλιες, μικρότητες και πολυποίκιλες κρίσεις οι οποίες πληγώνουν και δημιουργούν θλίψη, φυσική συνέπεια να βασιλεύει το διαίρει και βασίλευε μέσα στην εκκλησία του Θεού. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. Η δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού; Μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοίται,

10. ούτε κλέπται, ούτε πλεονέκται, ούτε μέθυσοι,ούτε λοίδοροι, ούτε άρπαγες, θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από όντινα νικάταί τις, τούτου και δούλος γίνεται. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε όταν διακατεχόμαστε από τα ανωτέρω στοιχεία να εισέλθουμε στην βασιλεία του Θεού. Μόνο όταν έχουμε το πνεύμα του Θεού μπορούμε να έχουμε και την ελευθερία του Θεού, όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία.Όταν η αμαρτία έχει βασιλέψει στη ζωή μας, τότε έχουμε χάσει την ελευθερία του αγιασμού την οποίαν παρέχει ο Λόγος του Θεού σε εμάς, εξασφαλίζοντάς μας σοφία Θεού, καρπούς του Αγίου Πνεύματος, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες Θεού, στοιχεία εγγενής άμιλλας. Η αμαρτία έχει την ιδιότητα να μας οδηγεί στην απώλεια, διότι όταν λειτουργεί στη ζωή μας είναι σαν να έχουμε ένα βόα ο οποίος σε καθημερινή βάση μας τυλίγει σε τέτοιο σημείο που στο τέλος δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Η βασιλεία του Θεού είναι μία κατάσταση η οποία δεν χτίζεται στη ζωή μας με τα λόγια, είναι μία κατάσταση η οποία συντελείται στη ζωή μας μέσα από την συνειδητοποιημένη αφιέρωση. Η αφιέρωση είναι απαραίτητη, διότι χωρίς αυτή δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη λογική και την δομή του DNA μας ώστε να λειτουργήσει ο εγκέφαλος στη λογική του Θεού προκαλώντας μετέπειτα μεταστοιχείωση σε όλο τo βιολογικό μας σώμα.Όλοι όσοι διακατέχονται από τα παραπάνω χρειάζεται με συντριβή καρδιάς να πέσουν στα γόνατα και να ζητήσουν τo έλεος του Αγίου Θεού μήπως κατόπιν δουν μέρες Θεού γεμάτες ελευθερία να ξημερώνουν στη ζωή τους. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Και τοιούτοι υπήρχετέ τινές· αλλά απελούσθητε,αλλά ηγιάσθητε, αλλ' εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι σήμερα χαίρονται την νότα του Θεού στη ζωή τους η οποία γίνεται με τον αγώνα πνευματική ορχήστρα, καταλαβαίνουν τον απόστολο Παύλο διότι στον καιρό της άγνοιας είχαν ζήσει την κατάσταση αυτή της αμαρτίας η οποία αποδιοργάνωνε το πνεύμα τους και το σώμα τους. Σήμερα όμως ελεύθεροι από την αμαρτία αυξάνουν στην εν Θεώ αναγέννηση, η οποία ολοκληρώνει την βασιλεία του Θεού μέσα τους αλλά και με τους σχετικούς αγώνες και γύρω τους. Ας τρέξουμε σήμερα που έχουμε καιρό κοντά στον ζώντα Θεό ώστε να συλλέξουμε αμάραντο αιώνιο θησαυρό. Μπορούμε να φέρουμε την βασιλεία του Θεού μέσα μας αρκεί να το αποφασίσουμε. Εύχομαι να βάλουμε θεμέλια πνευματικά κοντά στον ζώντα Θεό ώστε να συνυπάρχουμε στο αιώνιο πνευματικό οικοδόμημα το οποίο δημιουργεί σήμερα ο Θεός Πατέρας διά Πνεύματος Αγίου μέσα από την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, πλην πάντα δεν συμφέρουσι· πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, αλλ' εγώ δεν θέλω εξουσιασθή υπ' ουδενός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Έχουμε την ελευθερία να ζήσουμε όπως θέλουμε. Έχουμε την ελευθερία να γίνουμε τέκνα Θεού ή τέκνα του διαβόλου.Επίσης, έχουμε την ελευθερία να κινηθούμε στα πλαίσια του αγιασμού ή στα πλαίσια της αμαρτίας. Έχουμε απεριόριστη ελευθερία, όμως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ελευθερία που θα αυξάνει την αμαρτία στη ζωή μας θα μας οδηγήσει αργά ή γρήγορα στον θάνατο. Ενώ αν η ελευθερία μας χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα μας οδηγήσει και θα μας εξασφαλίσει την αιώνια, άφθαρτη ζωή. Όποιου δεν θέλει να εξουσιαστεί η ζωή του από τα στοιχεία του θανάτου ώστε να αποφύγει αυτόν, ας το καταλάβει σήμερα που έχει καιρό ώστε να μαζέψει αμάραντο θησαυρό.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Τα φαγητά είναι διά την κοιλίαν και η κοιλία διά τα φαγητά· πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει· το δε σώμα δεν είναι διά την πορνείαν, αλλά διά τον Κύριον και ο Κύριος διά το σώμα·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα οι μηχανισμοί της ζωής κινούνται μέσω της τροφής (φαγητά) τα οποία ονομάζονται και βρώματα. Χρειάζεται να μας διακατέχει στο θέμα του φαγητού εγκράτεια, διότι το πολύ φαγητό σαπίζει μέσα μας και δημιουργεί αθεράπευτες ασθένειες στο βιολογικό μας σώμα, δυσφορία,υπερφυσική κοιλιά, πόνους και κόπωση, καθώς εμφράγματα, αρρυθμίες, θρόμβους κ.λ.π.. Το σώμα ανταποκρίνεται θετικά σε ό,τι συντελείται στη ζωή μας με σοφία.Η πορνεία όμως είναι πάθος και δεν έχει καμία θέση συνύπαρξης στη ζωή μας, όπως και του καθετί που γίνεται πάθος. Το δαιμόνιο αυτό είναι πάθος και εργάζεται την καταστροφή του βιολογικού μας σώματος.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και ημάς θέλει αναστήσει διά της δυνάμεως αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι επαγγελία ότι όταν επικρατήσει ο Θεός στη γη θα λάβει χώρα η ανάσταση όλων πρώτα των εν Κυρίω κοιμηθέντων και στην συνέχεια θα συντελεστεί η γενική ανάσταση, όπου ο Κύριος και οι απόστολοί του, οι μαθητές του θα κρίνουν όλα τα έθνη. Οι νεκροί θα λάβουν σώμα. Στον Ιωήλ αναφέρεται ο τρόπος αλλά και ο προφήτης Ησαΐας ένα βράδυ που προσεύχονταν του αποκάλυψε ο Θεός ότι θα πραγματοποιηθεί η ανάσταση των νεκρών και από την χαρά του βγήκε στον δρόμο και φώναζε, αναστήσονται οι νεκροί και εγερθήσονται οι εν τοις μνημείοις και ευφρανθήσονται οι εν τη γη.Σίγουρα ακούγεται αδύνατον, όμως η παντοδυναμία του Θεού δύναται να το κάνει αληθινό. Γι’ αυτό ποτέ να μην απιστούμε και να μην αφαιρούμε την παντοδυναμία του Πατέρα - Θεού ο οποίος διά του λόγου του ενετείλατο σύμπαντα και ό,τι συνεπάγεται μέσα σ’ αυτά. Ενθυμούμεθα τον Κύριο ο οποίος με έναν λόγο ανέστησε τον Λάζαρο τεσσάρων ημερών νεκρός βρισκόμενος μάλιστα σε αποσύνθεση.Αφού ο Θεός υπόσχεται την ανάσταση των νεκρών, δύναται να ζωοποιήσει και τα φθαρτά σώματα ημών διά Πνεύματος Αγίου, αναφέρεται, ει δε το πνεύμα του εγείραντος τον Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν υμίν, ο εγείρας τον Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά το ενοικούν αυτού πνεύμα εν υμίν. Το πνεύμα του Θεού είναι ζωοποιόν,δεν είναι αδύναμο αλλά παντοδύναμο. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού; να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάμω αυτά μέλη πόρνης; Μη γένοιτο!».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Καλό είναι να προσέχουμε διότι είπαμε ότι όλα όταν γίνονται πάθη μας υποδουλώνουν, μας εγκλωβίζουν τη ζωή μας και τελευταία μας κάνουν να χάνουμε την προσωπικότητά μας. Εγώ δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Ο Κύριος ταξιδεύει τον κάθε άνθρωπο και αυτός ξέρει από που θα τον περάσει ώστε να τον ωριμάσει και να τον αναγεννήσει, διότι σε ένα άλλο σημείο της Γραφής αναφέρεται, όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις. Για μένα αμαρτία, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να γνωρίζουμε και να εκμεταλλευόμαστε την άγνοια των αγαθών καλοπροαίρετων ανθρώπων. Ο Κύριος εξαπέλυσε τα ουαί στους υποκριτές. Αυτό να φοβόμαστε ώστε να το αποφύγουμε. Ο τρόπος; Ένας. Να γίνουμε αλήθεια. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 17

 

«16. Η δεν εξεύρετε ότι ο προσκολλώμενος με την πόρνην είναι εν σώμα; διότι θέλουσιν είσθαι, λέγει, οι δύο εις σάρκα μίαν·

17. όστις όμως προσκολλάται με τον Κύριον είναι εν πνεύμα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να ενωθούμε με τον Κύριο μέσω του Λόγου του ώστε στη συνέχεια μέσα από την ειλικρινή μας μετάνοια – προσπάθεια να βρει καταφύγιο δικό του μέσα μας και το Πνεύμα το Αγιο να αναπαυθεί σε μας, φυσική συνέπεια να λειτουργεί χωρίς μέτρο στη ζωή μας αιώνια. Από εκεί και πέρα η συνεργασία Θεού και ανθρώπου αποκλείει το σώμα να γίνει κίνητρο παθών και αμαρτίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ενωθούμε με τον Κύριο και αυτόν να ζωοποιούμε στη ζωή μας, διαφορετικά αυτή θα είναι πυρίκαυστη σε σημείο να την χάσουμε χωρίς να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες τις οποίες χορηγεί ο Θεός εις ημάς διά Πνεύματος Αγίου. Το οποίο Πνεύμα του Θεού δύναται να μας περάσει στην διάσταση του Θεού ώστε να φτάσουμε διά της νουθεσίας του στην πληρότητα της δικής του σοφίας, της δικής του αγάπης, της δικής του ζωής. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Φεύγετε την πορνείαν. Παν αμάρτημα, το οποίον ήθελε πράξει ο άνθρωπος, είναι εκτός του σώματος· ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιον αυτού σώμα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα πάντα να μεταλαμβάνονται μετ’ευχαριστίας μέσα από τη σοφία του Θεού. Η πορνεία, η λαιμαργία, η φιλαργυρία, η πονηρία, ο θυμός, τα συμφέροντα, οι φιλοδοξίες, το ψέμα κ.λ.π. λειτουργούν μέσα μας, φυσική συνέπεια να χάνουμε την προσωπικότητά μας και να γινόμαστε έρμαια των παθών. Τα πάθη κλείνουν τους πόρους του πνεύματος όπως το κάπνισμα κλείνει τους πόρους των πνευμόνων με φυσική συνέπεια να λιγοστεύει το οξυγόνο στο σώμα,το οποίο σώμα για να ζήσει το έχει μεγάλη ανάγκη. Είναι πολλοί που απέχουν όσο ο ουρανός με τη γη από το πνεύμα του Θεού και μέρα-νύχτα κατηγορούν όσους έχουν την οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των δύο φύλων. Μάλιστα επιβάλλουν την αποχή μεταξύ των δύο φύλων. Ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα με σκοπό να γνωρίσει ο ένας πνευματικά τον εαυτό του μέσα από τον άλλον, αλλά και σωματικά να ενώνονται, αρκεί η σαρκική ένωση να μην γίνεται πάθος. Εξάλλου, όταν ξεφεύγει κάποιος ο Θεός τον ειδοποιεί ότι με τον τρόπο αυτόν καταστρέφει το σώμα του, το οποίο είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Καταλήγουμε λοιπόν, τα πάντα να μεταλαμβάνονται μετ’ ευχαριστίας και να μην γίνονται πάθη. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 20

 

«19. Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού και δεν είσθε κύριοι εαυτών;

20. Διότι ηγοράσθητε διά τιμής· δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός σας και διά του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 19: Όσοι ανήκουν, ζουν και σπουδάζουν μέσα στη Φωνή Θεού τα δρώμενα του Πατέρα Θεού και τη σοφία αυτού το γνωρίζουν ότι το σώμα ημών είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Φυσική συνέπεια να φρουρούν το σώμα τους σαν κόρη οφθαλμού, διότι διαφορετικά θα το χάσουν με τη φθορά, το γήρας, το θάνατο. Ο τρόπος να διαφυλάξουμε στο ακέραιο το σώμα ημών είναι να υιοθετήσουμε το πνεύμα του Θεού και την σοφία που χορηγεί στη Φωνή Θεού σήμερα ο Πατέρας Θεός.Εύχομαι, να καταλάβουμε ότι για να ζήσουμε χρειάζεται να εισέλθουμε στο αγιαστήριο. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ζωοποιήσουμε το σώμα ημών το οποίο είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Το αγιαστήριο εξασφαλίζει την αναμαρτησία στη ζωή ημών και προκαλεί την βιολογική μας ανάσταση.

Στίχος 20: Ο Χριστός με την σταυρική θυσία του χάρισε το σώμα ημών και διαφύλαξε αυτό διά της χάριτος και του μέγα ελέους στο να γίνει διά Πνεύματος Αγίου σύμμορφο του δικού του πνεύματος, της δικής του δόξης, ώστε να γίνει πηγή ζωής.Το εξαγόρασε ο Χριστός το σώμα ημών από την αμαρτία, από τη φθορά, από το θάνατο. Του χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη, του χρωστάμε την ίδια μας τη ζωή. Ας τείνουμε στα δικά του δρώμενα, στις δικές του επιδιώξεις οι οποίες είναι απείρως μεγαλύτερες από αυτές που είχαν προσδιορίσει μέχρι χθες οι μεταπτωτικές κοινωνίες σε εμάς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου