Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΚΕΦ Ζ ΕΩΣ ΘΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Περί δε των όσων μοι εγράψατε, καλόν είναι εις τον άνθρωπον να μη εγγίση εις γυναίκα·

2. διά τας πορνείας όμως ας έχη έκαστος την εαυτού γυναίκα και εκάστη ας έχη τον εαυτής άνδρα.

3. Ο ανήρ ας αποδίδη εις την γυναίκα την οφειλομένην εύνοιαν· ομοίως δε και η γυνή εις τον άνδρα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 1: Διαφωνώ ριζικά. Αν είναι έτσι τότε ο Θεός έκανε λάθος που δημιούργησε τη γυναίκα. Με τον τρόπο αυτόν, με τη σκέψη αυτή είναι σαν να την αποκλείει από το σχέδιο του Θεού, σαν να την περιφρονεί, αφού ο ίδιος ο Θεός είπε ότι δεν είναι καλό να είναι μόνος του ο Αδάμ και έδωσε εις αυτόν την Εύα. Ο λόγος αυτός του αποστόλου Παύλου θεωρώ ότι δεν είναι υπό του Θεού δοσμένος. Ίσως να προέρχεται από αγανάκτηση επειδή στην εκκλησία των Κορινθίων συνέβηκε κάποιο σαρκικό γεγονός, το οποίο έφερε μεγάλο σκάνδαλο μεταξύ του ποιμνίου και ο λόγος διότι στον 6 στίχο αναφέρει ότι δεν είναι προσταγή Κυρίου αλλά επιθυμία δική του. Ίσως λοιπόν η σκέψη του αυτή να πήγαζε από τη δική του λογική, από το τι αποστολή είχε ο ίδιος εκείνη την χρονική περίοδο, διότι καλέστηκε μεγάλος σε ηλικία. Μέχρι τότε δεν ξέρουμε και ο ίδιος το πώς έζησε τη ζωή του. Πάντως δεν θα ήταν ζωή καλόγερου. Κάποτε γνώρισα έναν που έλεγε ότι ήταν ποιμένας. Αυτός είχε παντρευτεί δύο φορές, είχε πέντε παιδιά, αλλά είχε κάνει και άλλες σχέσεις απ’ ό,τι μου είπε. Όταν γνώρισε τον Θεό κήρυττε σε παιδιά 20 – 30 χρόνων ότι είναι αμαρτία να έχουν σχέση. Τον άκουγα και είπα ότι διακατέχεται από πνευματική σύγχυση, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει ξεχωριστή αποστολή. Δεν βλέπει ο καθένας από που πέρασε για να καταλήξει κάπου. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη ζωή των άλλων. Ας κηρύττουμε τον Λόγο του Θεού και θα φανεί το τι θα βάλει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο, διότι η αποστολή δίνεται άνωθεν στον καθένα. Αν ήταν έτσι τότε δεν θα υπήρχε γάμος, έρωτας, οικογένεια, παιδιά. Ο Θεός ένωσε τον άνδρα και τη γυναίκα ώστε ο ένας να γνωρίσει τον εαυτό του μέσα από τον άλλον πνευματικά αλλά και βιολογικά. Να τεκνοποιούν και να ζουν όμορφες στιγμές μέχρι το πνευματικό επίπεδο ανδρών και γυναικών να αφήσει πίσω του καθετί ανθρώπινο και να γίνει θεϊκό. Μέχρι τότε όμως δεν μπαίνουμε στη ζωή των άλλων. Ο Θεός γνωρίζει! Εμείς ας κάνουμε αυτό που μας έβαλε στη καρδιά μας, το οποίο δεν πάει να πει ότι εμάς μας δικαιώνει ενώπιον Θεού ενώ τους άλλους τους καταδικάζει. Μη γένοιτο! Ο Θεός τα πάντα εν σοφία εποίησε, δεν μπορούμε να αποκλείουμε ένα μέλος της κοινωνίας επειδή εκείνη την εποχή η γυναίκα είχε χάσειτην αξία της. Σήμερα όμως η γυναίκα είναι συμμέτοχη της δόξης του Θεού και είναι ισότιμο μέλος μέσα στη λογική Κτίση. Αμήν.

Στίχος 2: Διαφωνώ και εδώ. Δεν πορνεύει ο άνθρωπος όταν έρχεται σε επαφή με τη γυναίκα του ή σήμερα τα παιδιά με τη σχέση τους όταν αυτό πηγάζει μέσα από τον γάμο και τα συναισθήματα αγάπης. Άλλο η πορνεία, άλλο ο γάμος, άλλο ο έρωτας. Ο έρωτας είναι ένα κόλπο του Θεού ώστε να δημιουργηθεί η οικογένεια. Δεν μπορεί ο Θεός από τη μία να βάζει τέτοια ισχυρά συναισθήματα στους ανθρώπους και μετά να τους λέει ότι αμαρτάνετε, δεν είστε άξιοι. Εγώ νομίζω ότι ο Θεός δημιούργησε τα δύο φύλα και τα έκανε να είναι ισόψυχα αφού διακατέχονται από λογική. Η Φωνή Θεού δεν μπαίνει στη ζωή κανενός ανθρώπου, τους δέχεται όλους. Ο κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο για τον εαυτό του. Αμήν.

Στίχος 3: Και εδώ διαφωνώ. Δεν είναι ο έρωτας δανεικά να τα επιστρέψουμε. Ο έρωτας είναι συναισθήματα. Εξάλλου, ο ίδιος ο απόστολος Παύλος είπε, ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία.Οι άνθρωποι αλλάζουν. Δεν είναι υγιές να κλείνουν τον εαυτό τους σε νόμους και δεσμεύσεις. Αν θέλουν να έχουν σχέση δύο άνθρωποι ας την έχουν. Αν όχι, ας μην έχουν. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στον άλλον να κάνει πράγματα που δεν θέλει.Ο γάμος δημιουργεί πολλά παρατράγουδα τα οποία τα βλέπουμε στις κοινωνίες των ανθρώπων και θα πρέπει τους ανθρώπους που δεσμεύονται με την διαδικασία αυτήν να τους διακατέχει πλήρη επίγνωση, διαφορετικά μπορεί να φέρουν το γάμο στη ζωή τους, να παντρευτούν αλλά αν περάσουν τα χρόνια ο ένας πολλές φορές δεν θέλει να βλέπει τον άλλον. Σίγουρα ο έρωτας φεύγει, όμως η υγιής σχέση αγάπης μένει στον αιώνα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτής σώμα, αλλ' ο ανήρ·ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλ' η γυνή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Και εδώ διαφωνώ. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του πνεύμα και το δικό του σώμα. Που θέλει να το δώσει είναι δικό του πρόβλημα, την εξουσία αυτή την έχει ο ίδιος. Ή το πώς θέλει να το χρησιμοποιήσει πάλι δικό του θέμα και αυτό. Εμείς ας κρατήσουμε ότι το σώμα ημών είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε αυτό θα περάσουμε από πολλά στάδια τα οποία θα μας σπουδάσουν. Μόνο έτσι θα δούμε ποιο είναι καλό έργο, ποιο όχι ώστε συνειδητά πλέον το καλό να αυξηθεί και το κακό αφού συνειδητοποιήσουμε τι δημιουργεί να το αποφύγουμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6

 

«5. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν ήναι τι εκ συμφώνου προς καιρόν, διά να καταγίνησθε εις την νηστείαν και εις την προσευχήν· και πάλιν συνέρχεσθε επί το αυτό, διά να μη σας πειράζη ο Σατανάς διά την ακράτειάν σας.

6. Λέγω δε τούτο κατά συγγνώμην, ουχί κατά προσταγήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το πότε και αν θα βρεθούν δύο άνθρωποι δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από πάθος ή διότι ο Σατανάς το θέλει για να απολεστούν. Αποκλείεται δηλαδή να ενώνονται από αγάπη και σίγουρα αυτό να συντελείται μέσα από την ελεύθερη βούλησή τους; Δεν ξέρω. Όλα αυτά που αναφέρει για τις σχέσεις των ανθρώπων ο απόστολος Παύλος είναι σαν να τα βλέπει όλα σαν μεγάλη αμαρτία. Αν είναι έτσι τότε όλοι δεν πρόκειται να ζήσουμε ώστε να γευτούμε τις επαγγελίες. Ίσως όμως να είναι ιερά αγανάκτηση από το γεγονός που συντελέστηκε στην εκκλησία των Κορινθίων. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, διότι τα αποκαλεί πορνεία, ακράτεια, τα εμπαίζει. Εγώ δεν συμφωνώ! Ζούμε σε άλλες εποχές που υφίστανται δημοκρατικοί νόμοι και ανθρώπινα δικαιώματα. Άνδρας και γυναίκα έχουν την ίδια εξουσία, αξία και ελευθερία.Δεν είναι κανένας ανώτερος. Εμείς σαν Φωνή Θεού δεν μπαίνουμε στη ζωή κανενός και ειδικότερα στο κρεβάτι του. Εμείς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας.Όσοι είναι έτοιμοι ας έρθουν, οι υπόλοιποι ας κάνουν αυτό που την κάθε χρονική περίοδο τους βάζει ο Θεός. Αμήν. Η πορνεία γίνεται πάθος, αμαρτία όταν είναι αδιάλειπτα στο μυαλό κάποιου μόνο αυτό. Η ένωση των ανθρώπων μέσα από την αγάπη, τον έρωτα, το γάμο δεν είναι ακράτεια, είναι το υγιές μέχρι αυτοί από μόνοι τους να θελήσουν να κινηθούν στα δρώμενα του Θεού ώστε να υπερβούν τους συνήθεις ρυθμούς στη ζωή τους και να επιδιώξουν την αναγέννηση η οποία εξασφαλίζει τη θέωση.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Διότι θέλω πάντας τους ανθρώπους να ήναι καθώς και εμαυτόν· αλλ' έκαστος έχει ιδιαίτερον χάρισμα εκ Θεού, άλλος μεν ούτως,άλλος δε ούτως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Καλή η ευχή αυτή να είμαστε όλοι όπως ο απόστολος Παύλος, αλλά άλλες οι βούλες των ανθρώπων και άλλες του Θεού. Ο Θεός έχει σχέδιο, ο Θεός έχει τρόπο, ο Θεός έχει αγάπη, ο Θεός έχει σοφία. Ας τον αφήσουμε λοιπόν να ολοκληρώσει το σχέδιό του στη ζωή μας και εμείς ας κάνουμε αυτό που ενέπνευσε μέσα μας. Είμεθα όλοι μέλη αλλήλων. Έτσι με την διαφορετικότητα που μας διακατέχει θα γίνουμε συμμέτοχοι του θελήματος του Θεού. Για να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού χρειάζεται ο Θεός να τεμαχίσει τη σοφία του σε χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε την εικόνα του Θεού, το παζλ του Θεού. Είναι απολύτως βέβαιον πως εάν μελετήσουμε όλοι την παγκόσμια πνευματική ιστορία θα δούμε ότι ανάλογα την χρονική περίοδο και το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων ο Θεός ενεργούσε διαφορετικά. Σήμερα φτάσαμε στη δική μας εποχή. Εύχομαι να βρούμε τη δική μας αποστολή και να την φέρουμε εις πέρας μέσα από την εν Θεώ ελεύθερη βούλησή μας.Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 9

 

«8. Λέγω δε προς τους αγάμους και προς τας χήρας,καλόν είναι εις αυτούς εάν μείνωσι καθώς και εγώ.

9. Αλλ' εάν δεν εγκρατεύωνται, ας νυμφευθώσι· διότι καλήτερον είναι να νυμφευθώσι παρά να εξάπτωνται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 8: Θα πω ένα αστείο. Κάποιος φίλος μου παντρευόταν και μου λέει, Θωμά,πόσο στοιχίζει ένας γάμος; Εννοούσε το τραπέζι κ.λ.π.. Του απάντησα. Δεν ξέρω,ακόμα πληρώνω. Χα, χα, χα. Ο γάμος είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα και θα πρέπει όταν είναι να προβούμε σε αυτή την ενέργεια να το σκεφτούμε καλά διότι τα ψώνια, τα δώρα, τα τραπέζια, οι τούρτες τελειώνουν γρήγορα, μετά χρειάζεται να έχουμε στοιχεία Θεού όπως καρπούς του Αγίου Πνεύματος, συναισθήματα αγαθά,ειλικρινή αγάπη για να συζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας. Χωρίς τα στοιχεία αυτά ιδιότητες του Θεού μετά από λίγο χρόνο μπαίνει οικειότητα, ο ένας βλέπει λάθη στον άλλον, ο ένας απαιτεί από τον άλλον. Πολλές φορές ο γάμος όταν δεν έρχεται από συνειδητοποιημένη ενέργεια καταντά φυλακή η οποία κάνει τους ανθρώπους να μην μπορούν να σκεφτούν και να ενεργούν ελεύθεροι. Αποκτούν πολλά στερεότυπα σε σημείο να πέφτουν στην μέγιστη υποκρισία. Ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία και ο λόγος διότι είναι αναγκασμένοι να κάνουν παρέα μεταξύ τους ενώ δεν τους βγαίνει και να δέχονται επισκέψεις από πρόσωπα που δεν θέλουν κ.λ.π..Γι’ αυτό έχουμε και πολλά διαζύγια. Ίσως γι’ αυτό το αναφέρει ο απόστολος Παύλος. Το πιο σημαντικό είναι εάν ένας από τους δύο θελήσει να ακολουθήσει τον Θεό θα βρει πολλά εμπόδια από τον άλλον, διότι ο ένας θα έχει κοσμικές επιδιώξεις και ο άλλος πνευματικές. Χρειάζεται προσοχή! Αμήν.

Στίχος 9: Σήμερα δεν είναι αυτός ο λόγος που οι άνθρωποι παντρεύονται. Παλιά ίσως. Σήμερα η μεγαλύτερη αιτία που φέρνει το γάμο στη ζωή των ανθρώπων είναι η ανασφάλεια που νιώθουν. Γι’ αυτό όλοι ψάχνουν κάποιον να παντρευτούν όχι γιατί τον αγαπούν αλλά αν είναι δυνατόν για να τους παρέχει τα πάντα. Αν δηλαδή αυτός που θα παντρευτούν είναι κάποιος ή κάποια, αν έχει χρήματα, αν θα ζουν καλά με υλικές ανέσεις κ.λ.π.. Σήμερα δυστυχώς έχουν χαθεί κάποιες αξίες. Αν έχει υλικά αγαθά ή κάποια θέση αμέσως λένε σε αγαπώ και ας μην έχουν κανένα τέτοιο συναίσθημα. Αν δεν έχει υλικά αγαθά ή κάποια ιδιαίτερη θέση μέσα στον κόσμο δεν βγαίνει με τίποτα το σ’ αγαπώ. Πάντως ο ουν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω, δεν δύναται να το χωρίσει άνθρωπος. Ο Θεός δεν ενώνει με χαρτιά ή υπογραφές, δεν ενώνει επειδή το Ε1ή το Ε9 είναι πλούσιο αλλά ενώνει με συναισθήματα αληθινά. Τα συναισθήματα μας δεν θα μας προδώσουν ποτέ, τα τεχνάσματά μας όμως θα μας προδίδουν κάθε στιγμή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 11

 

«10. Εις δε τους νενυμφευμένους παραγγέλλω, ουχί εγώ αλλ' ο Κύριος, να μη χωρισθή η γυνή από του ανδρός αυτής·

11. αλλ' εάν και χωρισθή, ας μένη άγαμος ή ας συνδιαλλαγή με τον άνδρα· και ο ανήρ να μη αφίνη την εαυτού γυναίκα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού το λέει ο Κύριος σίγουρα δείχνει αγάπη, όμως, πολλά λέει

ο Κύριος και οι άνθρωποι δύο χιλιάδες χρόνια δεν έχουν κερδίσει συνειδητά τη λογική να τον υπακούσουν μέσα από την ελεύθερη βούληση τους. Πάντως ό,τι συμβουλεύει ο Κύριος, ό,τι και να συμβουλέψει ο απόστολος Παύλος, ό,τι και να πω εγώ δεν θα παίξει κανένα ρόλο ειδικότερα σήμερα, διότι ζούμε σε άλλες εποχές και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν πρόσωπο αλλά προσωπείο. Καλά θα ήταν να είναι όλοι καθαροί, να κάνουν συνειδητά ό,τι κάνουν ώστε να μην οδηγείται ουδείς σε αδιέξοδο. Σήμερα δεν ανέχεται κανένας κανέναν και αν δεν τους ενώσει ο Θεός δύο ανθρώπους διά Πνεύματος Αγίου δεν θα καταφέρουν να κρατήσουν το γάμο τους και αν κάποιοι τον κρατούν λόγω πολλών υποχρεώσεων συνειδητά καταντούν δύο συστεγασμένοι εχθροί.Μη γένοιτο! Ο Θεός, ο Κύριος πέρα από τις συμβουλές του διακατέχεται και από το μέγα έλεος. Όλους τους συγχωρεί. Η εκκλησία έχει θεσπίσει μέχρι τρεις γάμους δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια. Η Φωνή Θεού συνιστά ότι ο γάμος χρειάζεται πνευματικά στοιχεία για να αντέξει στον χρόνο,στα σκάνδαλα κ.λ.π.. Ας φροντίσουμε όλοι να εντάξουμε συνειδητά τον Θεό στη ζωή μας και νομίζω ότι τα προβλήματα θα ξεπεραστούν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Προς δε τους λοιπούς εγώ λέγω, ουχί ο Κύριος·Εάν τις αδελφός έχη γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύη να συνοική μετ' αυτού,ας μη αφίνη αυτήν·

13. και γυνή ήτις έχει άνδρα άπιστον και αυτός συγκατανεύει να συνοική μετ' αυτής, ας μη αφίνη αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Λίγοι άνθρωποι έχουν τέτοια αγάπη, να μένουν πιστοί στην απιστία του άλλου. Άλλοι παραμένουν στο γάμο διότι δεν θέλουν να χάσουν ό,τι τους παρέχει ο σύζυγος ή η σύζυγος (υλικά αγαθά κ.λ.π.).Χρειαζόμαστε επειγόντως Θεό για να λειτουργήσει η ζωή μας μέσα στο γάμο αλλά και έξω απ’ αυτόν ως σαν μία συμφωνική ορχήστρα. Εύχομαι να πατήσουμε τις χορδές εκείνες οι οποίες βγάζουν αγάπη για να ζήσουμε με αγάπη. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Διότι ο ανήρ ο άπιστος ηγιάσθη διά της γυναικός και η γυνή η άπιστος ηγιάσθη διά του ανδρός· επειδή άλλως τα τέκνα σας ήθελον είσθαι ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αγάπη του Χριστού χορηγεί το μέγα έλεος προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Η μετάνοια συντελείται αργά ή γρήγορα φέρνοντας την συνειδητή αναγνώριση - αγάπη μας ως προς τον Θεό και ως προς τον συνάνθρωπό μας όταν έχουμε πέσει σε λάθη. Αν έχουμε μία τέτοια αγάπη είμαστε άξιοι συγχαρητηρίων. Εύχομαι να αναπτυχθεί η αγάπη του Θεού στη ζωή μας ώστε μέσω αυτής να γίνουμε αντί Θεού στη γη σε σημείο να σώζονται εξαιτίας μας τα κοντινά μέλη της οικογενείας μας. Αμήν. Τα παιδιά θα είναι άγια διότι θα σπουδάσουν την αγάπη μέσα στην οικογένεια απ’ αυτούς που την προσφέρουν ανυπόκριτα, ενώ όταν οι γονείς οδηγούνται σε αδιέξοδο δημιουργώντας αντιπαλότητες, τότε δαιμονίζονται και αυτά τα παιδιά, αφού το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο θετικό ή αρνητικό στην εξέλιξη των μελών που ανήκουν σ’ αυτό.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. Εάν δε ο άπιστος χωρίζηται, ας χωρισθή. Ο αδελφός όμως ή αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι εις τα τοιαύτα· ο Θεός όμως προσεκάλεσεν ημάς εις ειρήνην.

16. Διότι τι εξεύρεις, γύναι, αν μέλλης να σώσης τον άνδρα; ή τι εξεύρεις, άνερ, αν μέλλης να σώσης την γυναίκα;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν κάποιος από τους δύο δεν μπορεί να ξεπεράσει μία τέτοια αρνητική κατάσταση ας χωρίζει. Σήμερα εξάλλου οι άνθρωποι χωρίζουν και για πιο μικρές αιτίες. Το έλεος του Θεού είναι χωρίς μέτρο. Όταν έχουν παιδιά ας το σκέφτονται δύο και τρεις και δέκα φορές, διότι τα παιδιά πληγώνονται και δεν αποκτούν καλές βάσεις. Τουλάχιστον αν δεν ταιριάζουν οι γονείς με τίποτα να χωρίζουν όταν τα παιδιά μεγαλώσουν. Ας κάνουν αυτή την θυσία έστω για τα παιδιά τους. Η θυσία καμιά φορά αξίζει περισσότερο από το ατομικό συμφέρον. Πάντως, ο καθένας γνωρίζει καλύτερα, διότι πολλά πράγματα δεν ξεπερνιούνται και δημιουργούν συνθήκες που φτάνουν μέχρι το θάνατο. Για να αποφευχθεί αυτός ο θάνατος ο κάθε αδελφός, αδελφή θα κάνει αυτό που νιώθει.Αμήν. Αν κάποιος έχει μία υπερβατική αγάπη να δέχεται τον άλλον όπως είναι ας μένει, μπορεί στο τέλος να δικαιωθεί. Δεν είναι όμως σίγουρο αυτό γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε και ακόμη δεν δικαιώθηκε. Πάντως η αγάπη στο τέλος έστω και αργά θα δικαιωθεί. Αν δεν δικαιωθεί από τους ανθρώπους θα την δικαιώσει ο Χριστός την ημέρα της κρίσης. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Αλλά καθώς ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσεν έκαστον, ούτως ας περιπατή. Και ούτω διατάττω εις πάσας τας εκκλησίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός έδωσε ιδιάζουσα μορφή σοφίας σε κάθε άνθρωπο λαό ή έθνος. Όλες μαζί δημιουργούν τον Θεό. Αρα μην θέλουμε τους άλλους να σκέφτονται και να κινούνται όπως εμείς, αυτό είναι πάρα πολύ εγωιστικό - εωσφορικό και δεν θα αντέξει στο χρόνο. Φανταστείτε ο κόσμος να έχει ένα χρώμα και σε μία αποθήκη να έχουμε εκατομμύρια χρώματα και να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να τα χρησιμοποιήσει. Σήμερα πολλοί Χριστιανοί έχουν βάλει τον Θεό σε καλούπι και δυστυχώς έχουν εκμεταλλευτεί και τους ανθρώπους αφού τους διακατέχει άγνοια. Έτσι έχουν δημιουργήσει δόγματα, νόμους, όρους,θρησκείες, υφιστάμενα στερεότυπα κ.λ.π.. Αν κάποιος διαφοροποιηθεί, αμέσως το σύστημα τον αποβάλλει, τον διώκει, τον περιφρονεί και ο λόγος διότι αυτοί που κατάφεραν να δημιουργήσουν την παγκόσμια φυλακή στα έθνη τους δεν θέλουν αναγεννημένους ανθρώπους αλλά κονσερβοποιημένους. Εμείς στην Φωνή Θεού αφού ζούμε στην εποχή της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, των θετικών επιπτώσεων της Δημοκρατίας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ας ξεκινήσουμε πνευματικές έρευνες ώστε να γνωρίσουμε τον Θεό όπως είναι και όχι όπως κάποιοι θέλουν να μας τον φανερώσουν, οι οποίοι σταύρωσαν αυτόν με αυτή τη λογική και συνεχίζουν ακόμη. Μη γένοιτο να είμεθα τέτοιοι Χριστιανοί.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 20

 

«18. Προσεκλήθη τις εις την πίστιν περιτετμημένος;Ας μη καλύπτη την περιτομήν. Προσεκλήθη τις απερίτμητος; Ας μη περιτέμνηται.

19. Η περιτομή είναι ουδέν και η ακροβυστία είναι ουδέν, αλλ' η τήρησις των εντολών του Θεού.

20. Έκαστος εν τη κλήσει, καθ' ην εκλήθη, εν ταύτη ας μένη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η περιτομή ήταν κάτι που καθόριζε την πίστη στον Θεό των Ιουδαίων. Σήμερα η κάθε θρησκεία, το κάθε δόγμα μας καλεί να προβούμε σε ενέργειες που καθορίζουν την πίστη του δόγματος, της εκκλησίας, της οργάνωσης. Πολλές είναι τυπικές, αφού πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν.Η περιτομή ήταν κάτι απαραίτητο αφού και η πρώτη εκκλησία με στελέχη τους μαθητές του Χριστού την επέβαλε. Ο απόστολος Παύλος όμως εδώ υπερβαίνει την θεωρία αυτή η οποία ακόμα δεν έχει γίνει κατανοητή από τον πνευματικό κόσμο, ο οποίος επιβάλλει συγκεκριμένους τύπους. Εμείς συμφωνούμε με τον απόστολο Παύλο.Δεν παίζει ρόλο αν τηρούμε τα τυπικά ενός δόγματος. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι να αυξηθούμε στο πνεύμα του Θεού υιοθετώντας και αναπτύσσοντας τη λογική αυτού και διά μέσω μας να προκαλείται η εν Θεώ αναγέννηση συμπληρώνοντας πνευματικά ελλείποντα όπως καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες. Αυτά καθορίζουν την πίστη μας και το πόσο Θεό έχουμε στη ζωή μας. Εξάλλου σήμερα ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από θρησκόληπτους ανθρώπους αλλά από αναγεννημένους οι οποίοι παρουσιάζουν αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη, αλήθεια, σοφία κ.λ.π.. Οι θρησκόληπτοι μπορεί να δογματίζουν τη ζωή τους ή και ακόμα και τη ζωή των συνανθρώπων τους αφού έχουν άγνοια. Μάλιστα αποφεύγουν όσους δεν συμφωνούν μαζί τους, τους κατηγορούν και τους ονομάζουν αιρετικούς. Αν όμως αρρωστήσουν και χρειάζονται μία σοβαρή εγχείρηση δεν ρωτάνε αν ο γιατρός είναι του δικού τους πιστεύω ή δόγματος. Για να ζήσουν ξεχνούν όσα λένε με φανατισμό. Όπως τα θέλει τα βλέπει ο καθένας. Τα στοιχεία του Θεού, οι ιδιότητες του Θεού θα μας βγάλουν στον ουρανό ώστε να συμμετέχουμε στη δόξα αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Εκλήθης δούλος; μη σε μέλη· αλλ' εάν δύνασαι να γείνης ελεύθερος, μεταχειρίσου τούτο καλήτερα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλοι λίγο ή πολύ είμαστε δούλοι του έτερου κακού εαυτού μας. Όσοι γνώρισαν τον Χριστό μπορούν άμα θελήσουν με τον σχετικό αγώνα να ελευθερώσουν τον εαυτό τους. Η αφιέρωση πάνω στα δρώμενα του Λόγου του Θεού μας δημιουργεί σοφία Θεού η οποία μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα με το πνεύμα του Θεού όπου τα αρνητικά τα υποσιτίζει διότι τα περιφρονεί ή τα χρησιμοποιεί προς οικοδομή και τα θετικά τα οικειοποιείται ώστε να τα χρησιμοποιεί στα ερεθίσματα ή στα σκάνδαλα που δημιουργεί ο μεταπτωτικός κόσμος. Φυσική συνέπεια λοιπόν με το πνεύμα του Θεού να ζούμε πάντα κάτω από την σκιά της ελευθερίας του πνεύματος αυτού το οποίο μας ελευθερώνει από τη δουλεία. Όποιοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει πνευματική ελευθερία θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά ώστε να βάλουν τον Θεό στη ζωή τους. Δεν υπάρχει καλύτερος φίλος, αδελφός, σύμβουλος, πατέρας από τον Θεό. Ας ελευθερώσουμε εαυτό από τη δουλεία της αμαρτίας η οποία μας οδηγεί στο φρέαρ του θανάτου. Μπορούμε να γίνουμε υιοί και θυγατέρες. Χρειάζεται απόφαση, ειλικρίνεια, αφιέρωση και όλα θα αλλάξουν. Τον Χριστό τον δοξάζουμε διότι τόλμησε και εμείς μπορούμε, ας τολμήσουμε! Αυτοί που τολμούν ίσως κερδίσουν. Αυτοί που συμβιβάζονται είναι ζωντανοί νεκροί. Μη γένοιτο να μείνουμε δούλοι του εαυτού μας, της αμαρτίας,της φθοράς, των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να κλέψουν την προσωπικότητά μας, την ιδιαίτερη αποστολή μας, την ταυτότητά μας. Ο Θεός μας χορηγεί σήμερα όλα τα μέσα διά της ζώσης φωνής, της Φωνής Θεού για να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας αλλά και ό,τι στοιχειοθετεί τη ζωή μας. Αμήν. Ο Χριστός πλήρωσε το αντίτιμο για εκείνο το οποίο μας έθεσε μέχρι εχτές στη δουλεία και στη φυλακή της φθοράς.Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τη δική του ζωή ώστε να μην ξαναβρεθούμε στη δυσάρεστη θέση της δουλείας που δημιουργεί η φθορά της ημιμάθειας, της άγνοιας, της εωσφορικής αμαρτίας.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 22 – 23

 

«22. Διότι όστις δούλος εκλήθη εις τον Κύριον,είναι απελεύθερος του Κυρίου· ομοίως και όστις ελεύθερος εκλήθη, δούλος είναι του Χριστού.

23. Διά τιμής ηγοράσθητε· μη γίνεσθε δούλοι ανθρώπων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 22: Όποιος υπηρετεί τον Κύριο δεν είναι δούλος αλλά ελεύθερος και όποιος είναι ελεύθερος είναι δούλος του Χριστού. Αυτό φανερώνει την ελευθερία και την ωριμότητα που τον διακατέχει. Ο λόγος, διότι ο Χριστός σε καθημερινή βάση μέσα από την καθοριστική αναγεννησιακή πνευματική συμβουλή του τον καθιστά τον κάθε άνθρωπο ελεύθερο, μεταβάλλοντας αυτόν σε Θεό. Αφού ο άνθρωπος μέσω του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος γίνεται κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού και συμμέτοχος της δόξης αυτού του Θεού.

Στίχος 23: Το πιο υγιές είναι να μην θέλουμε τους άλλους όπως εμείς θέλουμε να είναι αλλά όπως ο Θεός θέλει να είναι. Έτσι θα αποφύγουμε να γίνουμε δούλοι σε ανθρώπους, αλλά και να γίνουν ή άλλοι δούλοι σε εμάς. Είμαστε όλοι μέλη αλλήλων και μέλη του Θεού. Μέσα από την ελευθερία μας να συμμετέχουμε στην αναγέννηση των ανθρώπων και στην εν Θεώ αναγέννησή μας. Ο Χριστός τόνισε, σεις όμως μη ονομασθήτε Ραββί· διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός· πάντες δε σεις αδελφοί είσθε. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να θέλουμε να δημιουργήσουμε δούλους, εξαρτημένους ανθρώπους. Από την ώρα που γνωρίζουμε ότι όλοι είμεθα αλλήλων μέλη, όλοι είμεθα ξεχωριστοί, όλοι είμεθα θεοί και υιοί υψίστου πάντες και εμείς επιμένουμε να το παίζουμε ανώτεροι και να δημιουργούμε ή να γινόμαστε δούλοι ανθρώπου θα προσκρούσουμε στον λίθο Χριστό, με φυσική συνέπεια να επέλθει καταστροφή πνευματική αλλά και βιολογική. Ένα τελευταίο.Είναι πολλοί οι οποίοι μέσα από την πτώση τους δημιουργούν προφήτες,απεσταλμένους, ποιμένες κ.λ.π. έτσι γίνονται δούλοι ανθρώπων. Απαγορεύεται θεός να ποιμαίνει θεό. Όλοι συμμετέχουμε. Όποιοι δεν το δέχονται και βάζουν όρους στη ζωή μας, καλύτερα μόνοι μας παρά σε πνευματική δουλεία. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Έκαστος, αδελφοί, εις ό,τι εκλήθη, εν τούτω ας μένη παρά τω Θεώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως είσαι κατά την ώρα που έλαβες το κάλεσμα έτσι να μένεις. Είσαι ελεύθερος, μείνε ελεύθερος. Είσαι παντρεμένος,έτσι να μένεις. Τώρα αν ο Θεός θέλει ο ελεύθερος να δημιουργήσει οικογένεια, θα του δημιουργήσει ο Θεός συνθήκες, ο ίδιος ας μην το επιδιώκει. Αν ο Θεός θελήσει ο παντρεμένος να γίνει ελεύθερος ώστε να υπηρετήσει Θεό και άνθρωπο, ο Θεός ξέρει και αυτού ο Θεός αν έχει τέτοια αποστολή θα του δημιουργήσει συνθήκες να αφιερωθεί. Εμείς ας μην προκαλούμε το οτιδήποτε. Ας χαράξει ο Θεός το πνευματικό ή βιολογικό ταξίδι της ζωής μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 25 – 27

 

«25. Περί δε των παρθένων προσταγήν του Κυρίου δεν έχω· αλλά γνώμην δίδω ως ηλεημένος υπό του Κυρίου να ήμαι πιστός.

26. Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλόν διά την παρούσαν ανάγκην, ότι καλόν είναι εις τον άνθρωπον να ήναι ούτως.

27. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα; μη ζήτει λύσιν.Είσαι λελυμένος από γυναικός; μη ζήτει γυναίκα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι ώριμο αυτό το οποίο ο απόστολος Παύλος αναφέρει και ο λόγος διότι γνωρίζει ότι αυτός που είναι παντρεμένος μπορεί με την αφιέρωσή του να σώσει και τους γύρω του. Εάν όμως δεν τον δέχονται, ο Χριστός φανέρωσε, και πας ος αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει.Πρέπει μέσα στην οικογένεια να δημιουργηθούν συνθήκες αναγέννησης. Εάν όχι, ας εγκαταλείψουμε τα πάντα μήπως η αφιέρωσή μας σώσει τους γύρω μας. Έχουμε κάποιους που τους κάλεσε ο Κύριος και αυτοί έθεσαν εμπόδιο άλλος τα βόδια του,άλλος τον αγρό του, άλλος την οικογένειά του. Και οι τρεις έχασαν τον Θεό. Οι μαθητές του Κυρίου εγκατέλειψαν τα πάντα, με φυσική συνέπεια να ζήσουν την εν Χριστώ ζωή κερδίζοντας τα πάντα ουράνια και επίγεια αγαθά. Αμήν. Ένας τώρα που δεν έχει υποχρεώσεις είναι εύκολο να αφιερωθεί διότι θα μεριμνά τα του Κυρίου.Εάν ένας δεν μπορεί να αφιερωθεί, τότε θα βάλει πολλά φορτία στη ζωή του. Η Φωνή Θεού δεν μπαίνει στη ζωή οποιουδήποτε ανθρώπου, διότι ο Θεός γνωρίζει το πώς θα αναγεννηθεί ο αδελφός και αυτός θα μεριμνήσει. Εμείς δεχόμαστε τους πάντες παντρεμένους, ανύπαντρους, δίκαιους, αμαρτωλούς. Δεν έχει γνώμη τι είναι σωστό για να δικαιωθεί ο καθένας ενώπιον του Θεού. Τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ.Όλα είναι σωστά, όλα είναι λάθος. Τα πάντα είναι σχετικά. Ο Θεός είναι αγάπη,έλεος, δικαιοσύνη. Ο απόστολος Παύλος ξέρει ότι η αναγέννηση συντελείται όταν εκμεταλλεύεται κάποιος τον χρόνο του πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου, ο οποίος χρόνος φεύγει ανεπιστρεπτί. Αν ανοίγει υποχρεώσεις χάνει τον χρόνο του, με φυσική συνέπεια να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει και να αυξήσει το αγαθό στη ζωή του. Ο Θεός όμως έχει την δύναμη και τα αδύνατα να τα κάνει δυνατά.Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 28

 

«28. Πλην και εάν νυμφευθής, δεν ημάρτησας· και εάν η παρθένος νυμφευθή, δεν ημάρτησεν· αλλ' οι τοιούτοι θέλουσιν έχει θλίψιν εν τη σαρκί· εγώ δε σας φείδομαι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο γάμος έχει πολλές βιοτικές μέριμνες,έχει πολλές κοσμικές υποχρεώσεις, έχει τα παιδιά. Φέρνει τα παιδιά τα οποία θέλουν μεγάλη προσοχή και πολλές θυσίες από τους γονείς για να μεγαλώσουν με τις απαραίτητες βιολογικές ή πνευματικές προϋποθέσεις. Άλλο είναι να έχεις υποχρεώσεις ζωής ώστε να μεριμνάς για τον εαυτό σου και το πως θα γίνεις άνθρωπος του Θεού και άλλο να παλεύεις και για άλλα τρία. τέσσερα ή πέντε μέλη.Χρειάζεται θυσία και πολλές φορές όταν οι γονείς φτάσουν κουρασμένοι στα γεράματα περιμένοντας να βρουν ανάπαυση στα παιδιά τους, δέχονται και την αποστροφή των παιδιών κλείνοντας αυτούς παρά τη θέλησή τους σε ιδρύματα. Θέλει πολλές θυσίες για να δημιουργηθεί μία οικογένεια. Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος αναφέρει ότι μας λυπάται, διότι θα υπάρξουν πολλές θλίψεις.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 29 – 31

 

«29. Λέγω δε τούτο, αδελφοί, ότι ο επίλοιπος καιρός είναι σύντομος, ώστε και οι έχοντες γυναίκας να ήναι ως μη έχοντες,

30. και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες και οι χαίροντες ως μη χαίροντες και οι αγοράζοντες ως μη έχοντες κατοχήν,

31. και οι μεταχειριζόμενοι τον κόσμον τούτον ως μηδόλως μεταχειριζόμενοι· διότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι σύντομος ο χρόνος διότι η ζωή είναι απρόβλεπτη, αφού ο άνθρωπος αποστάτησε από τον ζώντα Θεό. Αν παρατηρήσουμε τις κοινωνίες και ακούσουμε τους ανθρώπους να μας διηγούνται τι έχουν περάσει, θα καταλάβουμε. Όσοι νομίζουν ότι έχουν κάτι στη ζωή τους ή εξουσία σε οτιδήποτε, έξαφνα μπορεί να μην έχουν τίποτα, με αποτέλεσμα η πνευματική τους δυνατότητα να μην μπορεί να εννοήσει την νέα κατάσταση και να επέρχεται θλίψη, στενοχώρια, θυμός, αδιέξοδος, θάνατος. Μη γένοιτο! Αν δεν βάλουμε τον Θεό στη ζωή μας θα νομίζουμε ότι έχουμε αλλά σύντομα θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε τίποτα.Όμως δυνάμεθα να έχουμε τα πάντα αν αναγεννηθούμε και εξασφαλίσουμε τον Θεό στη ζωή μας, διότι ό,τι χτίσουμε θα πρέπει να το χτίσουμε πάνω στην αλήθεια, πάνω στην ανυπόκριτη αγάπη, πάνω στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και στην υπέρτατη αρετή των αρετών την ταπεινοφροσύνη ώστε να έχουμε και αυτά που δεν έχουμε φανταστεί. Ο Πατέρας Θεός υπόσχεται ουράνια και επίγεια αγαθά σε όσους αφιερώνονται σπουδάζοντας τη λογική του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 32

 

«32. Θέλω δε να ήσθε αμέριμνοι. Ο άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, πως να αρέση εις τον Κύριον·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν είναι του Κυρίου, διαφορετικά μεριμνά για το τίποτα, αφού δεν αποφασίζει να θέσει τον εαυτό του σε καμία συμμετοχή. Έτσι κλείνεται στον εαυτό του και αυτοκαταστρέφεται. Μη γένοιτο!Εκείνος ο οποίος συνειδητά δεν δημιούργησε οικογένεια για να σπουδάσει τη σοφία του Θεού ώστε να μετέχει αυτής, σίγουρα θα βρει τον Θεό διότι θα έχει χρόνο.Όταν τον βρει θα θαυμάσει και θα χαρεί, διότι θα ζει μέσα του. Όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξη. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 33

 

«33. ο δε νενυμφευμένος μεριμνά τα του κόσμου, πως να αρέση εις την γυναίκα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Και όχι μόνο, αφού η ζωή των υιών των ανθρώπων είναι έτσι δημιουργημένη ώστε να μεριμνά ο κάθε άνθρωπος για πράγματα πολλά όπως να φτιάξει καινούριο σπίτι, να πάρει εξοχικό, να είναι ευάρεστος σε όσους είναι κοντά του, συγγενείς κ.λ.π. ώστε να τον επαινούν. Είναι πολλά αυτά για τα οποία μεριμνά ο άνθρωπος, φυσική συνέπεια να μην μεριμνά για την αναγέννησή του και τον εν Θεώ προσανατολισμό του ώστε μέσω της υγιαίνουσας διδασκαλίας να φτάσει στο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση εκπληρώνοντας διά του Ευαγγελίου κάθε επαγγελία που έχει δοθεί άνωθεν. Χρειάζεται χρόνος για να επιτευχθούν οι στόχοι. Ο Κύριος τόνισε, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 34 – 38

 

«34. Διαφέρει η γυνή και η παρθένος. Η άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, διά να ήναι αγία και το σώμα και το πνεύμα· η δε νενυμφευμένη μεριμνά τα του κόσμου, πως να αρέση εις τον άνδρα.

35. Λέγω δε τούτο διά το συμφέρον υμών αυτών, ουχί διά να βάλω εις εσάς παγίδα, αλλά διά το σεμνοπρεπές και διά να ήσθε προσκεκολλημένοι εις τον Κύριον χωρίς περισπασμούς.

36. Αλλ' εάν τις νομίζη ότι ασχημονεί προς την παρθένον αυτού, αν παρήλθεν η ακμή αυτής και πρέπη να γείνη ούτως, ας κάμη ό,τι θέλει· δεν αμαρτάνει· ας υπανδρεύωνται.

37. Όστις όμως στέκει στερεός εν τη καρδία, μη έχων ανάγκην, έχει όμως εξουσίαν περί του ιδίου αυτού θελήματος και απεφάσισε τούτο εν τη καρδία αυτού, να φυλάττη την εαυτού παρθένον, πράττει καλώς.

38. Ώστε και όστις υπανδρεύει πράττει καλώς, αλλ' ο μη υπανδρεύων πράττει καλήτερα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Με λίγα λόγια, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στη ζωή κάποιου η Φωνή Θεού δεν μπαίνει. Εμάς η συνεργασία μας με τους ανθρώπους ξεκινά από την ημέρα που ο Θεός βάζει μέσα τους, στη καρδιά τους να κάνουν το θέλημα του Θεού. Φυσικά πάντα μέσα από την ελεύθερη βούλησή τους.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 39 – 40

 

«39. Η γυνή είναι δεδεμένη διά του νόμου εφ' όσον καιρόν ζη ο ανήρ αυτής· εάν δε ο ανήρ αυτής αποθάνη, είναι ελευθέρα να υπανδρευθή με όντινα θέλει, μόνον να γίνηται τούτο εν Κυρίω.

40. Μακαριωτέρα όμως είναι εάν μείξη ούτω,κατά την εμήν γνώμην· νομίζω δε ότι και εγώ έχω Πνεύμα Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο νόμος έτσι λέει, όμως, καλό είναι να ενώνονται οι άνθρωποι διότι υπάρχει λόγος και αυτός να είναι η αγάπη,διαφορετικά είναι δύο συστεγασμένοι εχθροί. Πάλι στα λεγόμενα του αποστόλου Παύλου καταλήγουμε, ότι ο κάθε άνθρωπος κινείται άνωθεν και οι ανάγκες είναι διαφορετικές στον καθένα ανάλογα την χρονική περίοδο που ζει και ανάλογα το πνευματικό του επίπεδο. Η Φωνή Θεού δέχεται τους πάντες όπως είναι. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Περί δε των ειδωλοθύτων, εξεύρομεν ότι πάντες έχομεν γνώσιν, η γνώσις όμως φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί.

2. Και εάν τις νομίζη ότι εξεύρει τι, δεν έμαθεν έτι ουδέν καθώς πρέπει να μάθη·

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 1: Είναι πολλοί άνθρωποι που λόγω της άγνοιας και του επηρεασμού τους από τα υφιστάμενα στερεότυπα του μεταπτωτικού κόσμου νομίζουν ότι η αγάπη τους για τον Θεό περνά μέσα από τα ειδωλόθυτα όπως το φαγητό, δηλαδή τι θα φάνε σήμερα,αύριο ή ποιο μέρος θα προσφέρουν στον Θεό ως θυσία κ.λ.π.. Μάλιστα φανατίζονται με τη λογική αυτή σε σημείο να επιτίθενται σε όποιον δεν την δέχεται. Ο Κύριος ερχόμενος στον κόσμο φανέρωσε ότι τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν αλλά τα εξερχόμενα και αυτά είναι κακοί διαλογισμοί, μοιχεία, πορνεία, κρίση,καταλαλιά, ψεύδος κ.λ.π. καθώς φανέρωσε ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων, αλλά ούτε και από την θυσία, την προσφορά ειδωλόθυτων στον Θεό.Χρειάζεται να επικεντρώσουμε την θεολογική μας πνευματική επάρκεια στην αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Η θεολογική γνώση, η εκπλήρωση τύπων, η προσπάθειά μας να εντάξουμε στη ζωή μας εντάλματα ανθρώπων δεν ωφελούν. Η βάση του χριστιανισμού είναι η αγάπη, να αγαπήσουμε Κύριο και Θεό μας εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ισχύος, εξ όλης της διάνοιας αλλά και το σημαντικότερο να αγαπήσουμε τον πλησίον ως εαυτόν. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε στην βάση του το θέλημα του Θεού δεν θα μας ωφελήσει η γνώση, η θυσία, η νηστεία. Χρειάζεται προσοχή! Αμήν.

Στίχος 2: Εάν νομίζουμε ότι είμεθα γνώστες του θελήματος του Θεού και η αγάπη μας δεν μοιράζεται με τον Θεό και τον αδελφό, καταφεύγοντας σε κρίσεις, επικρίσεις,καταλαλιές δεν θα κερδίσουμε τον Θεό στη ζωή μας με φυσική συνέπεια λόγω της άγνοιας και ημιμάθειας ο διάβολος να βρίσκει πρόσφορο έδαφος μέσα μας και να μας χρησιμοποιεί πάνω στη δική του βούληση. Ο οποίος διάβολος διεισδύει εύκολα σε όσους έχουν άγνοια και σε όσους νομίζουν ότι έχουν κάτι, ότι γνωρίζουν κάτι περί Θεού και έρχεται στη ζωή τους ως άγγελος φωτός προτρέποντάς τους να επικεντρωθούν πνευματικά στα φαγητά, στα εντάλματα των ανθρώπων, στις θυσίες προσφοράς και στους τύπους. Μόνο η μετάνοια, η αναγέννηση, η εφαρμογή στην πράξη του χριστιανικού τρόπου ζωής επαγγέλλονται την αιώνια, άφθαρτη ζωή,επαγγέλλονται την κατάργηση της αμαρτίας από μέσα μας και γύρω μας και επιτρέπουν να αναπτυχθεί η αιώνια ζωή, διότι η λογική του Θεού μας αναγεννά γονιδιακά με αποκορύφωμα όλων την ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. αλλ' εάν τις αγαπά τον Θεόν, ούτος γνωρίζεται υπ' αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το αν σήμερα δεν νιώθουμε τον Θεό στη ζωή μας είναι διότι συνειδητά δεν έχουμε αγάπη, η οποία αναπτύσσεται από την ανυπόκριτη αγάπη ως προς τον Θεό και τον αδελφό. Κάτι λείπει από τη ζωή μας και αυτό είναι η αφιέρωσή μας πάνω στα δρώμενα του Λόγου του Θεού. Αν έλθουμε εις εαυτόν θα μαρτυρά ο Θεός στη ζωή μας με σοφία Θεού η οποία γίνεται ενυπόσταση,αναπτύσσοντας μέσα μας καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες, δυνάμεις. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι στη ζωή μας. Αν ακόμα σήμερα οι συνθήκες ζωής δεν είναι του Θεού αφού δεν υπάρχει το μέγα έλεος, δεν υπάρχει αγάπη Χριστού στον κόσμο κ.λ.π. εμείς θα νιώθουμε ενωμένοι μεταξύ μας αλλά και με τον Θεό. Μάλιστα αν και βρισκόμαστε σε ξένο έδαφος διότι η άγνοιά μας έδωσε πολλά δικαιώματα στον πονηρό ώστε να εργάζεται μέσα μας και γύρω μας, αφού γνωριστήκαμε όμως απ’ αυτόν θα μας δημιουργήσει έδαφος Χριστού το οποίο θα μεγαλώνει σε όλον τον κόσμο. Ο τρόπος; Προσθέτοντας ο Θεός αδελφούς στη ζωή μας. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 6

 

«4. Περί της βρώσεως λοιπόν των ειδωλοθύτων,εξεύρομεν ότι το είδωλον είναι ουδέν εν τω κόσμω και ότι δεν υπάρχει ουδείς άλλος Θεός ειμή εις.

5. Διότι αν και ήναι λεγόμενοι θεοί είτε εν τω ουρανώ είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί,

6. αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι' ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχοι 4, 5: Όπως το λέει. Πολλοί αγαπούν τα δημιουργήματα και όχι τον Δημιουργό, ο οποίος εδημιούργησε τον κτιστό, άκτιστο, ορατό, αόρατο, λογικό, άλογο κόσμο και τον χάρισε στον άνθρωπο ώστε να τον διαχειρίζεται. Είναι ανωφελές να φτιάχνουμε Θεό στα μέτρα μας και τον Θεό ο οποίος είναι πνεύμα και φωτίζει την διάνοιά μας να τον έχουμε περιφρονήσει. Όταν η ζωή μας δένεται με υλικά στοιχεία τότε η άγνοιά μας βρίσκεται σε έξαρση. Αν θέλουμε ο Θεός να πάρει ουσιαστική θέση στη ζωή μας, ας εισέλθουμε στη σιωπή ώστε να αντλήσουμε σοφία - οδηγίες που μας οδηγούν στη θέωση. Στους πολλούς Θεούς που έχουμε δημιουργήσει εν αγνοία μας εμείς οι άνθρωποι ανήκει και ο διάβολος ο οποίος μας παροτρύνει να αυξάνουμε υλικά συλλέγοντας την κόπρο του Αυγεία. Ο λόγος; Για να μην βρούμε τον Θεό και γνωρίσουμε την θεϊκή καταγωγή μας, αφού χρόνος γι’ αυτόν σήμερα δεν υπάρχει για να τον αξιοποιήσουμε ώστε να τον συναντήσουμε. Αμήν.

Στίχος 6: Το ίδιο πιστεύει και η Φωνή Θεού, ότι ένας είναι ο Θεός, ο τριαδικός Θεός, Πατήρ (σιωπή), Υιός (Λόγος), Πνεύμα Άγιο (εργολάβος της θεότητας). Μέσω αυτού του τριαδικού Θεού δυνάμεθα να πετύχουμε στη ζωή μας τη θέωση, αφού αυτός είναι Θεός ζώντων ο οποίος μας εξελίσσει, μας αναγεννά, μας ζωοποιεί βιολογικά και πνευματικά. Είναι άπειρη η σοφία του και η παντοδυναμία του. Διαχρονικά την απέδειξε σε όλη την Παλαιά Διαθήκη με όλους τους πνευματικά εκλεκτούς μεγιστάνες, αλλά και με αποκορύφωμα τον ίδιο τον εαυτό του μέσω του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Ο οποίος Υιός άλλαξε τον κόσμο, κάτι που δεν το βλέπουμε ακόμα διότι το σχέδιο του Θεού έχει άλλη μία έκπληξη η οποία ξεκίνησε να συντελείται στα χρόνια που διανύουμε. Αν και διά Πνεύματος Αγίου ο Θεός δεν άφησε τον κόσμο, αφού από την αρχή της Δημιουργίας εργάζονταν παρουσιάζοντας τα έργα του μέσω των εκλεκτών του. Η έκπληξη που περιμένει ο πνευματικός κόσμος είναι η παρουσία του τρίτου προσώπου, του Πνεύματος του Αγίου το οποίο θα καταργήσει την αμαρτία, θα ιδρύσει την βασιλεία και θα επαναφέρει την άφθαρτη ζωή. Ο ίδιος ο Χριστός φανέρωσε, συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς· εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς υμάς και ελθών εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν· ου γαρ λαλήσει αφ εαυτού, αλλ’όσα αν ακούση λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί υμίν. Εύχομαι να ζούμε τον Θεό κάθε χρονική στιγμή στη ζωή μας, διότι σήμερα ξεκίνησε να συντελείται και λαμβάνει χώρα το θέλημά του στη ζωή μας διά του Παρακλήτου. Ο Άγιος Θεός ποτέ δεν άφησε τον άνθρωπο, πάντα με σοφία σιωπηλά ενεργούσε και ενεργεί στη ζωή του. Ας έχουμε τις λυχνίες αναμμένες ώστε όταν περάσει η δόξα του με χαρά να τον ακολουθήσουμε. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 8

 

«7. Αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώσις αύτη· τινές δε διά την συνείδησιν του ειδώλου έως σήμερον τρώγουσι το ειδωλόθυτον ως ειδωλόθυτον και η συνείδησις αυτών ασθενής ούσα μολύνεται.

8. το φαγητόν όμως δεν συνιστά ημάς εις τον Θεόν· διότι ούτε εάν φάγωμεν περισσεύομεν, ούτε εάν δεν φάγωμεν ελαττούμεθα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός φανέρωσε πως τα φαγητά είναι διά την κοιλία, καθώς τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν αλλά τα εξερχόμενα. Μέσω αυτών των φαγητών κινούνται σήμερα οι μηχανισμοί της ζωής. Όταν το ρήμα του Θεού γίνει αντιληπτό στη ζωή μας, οι μηχανισμοί της ζωής θα κινούνται διά Πνεύματος Αγίου παίρνοντας στοιχεία ζωής μέσα από την άμορφη ύλη από την οποία προήλθαν τα πάντα. Ο εγκέφαλος έχει την εξουσία όταν αναγεννηθούμε διά της πίστεως να συμπληρώνει στοιχεία από την άμορφη ύλη που χρειάζεται το βιολογικό μας σώμα. Πολλά χρόνια τώρα δημιουργήθηκαν αρκετές δογματικές έριδες για το τι θα πρέπει να τρώμε. Η Φωνή Θεού συνιστά να τρώμε ό,τι θέλουμε, όμως να διατηρούμε το σώμα μας σε κάλος Χριστού, ο οποίος είχε το πνεύμα συνδεδεμένο με το πνεύμα του Πατέρα του και το φαγητό του ήταν βασισμένο στην εγκράτεια, διότι διακατέχοντας από εγκράτεια. Αυτό να μας διέπει όταν βλέπουμε το σώμα μας να παίρνει μορφή που δεν μας αρέσει. Να προσέχουμε! Εγκράτεια, διότι το πολύ φαγητό σαπίζει μέσα μας και μας δημιουργεί άπειρα προβλήματα, αφού και το σώμα με την πολυφαγία δεν παίρνει ανάσες ζωής αλλά θανάτου. Δεν ωφελεί σε τίποτα το τι θα φάμε και το πότε, ούτε με αυτό θα δικαιωθούμε ως καλοί Χριστιανοί. Στη ζωή μου βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι όλη την ώρα καυχώνται ότι τηρούν τύπους, νηστεύουν κ.λ.π. αυτό όμως δεν τους ωφελεί διότι διακατέχονται από πολλά εωσφορικά στοιχεία σε σημείο να γίνονται αποκρουστικοί, αντιπαθητικοί. Να αναγεννηθούμε ώστε με τα στοιχεία ευγενής άμιλλας που μας χορηγεί ο Θεός να γίνουμε πόλος έλξης για Θεό και άνθρωπο. Εξάλλου, έναν άνθρωπο δεν τον αγαπάμε επειδή σήμερα έφαγε καλαμαράκια, αλλά επειδή διέπεται από σοφία, από αγάπη, από δοτικότητα, από καρπούς, από χαρίσματα, από ιδιότητες Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 13

 

«9. Πλην προσέχετε μήπως αύτη η εξουσία σας γείνη πρόσκομμα εις τους ασθενείς.

10. Διότι εάν τις ίδη σε, τον έχοντα γνώσιν, ότι κάθησαι εις τράπεζαν εντός ναού ειδώλων, δεν θέλει ενθαρρυνθή η συνείδησις αυτού, ασθενούντος, εις το να τρώγη τα ειδωλόθυτα;

11. Και διά την γνώσιν σου θέλει απολεσθή ο ασθενής αδελφός, διά τον οποίον ο Χριστός απέθανεν.

12. Αμαρτάνοντες δε ούτως εις τους αδελφούς και προσβάλλοντες την ασθενή συνείδησιν αυτών, εις τον Χριστόν αμαρτάνετε.

13. Διά τούτο, εάν το φαγητόν σκανδαλίζη τον αδελφόν μου, δεν θέλω φάγει κρέας εις τον αιώνα, διά να μη σκανδαλίσω τον αδελφόν μου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μέχρι σήμερα οι συνειδητοί Χριστιανοί κινούνταν με αυτή τη λογική σε σημείο πολλές φορές να υποκρίνονται, διότι γνωρίζουν ότι αν φας κρέας δεν είναι αμαρτία αλλά επειδή η συνείδηση κάποιων είχε στηριχτεί σε αυτά έπεφταν στην υποκρισία, αφού όλοι κρύβονται και υποκρίνονται, αφού άλλα πιστεύουν και άλλα κάνουν. Από σήμερα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, διότι ο Θεός δεν θα μας κρίνει απ’ αυτό και οι πάντες να κοιτάζουν όχι τον άλλον αλλά τον εαυτό τους. Ο Θεός στον κάθε άνθρωπο ενεργεί διαφορετικά όπως και σε κάθε λαό και σε κάθε έθνος. Είναι πολύ εγωιστικό να θέλουμε τους άλλους να είναι όπως εμάς μας αρέσει και ο λόγος διότι δεν θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Η άγνοια των πολλών δεν μπορεί να κάνει τους λίγους που εννοούν να μπαίνουν πνευματικά στην αποθήκη συντήρησης επειδή αυτά καλύπτουν συνειδησιακά όσους παίζουν με το θέλημα του Θεού αιώνες τώρα.Δεν θέλουμε να σκανδαλίσουμε κανέναν. Αυτό που θέλουμε είναι να αποτινάξουμε από πάνω μας κάθε τι που δεν είναι του Θεού και να επικεντρώσουμε το βάρος των αγώνων μας στο να γίνουμε αλήθεια για να γίνουμε ζωή. Θέλουμε να αποτινάξουμε την αμαρτία η οποία συντελείται σήμερα επισκιάζοντας με το ψέμα όλον τον πλανήτη. Ήρθε ο καιρός ο Θεός Πατέρας διά του Παρακλήτου να εκπληρώσει δικαίωση, να κάνει κρίση και να φύγει η αμαρτία η οποία κρύβεται πίσω από τα φαγητά, τους τύπους, τα εντάλματα, τις πονηρίες, το ψέμα, την άγνοια που μας διέπει. Ας σηκώσουμε το πνευματικό μας ανάστημα και ας πάρουμε θέση Χριστού. Ο τολμών νικά! Αιώνες τώρα απεδείχθη ότι όλα αυτά δεν έφεραν την αναγέννηση στο ανθρώπινο γένος και ούτε θα την φέρουν διότι ο Θεός φανερώνει, Λούσθητε, καθαρίσθητε· αποβάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ'έμπροσθεν των οφθαλμών μου παύσατε πράττοντες το κακόν, μάθετε να πράττητε το καλόν· εκζητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις τον δεδυναστευμένον, κρίνατε τον ορφανόν, προστατεύσατε την δίκην της χήρας και έλθετε τώρα και ας διαδικασθώμεν, ώστε να εκλείψει ό,τι δεν είναι στην δικαιοσύνη του, στη λογική του, στη σοφία του.Αδέλφια μου, να γνωρίζετε ότι η μόνη μάχη που χάσαμε είναι αυτή που δεν δώσαμε.Ας την δώσουμε σήμερα που έχουμε καιρό, που έχουμε ζωή, διότι αύριο θα κλάψουμε που δεν πήραμε θέση. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Δεν είμαι απόστολος; δεν είμαι ελεύθερος; δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών; δεν είσθε σεις το έργον μου εν Κυρίω;

2. Αν δεν ήμαι εις άλλους απόστολος, αλλ' εις εσάς τουλάχιστον είμαι· διότι η σφραγίς της αποστολής μου σεις είσθε εν Κυρίω.

3. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντάς με είναι αύτη·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι λάθος άνθρωπος του πνευματικού κύρους του αποστόλου Παύλου να εργάζεται το αγαθό, να ζωοποιεί τη ζωή των ανθρώπων και να της δίνει αξία, να τους κάνει μέτοχους των αγγελιών και δωρεών του Θεού και να δέχεται κριτική και μάλιστα από αυτούς οι οποίοι ευεργετήθηκαν απ’ αυτόν. Καλό είναι να ακούμε, να επιλέγουμε αυτό που μας ενδιαφέρει, να λέμε ευχαριστώ και να είμαστε ευγνώμονες προς πάντες. Ο Χριστός παραγγέλνει να αγαπάμε και τους εχθρούς, πόσο μάλλον αυτούς που μας βοήθησαν πνευματικά να γνωρίσουμε τον Χριστό. Να στηρίξουμε τη ζωή μας σε αυτόν για να αποκτήσουμε ισχυρό κίνητρο ζωής γεμάτο πνευματικά στοιχεία ευγενής άμιλλας.Αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Τις ποτέ εκστρατεύει με ίδια αυτού έξοδα; Τις φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού; ή τις ποιμαίνει ποίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλακτος του ποιμνίου;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο άνθρωπος του Θεού εργάζεται με μεγάλη θυσία σε όλους τους τομείς. Οι άνθρωποι δεν είναι εύκολο να καταλάβουν την μεγάλη θυσία που χρειάζεται για να δημιουργηθούν συνθήκες αναγέννησης στο ανθρώπινο γένος, όπως εδώ συμβαίνει με τον απόστολο των εθνών Παύλο ο οποίος δέχεται κριτική επειδή ίσως κάποιοι στηρίζουν υλικά το έργο του. Είναι διαφορετικό να δημιουργεί κάποιος μία οργάνωση και να μαζεύει και χρήματα για τις ανάγκες αυτής και άλλο να εργάζεται για την διαφοροποίηση του ανθρώπου πάνω σε αρχές και πνευματικές επιδιώξεις οι οποίες καθιστούν υπαρκτήτην βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη. Με λίγα λόγια να συμμετέχουμε στο έργο αναγέννησης του ανθρώπου με τρεις τρόπους τους οποίους θα τους βρούμε στη σελίδα της Φωνής Θεού επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ. Αν το επιθυμούμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 11

 

«8. Μήπως κατά άνθρωπον λαλώ ταύτα; ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος;

9. διότι εν τω νόμω του Μωϋσέως είναι γεγραμμένον·Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Μήπως μέλει τον Θεόν περί των βοών;

10. ή δι' ημάς βεβαίως λέγει τούτο; διότι δι' ημάς εγράφη, ότι ο αροτριών με ελπίδα πρέπει να αροτριά και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχη της ελπίδος αυτού.

11. Εάν ημείς εσπείραμεν εις εσάς τα πνευματικά,μέγα είναι εάν ημείς θερίσωμεν τα σαρκικά σας;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Χρειάζεται βοήθεια το έργο που ο Θεός ξεδιπλώνει σήμερα μπροστά μας μέσω της Φωνής Θεού και που εργαζόμαστε ώστε να δημιουργήσει αναγέννηση σε όλους τους λαούς της γης και ο λόγος διότι χρειάζεται να φιλοξενήσουμε αδελφούς, να τους δώσουμε βιβλία, CDs, DVDs. Χρειάζεται να ταξιδέψουμε, να γίνουμε προσφορά και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη θέση των επικριτών του αποστόλου Παύλου και να γινόμαστε όπως ο Ιούδας ο οποίος τάχα ενδιαφέρθηκε για τους φτωχούς ενώ πρόδωσε τον μέγα δάσκαλο. Όσοι περιμένουν τη ζωή, τον Θεό χωρίς συμμετοχή ενώ τους έδωσε τόσα διά του απεσταλμένου δεν θα δουν Θεό, δεν θα απολαύσουν τίποτα. Δεν γίνεται να θέλουμε σοφία, να θέλουμε βιβλία, να θέλουμε λαό, να θέλουμε ζωή, να επιδιώκουμε την φιλοξενία από τους άλλους και εμείς να μην στηρίζουμε από το υστέρημα ή το περίσσευμα το έργο του Θεού. Ο Κύριος τόνισε, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού. Ο τρόπος είναι ένας. Η θυσία, η συμμετοχή στα μέτρα που μπορεί ο κάθε αδελφός στο έργο της Φωνής Θεού. Αν το έχει πιστέψει. Η Φωνή Θεού για να φτάσει σήμερα εδώ ταλαιπωρήθηκε στον υλικό τομέα, διότι δεν είχε ανθρώπους να τη στηρίξουν. Μόνο κάποια παιδιά συμβάλλουν και τα ευχαριστούμε, αλλά ακόμα μέχρι σήμερα με φτωχά μέσα εργάζεται. Όλοι θέλουν, ζητούν πνευματική τροφή. Δεν δημιουργείται όμως μία πνευματική περιουσία με χάπι, χρειάζεται αφιέρωση και η αφιέρωση ενός ή πολλών αδελφών θέλει την συμμετοχή μας στον υλικό τομέα, διότι όλοι πριν καλεστούμε είχαμε υποχρεώσεις που αποκλείουν το αγιαστήριο, την αφιέρωση. Η Φωνή Θεού όπως και αν είναι τα υλικά πράγματα, με όποια θυσία και αν χρειαστεί έδινε και θα δίνει τα πάντα και ό,τι έχει θα το προσφέρει χωρίς να προσωποληπτεί. Μακάρι ο Θεός να στείλει ανθρώπους ώστε να βοηθήσουν το έργο αυτό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 14

 

«12. Εάν άλλοι μετέχωσι της εφ' υμάς εξουσίας, δεν πρέπει μάλλον ημείς; Αλλά δεν μετεχειρίσθημεν την εξουσίαν ταύτην, αλλ'υποφέρομεν πάντα, διά να μη προξενήσωμεν εμπόδιόν τι εις το ευαγγέλιον του Χριστού.

13. Δεν εξεύρετε ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά εκ του ιερού τρώγουσιν, οι ενασχολούμενοι εις το θυσιαστήριον μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουσι μερίδιον;

14. Ούτω και ο Κύριος διέταξεν, οι κηρύττοντες το ευαγγέλιον να ζώσιν εκ του ευαγγελίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

 

Δεν είναι δυνατόν ο πνευματικός πατέρας να εξασφαλίζει στη ζωή μας την εν Θεώ άγια ζωή, να μας εξασφαλίζει ουρανόδρομη πνευματική πορεία και εμείς να μην θέλουμε να στηρίξουμε αυτόν από αυτά που ο Θεός χορηγεί εις ημάς. Πώς είναι δυνατόν να θέλουμε να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού και εμείς να μην συμμετέχουμε στους πνευματικούς αγώνες; Ηβασιλεία του Θεού στηρίζεται στο ότι το περίσσευμα του ενός συμπληρώνει το υστέρημα του άλλου. Έτσι γινόμεθα μέτοχοι, συμμέτοχοι της δόξης του Θεού. Όταν γίνει κατανοητή η συμμετοχή όλων μας στις επιδιώξεις του Θεού, τότε η ενότητα αυτή θα κάνει τη Φωνή Θεού τα επόμενα χρόνια με την δύναμη του Θεού να αγκαλιάσει εκατομμύρια αδελφούς αφού προσκολληθούν στους κόλπους της διότι ο Θεός χάρισε, εξασφάλισε σήμερα σε αυτή πνευματικό πλούτο ο οποίος δύναται να μας φέρει στον θρόνο του Θεού ιδρύοντας την βασιλεία αυτού μέσα μας και γύρω μας. Μόνοι στον παράδεισο και χωρίς θυσία δεν γίνεται.Η θυσία είναι το κλειδί εισδοχής μας στην άφθαρτη ζωή. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, μπορούμε να κάνουμε τον Θεό να σκηνώσει μεταξύ μας διότι όπου δύο ή τρεις πόσο μάλλον περισσότεροι εν τω μέσω αυτών βρίσκεται και αυτός ο Θεός. Μην γινόμαστε Ανανίας αποβλέποντας στο ατομικό μας συμφέρον το οποίο απεδείχθη ότι είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον. Το γενικό συμφέρον είναι του Θεού και αυτό να επιδιώκουμε. Μην κάνουμε τους ανθρώπους ζητιάνους.Να προτρέχουμε στις ανάγκες τους. Αγάπη είναι να βρισκόμαστε εκεί την ώρα που ο άλλος μας θέλει πριν ακόμα μας το πει. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Πλην εγώ ουδέν τούτων μετεχειρίσθην. Ουδέ έγραψα ταύτα διά να γείνη ούτως εις εμέ· διότι καλόν είναι εις εμέ να αποθάνω μάλλον παρά να ματαιώση τις το καύχημά μου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Λόγω του ότι οι κοινωνίες αυτές έχουν στηριχθεί στα χρήματα και οι άνθρωποι έχουν γίνει φιλάργυροι, φίλαυτοι,αλαζόνες είναι φυσικό να έχουν δεθεί παραπάνω απ’ όσο αξίζει με αυτό το υλικό στοιχείο (χρήμα). Είναι λοιπόν φυσικό ό,τι έρχεται στη ζωή τους να το αντιλαμβάνονται ως παράγοντα που αποβλέπει στην εκμετάλλευσή τους, φυσική συνέπεια να τους κάνει αμέτοχους της προσφοράς, της θυσίας του Χριστού και του απεσταλμένου του. Ο απεσταλμένος του Θεού γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που έχει προκαλέσει το υλικό στοιχείο στη ζωή των ανθρώπων, προσέχει ώστε να μην θέσει πρόσκομμα στη συνείδησή τους. Ο άνθρωπος του Θεού με θυσία προσωπική εργάζεται το αγαθό ώστε να μην αναπτυχθεί πρόσφορο έδαφος να τον κατηγορήσουν.Αν και είναι εύκολο να διακρίνουμε ποιος εμπορεύεται ψυχές ανθρώπων, ποιος δημιουργεί περιουσία υλική, ποιος εκμεταλλεύεται την άγνοια των ανθρώπων.Πάντως όσοι έχουν προορισμό σωτηρίας ξεπερνούν αυτή την δυσχέρεια και με θυσία εργάζονται τα δρώμενα του Θεού τα οποία τους εκπληρώνουν επαγγελίες. Όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι με πολλές θυσίες έφτασα ως εδώ και είμαι διατεθειμένος να μοιράζομαι ό,τι έχω υλικό ή πνευματικό για την δόξα του Θεού. Εύχομαι, όλοι να θέσουμε σε κατώτερο επίπεδο το υλικό συμφέρον μας από το πνευματικό και να εργαστούμε με όλες τις δυνάμεις μας για την δόξα του Θεού η οποία αναγνωρίζεται με την αναγέννηση του ανθρώπου και στο να πληρούμε ο καθένας μας με τα στοιχεία του Θεού, τις ιδιότητες αυτού οι οποίες μας καθιστούν υιούς και θυγατέρες Θεού.Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Διότι εάν κηρύττω το ευαγγέλιον, δεν είναι εις εμέ καύχημα· επειδή ανάγκη επίκειται εις εμέ· ουαί δε είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστι καταβαίνον από του πατρός των φώτων. Το αν κάποιος διέπεται από ιδιάζουσα μορφή σοφίας για να κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων και να συντελείται η μετάνοια και η αναγέννηση στο ανθρώπινο γένος, δεν γίνεται διότι ο ίδιος το προκαλεί ώστε να καυχηθεί. Θα μου πει κάποιος. Δεν είναι πολλοί οι οποίοι επιζητούν την ατομική τους προβολή;Συμφωνώ, όμως ό,τι δεν είναι του Θεού δεν θα αντέξει στο χρόνο και γρήγορα θα καταρρεύσει. Ο άνθρωπος που γνώρισε τον Θεό, συνειδητά επιδιώκει τις αρχές του στη ζωή του και στη ζωή όσων το επιζητούν. Γίνεται ανάγκη ο Λόγος του Θεού στη ζωή κάποιου που συνέλαβε την μεγάλη αξία του. Αφού αυτός ο Λόγος του Θεού καθορίζει την ίδια τη ζωή την οποίαν μεταστοιχειώνει σε άγια, σε αιώνια, σε άφθαρτη χαρίζοντας στον άνθρωπο του Θεού καρπούς του Αγίου Πνεύματος αλλά και αιώνια πνευματική οικογένεια. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. επειδή εάν κάμνω τούτο εκουσίως, έχω μισθόν·εάν δε ακουσίως, είμαι εμπεπιστευμένος οικονομίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εάν κάνουμε το θέλημα του Θεού μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας δεν γίνεται πνευματική καταπόνηση. Φυσική συνέπεια να εξασφαλίζουμε πνευματικό μισθό, αφού η σκέψη μας γίνεται καλύτερη, τα έργα μας στοιχειοθετούνται πάνω στην αγάπη, η πίστη μας από σκιώδης μετατρέπεται σε ζώσα, καθώς πλήθος ουρανόδρομων πνευματικών ιδιοτήτων γίνεται κτήμα μας. Όποιος τώρα κατ’ ανάγκη κάνει το θέλημα του Θεού από φόβο ή προσωπικά συμφέροντα, τότε τα αποτελέσματα θα είναι μηδαμινά. Χρειάζεται προσοχή! Στον Θεό πάμε διότι παρέχει τις πιο λογικές σκέψεις ώστε να πετύχουμε τις πιο ώριμες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μας, οι οποίες μας συντονίζουν στο το ίνα ώσιν εν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Τις λοιπόν είναι ο μισθός μου; το να κάμω αδάπανον το ευαγγέλιον του Χριστού διά της κηρύξεώς μου, ώστε να μη κάμνω κατάχρησιν της εξουσίας μου εν τω ευαγγελίω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχτεί χωρίς τη συμμετοχή τη δική τους. Σίγουρα ο άνθρωπος του Θεού αγωνίζεται να τον γνωρίσουν χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Ο άνθρωπος του Θεού προτιμά πριν εισέλθει στη σιωπή να δώσει τα πάντα, υλικά και πνευματικά αγαθά στους ακούοντες τον Λόγο του Θεού. Αν φτάσει σε αδιέξοδο από την αδυναμία του πάνω στο υλικό στοιχείο, αφού η αφιέρωση το αποκλείει στη ζωή του, πάλι δεν ζητά τίποτα, απλώς περιορίζει την δραστηριότητά του την πνευματική διότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς αφού χρειάζονται χρήματα για να φιλοξενήσει, να εκδώσει βιβλία, να δωρίσει Γραφές κ.λ.π.. Όταν ένας ή πολλοί μέσα από την ελευθερία τους θελήσουν να βοηθήσουν τον άνθρωπο του Θεού, πάει να πει ότι έφτασαν στο πνευματικό επίπεδό του και ο λόγος διότι και αυτοί συμμετέχουν στο να γίνει το Ευαγγέλιο του Χριστού αδάπανο.

 

ΚΕΦ. Θ΄ ΣΤΙΧΟΙ 19 – 23

 

«19. Διότι ελεύθερος ων πάντων εις πάντας εδούλωσα εμαυτόν, διά να κερδήσω τους πλειοτέρους·

20. και έγεινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, διά να κερδήσω τους Ιουδαίους· εις τους υπό νόμον ως υπό νόμον, διά να κερδήσω τους υπό νόμον·

21. εις τους ανόμους ως άνομος, μη ων άνομος εις τον Θεόν, αλλ' έννομος εις τον Χριστόν, διά να κερδήσω ανόμους·

22. έγεινα εις τους ασθενείς ως ασθενής, διά να κερδήσω τους ασθενείς· εις πάντας έγεινα τα πάντα, διά να σώσω παντί τρόπω τινάς.

23. Κάμνω δε τούτο διά το ευαγγέλιον, διά να γείνω συγκοινωνός αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν υπάρχει η αγάπη και η αποστολή είναι δοσμένη άνωθεν, τότε ο άνθρωπος του Θεού βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας για το ανθρώπινο γένος. Αυτός που αγαπά τον Θεό και τον αδελφό ταπεινώνει εαυτό και συμμετέχει με έντονη και ακατάπαυστη δραστηριότητα στη θέωση του ανθρώπου.Αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ ΣΤΙΧΟΙ 24 – 27

 

«24. Δεν εξεύρετε ότι οι τρέχοντες εν τω σταδίω πάντες μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον; ούτω τρέχετε, ώστε να λάβητε αυτό.

25. Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται,εκείνοι μεν διά να λάβωσι φθαρτόν στέφανον, ημείς δε άφθαρτον.

26. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχί ως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχί ως κτυπών τον αέρα,

27. αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γείνω αδόκιμος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μόνη μάχη που χάσαμε είναι αυτή που δεν δώσαμε. Μην φοβόμαστε! Ας την δώσουμε και με σύμμαχο τον Χριστό ο οποίος νίκησε, θα νικήσουμε και εμείς. Το στάδιο είναι οι κοινωνίες των ανθρώπων στις οποίες καλούμαστε να αγωνιστούμε. Οι εντολές του Θεού είναι τα αγωνίσματα που πρέπει να διαγωνιστούμε. Η εφαρμογή των εντολών του Θεού, η απόφαση, η ειλικρινής μετάνοια μας δίνουν την δύναμη να φτάσουμε στο νήμα, στον αγιασμό, στην άφθαρτη ζωή. Για να μην χτυπάμε στον αέρα θα πρέπει να μας διακατέχει εγκράτεια, η οποία ελαχιστοποιεί τα πάθη, αφού το ορμονικό σύστημα δεν γίνεται ανεξέλεγκτο στο βιολογικό μας σώμα. Το να δαμάσουμε τα πάθη είναι το πιο ώριμο, διότι όταν αυτά φεύγουν αρχίζουμε να νιώθουμε την ελευθερία του Θεού, την ελευθερία της άγιας, άφθαρτης ζωής. Ο τρόπος; Ένας. Να εισέλθουμε στο αγιαστήριο. Η εισδοχή μας σε αυτό μας εξασφαλίζει πολύ Θεό, πολύ πνεύμα Θεού, φυσική συνέπεια τα πάθη, η άγνοια, η αμαρτία να μένουν έξω από τη ζωή μας. Αμήν.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου