Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α ΚΕΦ Α ΕΩΣ ΓΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η ΠΡΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Παύλος, προσκεκλημένος απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήματος Θεού και Σωσθένης ο αδελφός,

2. προς την εκκλησίαν του Θεού την ούσαν εν Κορίνθω, τους ηγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους αγίους, μετά πάντων των επικαλουμένων εν παντί τόπω το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτών τε και ημών·

3. χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο απόστολος Παύλος και ο Σωσθένης,συνεργάτης του αποστόλου Παύλου, στέλνουν χαιρετισμούς στην εκκλησία των Κορινθίων. Στην εκκλησία αυτή ο απόστολος Παύλος έγραψε τις πιο σημαντικές επιστολές του, μέσα στις οποίες ο ίδιος ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου φανερώνει τις επιδιώξεις, τις προτροπές του εκείνες που θα μπορέσουν να αναγεννήσουν τον κατά Θεόν κτισθέντα άνθρωπο, ώστε να γνωρίσει τον ζώντα Θεό, ο οποίος Θεός θέλει να μεταστοιχειώσει τη ζωή του ανθρώπου, του θεού - ανθρώπου από φθαρτή σε άφθαρτη. Έτσι, δίνει πνευματική κατεύθυνση μέσω των δύο αυτών επιστολών ώστε να συντελεστεί η αναγέννηση, η οποία τον καθορισμένο καιρό θα ωριμάσει τον άνθρωπο στο να φτάσει στο καθ’ ομοίωση. Οι επιστολές αυτές οικοδόμησαν την εκκλησία των Κορινθίων, αλλά και τις εκκλησίες όλες του κόσμου αφού υιοθετήθηκαν από πολλά έθνη. Η ωριμότητα των επιστολών αυτών ολοκληρώνεται σήμερα στη γενιά μας, αφού οι επιδιώξεις μας προέρχονται στο σύνολό τους από αυτές, οι οποίες παρουσιάζουν την εν Χριστώ ζωή και τις απόκρυφες ιδιότητες του Πατέρα Θεού όπως την αγάπη την ανυπόκριτη που στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό, όπως τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα, τα σημεία. Το σημαντικότερο των επιστολών αυτών είναι η ενότητα των εθνών και ο αγιασμός αυτών με επιστέγασμα όλων την κατάργηση του φυσικού θανάτου, ο οποίος δύναται να επιτευχθεί διά της ζώσης πίστεως, η οποία πίστη αυξάνει διά της ακοής. Γένοιτο,γένοιτο αμήν.

Στον 2 στίχο χαιρετά με την επιστολή του τους ηγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, αλλά και τους επικαλούμενους. Οι ηγιασμένοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πιστέψει και μέσω της σοφίας του Θεού εξασφάλισαν την κλήση που έλαβαν, αφού έγινε βεβαία στη ζωή τους και αυτό φαίνεται διότι μέσα τους ζει ο Θεός. Η επικαλούμενοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι καινούργιοι, είναι αυτοί που τώρα γνωρίζουν τον Θεό και έχουν ξεκινήσει να επικαλούνται αυτόν. Χρειάζεται οι ηγιασμένοι να στηρίζουν τους επικαλούμενους με τα λόγια τους αλλά και με τα θεόπνευστα έργα τους. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 5

 

«4. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου διά σας, διά την χάριν του Θεού την δοθείσαν εις εσάς διά του Ιησού Χριστού·

5. ότι κατά πάντα επλουτίσθητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγον και πάσαν γνώσιν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 4: Η ευχαρίστηση που προκαλεί ο Λόγος του Θεού υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη διανόηση και δημιουργείται από ολοκληρωμένη ενέργεια αυτού του Λόγου του Θεού στη ζωή των ανθρώπων που δέχονται αυτόν. Η ευχαρίστηση του ανθρώπου του Θεού και συγκεκριμένα του αποστόλου Παύλου εδώ προέρχεται από την αναγέννηση που προκαλεί το ρήμα του Θεού, το οποίο τον ολοκληρώνει πνευματικά και του δημιουργεί συνθήκες ώστε να εργαστεί με αγάπη για να συμπληρώσει στοιχεία πνευματικά ή υλικά στη ζωή της οικογένειας του Θεού,αφού το περίσσευμα του ενός εισέρχεται στο υστέρημα του άλλου.

Στίχος 5: Ο πνευματικός πλούτος φανερώνεται και εκδηλώνεται σε εμάς όταν ο Θεός παίρνει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Μέχρι να γνωρίσουμε τον πλούτο του Θεού συνεχίζουμε πνευματικό αγώνα, ο οποίος μέσα από την έρευνα μας εξασφαλίζει ελλείποντα πνευματικά που μας οδηγούν στο κατ’εικόνα και καθ’ ομοίωσιν. Μέχρι να γνωρίσουμε τον πλούτο του Θεού, ψάχνουμε μέσα στον κόσμο να γεμίσουμε τα κενά που δημιουργεί η απουσία του Θεού ματαίως. Ο τρόπος που θέλουμε να γεμίσει η ζωή μας είναι από τον υλικό κόσμο, ο οποίος είναι πρωταρχικός για εμάς και πιο εύκολος, αφού είναι κατανοητός. Όταν όμως κατανοήσουμε την αξία του πνευματικού πλούτου, τότε συγκρίνοντας τις πρώτες δραστηριότητες και επιδιώξεις που είχαμε με τις πνευματικές που αποκτήσαμε και που ο Θεός ενέπνευσε μέσα μας γίνεται ασύγκριτη η έννοια της ζωής, διότι το Πνεύμα του Θεού εξασφαλίζει σε εμάς ουράνια και επίγεια αγαθά, αφού ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν (Ματθ. 6:33), καθώς και πας όστις αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει (Ματθ. 19:29).

Να εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε να εξασφαλίσουμε ζώσα πίστη και σοφία Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 8

 

«6. καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας,

7. ώστε δεν μένετε οπίσω εις ουδέν χάρισμα,προσμένοντες την αποκάλυψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού·

8. όστις και θέλει σας στηρίξει έως τέλους αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 6: Η μαρτυρία του Χριστού υφίσταται στη ζωή μας όταν η αναγέννηση συντελείται σε καθημερινή βάση και τα ερεθίσματα που δεχόμεθα διά της ακοής,όταν προέρχονται από σκεύος εκλογής όπως εδώ ο Θεός ενήργησε στη ζωή των Κορινθίων διά μέσου του αποστόλου Παύλου, αφυπνίζουν την λογική μας και την κάνουν λογική Θεού που δημιουργεί την αναγέννηση διά του Λόγου του Θεού και διά του Πνεύματος του Αγίου. Η οποία αναγέννηση κατόπιν μας χαρίζει μία νέα ζωή γεμάτη σοφία Θεού. Το ότι ο Θεός μαρτυρά στη ζωή μας, αυτό αποδεικνύεται από την αγάπη που μας διέπει, αφού αυτή σε καθημερινή βάση αυξάνει καθώς επίσης αυξάνει και η ενότητα μεταξύ μας.

Στίχος 7: Κατ’ αυτόν τον τρόπο η μαρτυρία του Θεού φανερώνεται στη ζωή μας, αφού αυτή η μαρτυρία με την σχετική μετάνοια μας εξασφαλίζει καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες, στοιχεία ευγενής άμιλλας τα οποία εκδηλώνονται στη ζωή μας και μαρτυρούν Θεός, άγγελοι αλλά και άνθρωποι.Να ετοιμάσουμε τους εαυτούς μας ώστε η δόξα του Θεού όταν περάσει να μείνει στη ζωή μας αιώνια. Αμήν.

Στίχος 8: Ο Θεός δεν ήρθε για να παίξει μαζί μας, αρκεί και εμείς να μην παίζουμε μαζί του. Ο τολμών νικά! Αυτός που θα τολμήσει να υπηρετήσει Θεό και άνθρωπο,θα υπηρετηθεί και ο ίδιος από Θεό και άνθρωπο σε σημείο να συντελεστεί στη ζωή του η αναγέννηση. Μέσω της ειλικρινούς μετάνοιας θα κερδίσει, θα χαρεί, θα επιδιώξει στόχους ουρανόδρομους οι οποίοι θα τον περάσουν στην άφθαρτη ζωή χαρίζοντάς του ανεκλάλητη χαρά, αφού τα θαύματα και οι εκπλήξεις θα συντροφεύουν τη ζωή του σε καθημερινή βάση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Πιστός ο Θεός, διά του οποίου προσεκλήθητε εις το να ήσθε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός με την παρουσία του έδειξε ότι δεν καλεί τον άνθρωπο για να γίνει υποτελής του Θεού αλλά κληρονόμος,συγκληρονόμος και συμμέτοχος της δόξης αυτού του Θεού. Ο Θεός θα είναι πιστός δίπλα μαςανεχόμενος κάθε απιστία μας, το οποίο το βλέπουμε,μέχρι και εμείς να αποκτήσουμε την πίστη εκείνη σε αυτόν η οποία εκδηλώνεται με έργα, διότι η πίστη μόνο έτσι εκδηλώνεται, δείξον μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου. Στην αρχή της πνευματικής μας ζωής απιστούμε, όμως, με τον σχετικό αγώνα και την ειλικρινή αφιέρωση θα αποκτήσουμε ζώσα πίστη και ενυπόστατη σοφία και αγάπη. Το γεγονός αυτό μας καθιστά σκεύη εκλογής και εν συνεχεία αντί Θεού, αφού ο Θεός συνεργάζεται μαζί μας στο να λάβει χώρα το θέλημά του τόσο σε εμάς αλλά και στους γύρω μας. Σε μεγάλη ακτίνα δράσης δοξάζεται ο Θεός διά μέσω μας, αν γίνουμε άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα και σαν πνεύμα ψάχνει άγιο σώμα να φανερώσει τα έργα του πνεύματος. Αν εμμένουμε στις αρχές του πιστοί θα μείνει και αυτός πιστός. Εύχομαι όταν παθαίνουμε πτώση ή απιστούμε να κρατάει λίγο. Η πτώση επιτρέπεται, η παραμονή σε αυτή απαγορεύεται. Όποιος παραμένει παίζει, δεν θέλει, δεν κατάλαβε. Όποιος προχωρά, σπουδάζει, διότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν και ο λόγος διότι ο άνθρωπος αυτός δέχτηκε και εννόησε το ανθρωποσωτήριο έργο του Θεού,δέχτηκε την σταυρική θυσία αλλά και εννόησε το μέγα έλεος. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, διά του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγητε πάντες το αυτό και να μη ήναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να ήσθε εντελώς ηνωμένοι έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμην».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να είμαστε ενωμένοι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πνευματικά στοιχεία τα οποία θα μας εξασφαλίσουν την ενότητα.Το πρώτο στοιχείο ενότητας που θα πρέπει να μας διέπει είναι να συμφωνούμε στα βασικά στοιχεία του Ευαγγελίου τα οποία είναι αγάπη ανυπόκριτη, ταπεινοφροσύνη,ειρήνη, δικαιοσύνη, ζώσα πίστη, χαρά, σοφία Θεού η οποία αυξάνει από την εν Θεώ αναγέννηση, καθώς μη κρίνετε, διά να μη κριθήτε κ.λ.π.. Με λίγα λόγια το ίνα ώσιν εν δύναται να επιτευχθεί με τα βασικά στοιχεία του Λόγου του Θεού,όπως σεις όμως μη ονομασθήτε Ραββί· διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός· πάντες δε σεις αδελφοί είσθε κ.λ.π..Ο δεύτερος τρόπος που συμβάλλει στην ενότητα είναι να σεβόμεθα τον αγαθό τρόπο προσέγγισης του κάθε ανθρώπου στο θέλημα του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος διά του Αγίου Θεού φτάνει στον θρόνο του Θεού μέσα από διαφορετικά πνευματικά ερεθίσματα όπως θρησκείες, δόγματα, οργανώσεις, βαπτισμούς, λατρείες κ.λ.π. δεν είναι όμως αυτός λόγος για να χωριζόμαστε. Οι αιώνες απέδειξαν ότι αυτά έφεραν μόνο κακό, αφού ο φανατισμός και ο εγωισμός προτρέχει της αγάπης με φυσική συνέπεια τα αποτελέσματα να είναι μηδαμινά γιατί όλοι στηρίζουν τη ζωή τους στα χρήματα και στα φάρμακα. Εμείς γνωρίσαμε, εννοήσαμε, καταλάβαμε, εξασφαλίσαμε,μάθαμε ότι η αγάπη όλα τα στέγει. Ας γίνουμε αγάπη και να είμεθα σίγουροι ότι ούτε άνθρωπος, ούτε δόγμα, ούτε θρησκεία θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού η οποία τα πάντα στέγει. Αν δεν εννοούμε την αγάπη του Χριστού δεν μπορούμε να έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Αν δεν έχουμε το Πνεύμα του Χριστού, θα το εννοήσουμε γρήγορα από την ώρα που θα βάλουμε όρους ή ταμπέλες στους συνανθρώπους μας για να κάνουν παρέα μαζί μας. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει Θεός και ο λόγος διότι παρακολουθούμε τη ζωή των άλλων και αν δεν κάνουν ό,τι τους λέμε δεν τους δεχόμεθα και εύκολα χωριζόμαστε. Μη γένοιτο!Αυτό το μόνο που δείχνει είναι ότι Θεό δεν έχουμε. Η Φωνή Θεού δεν βάζει κανέναν όρο ή νόμο. Ο καθένας άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Αν θέλει να ζήσει την εν Χριστώ ζωή θα το πάρει στα σοβαρά, αν όχι, θα ζήσει τη ζωή του κόσμου. Η Φωνή Θεού δέχεται τον καθένα όπως είναι. Η Φωνή Θεού δεν προσωποληπτεί. Χαρίζει δωρεάν ό,τι της χάρισε ο Θεός σε όποιον έχει καλή προαίρεση με σκοπό να σπουδάσει και να συμπληρώσει πνευματικά ελλείποντα τα οποία θα του εξασφαλίσουν την θέωση. Η Φωνή Θεού απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να γίνουν θεοί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 13

 

«11. Διότι εφανερώθη εις εμέ παρά των εκ της οικογενείας της Χλόης, περί υμών, αδελφοί μου, ότι είναι έριδες μεταξύ σας·

12. λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει· Εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού.

13. Διεμερίσθη ο Χριστός; μήπως ο Παύλος εσταυρώθη διά σας; ή εις το όνομα του Παύλου εβαπτίσθητε;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ολόκληρος ο κόσμος αιώνες τώρα προβαίνει επί καθημερινής βάσεως σε ενέργειες μη αναγέννησης όπως κρίσεις,επικρίσεις, καταλαλιές, προσωπικές φιλοδοξίες, πονηρίες, αντιπαλότητες,πολέμους κ.λ.π.. Καταστάσεις οι οποίες έχουν διαιρέσει τους ανθρώπους σε έθνη,σε θρησκείες, σε οργανώσεις φτιάχνοντας ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε λαός, το κάθε έθνος Θεό στα μέτρα του. Έτσι όλοι διαιρούνται έναντι της αγάπης, της δικαιοσύνης, της ειρήνης που έφερε ο ίδιος ο Θεός στη γη διά του Υιού του, με τρομερές επιπτώσεις μεταξύ όλων των ανθρώπων και ειδικότερα μεταξύ των δογματικών Χριστιανών. Οι οποίοι χωρισμοί οδηγούν πολλές φορές σε πολέμους που γίνονται τάχα στο όνομα και για το καλό του Θεού, λέγοντας, εμείς είμεθα του Παύλου, εμείς των Πατέρων, εμείς Καθολικοί, εμείς Ορθόδοξοι, εμείς Πεντηκοστιανοί, εμείς Ευαγγελικοί, εμείς εκείνο,εμείς το άλλο καθορίζοντας συγκεκριμένο τρόπο σωτηρίας και αφήνοντας το έλεος,την αγάπη, την δικαιοσύνη του Θεού η οποία σώζει τον ληστή αλλά και τον άγιο έξω από την λογική τους. Η παράνοια αυτή γέμισε τον πνευματικό κόσμο με ασάφιες και ο λόγος διότι όλοι μετέφεραν την βασιλεία ως θέλημα Θεού στον ουρανό.Εύκολη λύση ενώ τα φάρμακα και τα χρήματα καθορίζουν τη ζωή όλων των Χριστιανών και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όλα αυτά υποκινούνται από ανθρώπους οι οποίοι έκλεψαν την σοφία του Θεού και έγιναν στην συνείδηση των ανθρώπων θεοί ή αντί Θεού στη γη. Σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δώρισε στον άνθρωπο το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε. Ο Θεός δώρισε στο λογικό ον άνθρωπο τον Λόγο του Θεού. Οι μεσάζοντες της πνευματικής μας ζωής δεν χρειάζονται. Όταν αυτοί θέλουν να επιβληθούν στη ζωή μας και ο λόγος διότι δεν γίνονται ποτέ φίλοι μας,πάντα έχουν αποστάσεις, το παίζουν ιδιαίτεροι και θέλουν να επιβάλλονται στη ζωή μας με ψέματα προσπαθώντας να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να ζήσουμε και όταν διά Πνεύματος Αγίου εννοούμε το θέλημα του Θεού και δεν τους εντάσσουμε στη ζωή μας όλους αυτούς οι οποίοι φέρνουν τον διχασμό ανάμεσά μας, τότε δεχόμαστε ανήλεη επίθεση. Η Φωνή Θεού κατάφερε με την δύναμη του Θεού να μην υπάρχουν έριδες στα πνευματικά της παιδιά που την ακολουθούν και ο λόγος διότι πρώτον, η Φωνή Θεού δεν έχει στους κόλπους της ανώτερους ή κατώτερους, δεύτερον δεν θέτει νόμους ή όρους για να δεχτεί τον κάθε άνθρωπο,τρίτον δεν προσπαθεί να ομαδοποιήσει τους ανθρώπους επιβάλλοντάς τους συγκεκριμένους στόχους ή επιδιώξεις, αφού γνωρίζει ότι ο Θεός όταν έρθει ο χρόνος για τον κάθε άνθρωπο θα τον εντάξει στην δική του οικογένεια, θέτοντας στη ζωή του την αγάπη η οποία δέχεται τον καθένα όπως είναι και εξασφαλίζει ελευθερία. Τέταρτον, η Φωνή Θεού διανέμει δωρεάν την πνευματική περιουσία που ο Θεός της χάρισε και δεν προσωποληπτεί. Πέμπτον, όλοι στην Φωνή Θεού είμεθα μαθητές του Χριστού και από τους ανθρώπους του Θεού που παρήλθαν δεν επιζητούμε να μας σώσουν, αν και διαχρονικά στην δική τους εποχή ο καθένας έπαιξε θετικό αναγεννησιακό ρόλο εκείνη την χρονική στιγμή που έζησε.Δυνάμεθα σίγουρα να αντλήσουμε σοφία απ’ όλους αυτούς τους άγιους, η οποία σοφία συμπίπτει με την σοφία του Θεού και αναπτύσσει την αγάπη μεταξύ μας.Σήμερα όμως θα είναι απαράδεκτο εμείς αφού έχουμε τον ίδιο τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας να γίνουμε δόγμα γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη,σοφία, δικαιοσύνη, ειρήνη, πίστη είναι πνεύμα και εκδηλώνεται στη ζωή μας με καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες κ.λ.π.. Εμείς σήμερα ζούμε σε άλλη εποχή και ο Θεός δημιουργεί μέσα μας καινούργιους στόχους, καινούργιες επιδιώξεις με σκοπό να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού στη γη. Δεν ίδρυσαν την βασιλεία του Θεού μέχρι σήμερα όσοι άνθρωποι του Θεού παρήλθαν, συνέβαλαν όμως διαχρονικά και καθοριστικά στην αναγέννηση των ανθρώπων. Την βασιλεία του Θεού θα την ιδρύσουν άνθρωποι οι οποίοι θα κινηθούν διά Πνεύματος Αγίου συμπληρώνοντας πνευματικά ελλείποντα, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό - ιδιαίτερο ρόλο στην ίδρυσή της,αφού με αυτά θα γίνουν ιδεώδεις άνθρωποι με προσωπικότητα Χριστού. Την βασιλεία του Θεού θα την ιδρύσει ο ίδιος ο Θεός σε όλους όσους επιλεγούν γι’ αυτή την αποστολή άνωθεν. Θα την ιδρύσει ο Πατέρας σε εγκεφάλους οι οποίοι μπορούν να συλλάβουν τον Λόγο που ειπώθηκε υπό του ιδίου του Υιού του, ώστε να γίνουν θεοί. Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξης του Χριστού και του Αγίου Ευαγγελίου του. Και ο λόγος που δεν μπορούν όλοι να γίνουν άνθρωποι του Θεού είναι απλός. Δεν έχουν όλοι την ίδια αποστολή, οι αιώνες το απέδειξαν.Διότι ο Θεός έδωσε διαφορετικά πράγματα ανά εποχή γιατί το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων αυξάνει σπουδάζοντας τη σοφία μέσα από το καλό και το κακό.

Είναι εύκολο σήμερα να γκρεμίσουμε όλοι οι άνθρωποι τα υφιστάμενα στερεότυπα του κόσμου ή τα δογματικά στερεότυπα και να γίνουμε προσφορά, να γίνουμε αγάπη. Για να γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού χρειάζεται να αφήσουμε τον εαυτό μας έξω από ό,τι μέχρι χτες καθόριζε τη ζωή μας και να πάρουμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο του Χριστού και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού, ώστε να σπουδάσουμε τον Λόγο του Θεού. Μετά να σπουδάσουμε τις επιστολές ή οτιδήποτε άλλο ώστε να μπορούμε να τις συγκρίνουμε με τα τέσσερα Ευαγγέλια τα οποία φανερώνουν την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού,δηλαδή τι είναι ανθρώπινο, τι ειπώθηκε για κάποια χρονική περίοδο και τι είναι διά Πνεύματος Αγίου. Π.χ. ο Χριστός τόνισε, σεις όμως μη ονομασθήτε Ραββί· διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός·πάντες δε σεις αδελφοί είσθε. Ο απόστολος Παύλος έθετε πρεσβύτερους. Εκείνον τον καιρό αυτό έπρεπε να συντελεστεί. Σήμερα όμως που όλοι έχουμε γνώση και μπορούμε να σπουδάσουμε τα ίδια πράγματα, για ποιο λόγο να έχουμε την τάση να επιλέγουμε να γίνουμε ιδιαίτεροι, ποιμένες, προφήτες κ.λ.π.; Όποιος έχει καθαρή αγάπη στον Θεό και τον αδελφό επιλέγει μόνο να γίνει φίλος. Τώρα, βάσει της σοφίας του Θεού εμείς θα κρατήσουμε το να είμεθα φίλοι.Έτσι θα δημιουργηθεί εξαιτίας μας η φιλαδέλφια μεταξύ μας και οι έριδες δεν θα υπάρχουν στην Φωνή Θεού. Ακόμη, ο απόστολος Παύλος εδώ στους στίχους αυτούς μίλησε διά Πνεύματος Αγίου λέγοντας, μην γίνεστε του Παύλου, μην γίνεστε του Κηφά, αλλά του Χριστού. Όλοι όσοι άνθρωποι πέρασαν ανά τους αιώνες έγραψαν διά Πνεύματος Αγίου πολλά πνευματικά βοηθήματα,όμως, σήμερα έχουμε το ακέραιο που είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αν είμεθα του Θεού θα τον βάλουμε στη ζωή μας εφαρμόζοντας αυτόν. Όσοι δεν θέλουν, ας τους αφήσουμε να λένε ότι είναι του Θεού, η αγάπη του έτσι και αλλιώς όλους τους δέχεται. Εμείς όμως ας γίνουμε όλοι του Χριστού.Μου κάνει μεγάλη εντύπωση να ζούμε στο 2012 και να λέμε εγώ πάω στον Πνευματικό, εγώ πάω στην τάδε οργάνωση, εγώ έχω την αλήθεια, εγώ κάνω αυτό κ.λ.π. ενώ η ζωή μας δεν έχει σχέση με τη ζωή του Χριστού. Νομίζω ότι οι Χριστιανοί θεώρησαν την καφετέρια που πίνουν καφέ οι κοσμικοί άνθρωποι και λένε τα προβλήματά τους ως αμαρτία. Έτσι έφτιαξαν οργανώσεις, θρησκευτικά σωματεία όπου πίνουν εκεί τον καφέ τους. Οι οργανώσεις, τα δόγματα, οι θρησκείες έγιναν σήμερα δυστυχώς καφετέριες όπου οι συζητήσεις εκεί δεν διαφέρουν από τις συζητήσεις στις κοσμικές καφετέριες, απλώς μπαίνει και ο Θεός στην συζήτηση.Έτσι νομίζουν ότι είναι του Θεού. Αυτός που διαχειρίζεται την καφετέρια, αυτός καθορίζει τι καφέ θα πιούνε σήμερα οι άνθρωποι της κάθε οργάνωσης είναι ο ποιμένας. Τα δόγματα δύο χιλιάδες χρόνια τώρα έχουν έναν καφέ, δεν σερβίρουν τίποτε άλλο ή αυτόν σου λένε ή τίποτα.

Αδέλφια μου, αν θέλουμε να γίνουμε του Θεού ας πάρουμε τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας, ας μπούμε στο αγιαστήριο και ας σπουδάζουμε μέρα - νύχτα το θέλημα του Θεού μέχρι να γίνει η λογική του Θεού λογική δική μας και τα έργα μας έργα Χριστού, διαφορετικά δεν θα πετύχουμε μεγάλες πνευματικές επιδιώξεις οι οποίες καθορίζουν τη ζωή αιώνια, την αγάπη ανυπόκριτη και την πίστη ζώσα.

Μερικοί επειδή θέλησε ο Θεός να γνωρίσουν το θέλημά του νωρίτερα από τους άλλους παρουσιάζονται ως ιδιαίτεροι,φτιάχνουν και ατομική πνευματική περιουσία την οποίαν παίρνουν από τη ζωή του Χριστού και μέρα-νύχτα επιβάλλονται προκαλώντας φόβο και σύγχυση στους ανθρώπους, αφού αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτοί κατάλαβαν την αλήθεια ενώ η αλήθεια είναι καθαρή μέσα στον Λόγο του Θεού και όλοι όσοι την αγαπούν θα την σπουδάσουν, θα την αναπτύξουν, απλώς όταν δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι είναι εύκολο να τους εκμεταλλευτούν. Έτσι φανατίζουν τους ανθρώπους όχι στην αγάπη αλλά στον άνθρωπο που τους έδειξε το οτιδήποτε. Ο Θεός όμως τους χρησιμοποιεί όλους και στο τέλος αποδεικνύεται ποιος κινήθηκε υπό του Θεού ή από τον εωσφορικό εγωισμό του. Ας προσέχουμε ώστε να μην γίνουμε θεοί σε κανέναν και να μην αφήνουμε τους άλλους να γίνουν θεοί στη ζωή μας κάνοντάς την κουμάντο. Το μόνο υγιές είναι η πνευματική έρευνα, η αγάπη, το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου, η ταπεινοφροσύνη, η φιλία. Αυτά θα καθορίσουν τους υγιείς αναγεννημένους ανθρώπους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 17

 

«14. Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδένα από σας εβάπτισα, ειμή Κρίσπον και Γάϊον,

15. διά να μη είπη τις ότι εις το όνομά μου εβάπτισα.

16. Εβάπτισα δε και τον οίκον του Στεφανά· εκτός τούτων δεν εξεύρω εάν εβάπτισα άλλον τινά.

17. Διότι δεν με απέστειλεν ο Χριστός διά να βαπτίζω, αλλά διά να κηρύττω το ευαγγέλιον, ουχί εν σοφία λόγου, διά να μη ματαιωθή ο σταυρός του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός δεν βάπτιζε, ο απόστολος Παύλος δεν βάπτιζε. Αρα και εμείς δεν το θεωρούμε απαραίτητο, όμως, ο Κύριος τόνισε, Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή,Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· όφεις θέλουσι πιάνει·και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας και θέλουσιν ιατρεύεσθαι. Εμείς σήμερα ως Χριστιανοί θεωρούμε απαραίτητο το βάπτισμα και με τα λόγια ομολογούμε την πίστη μας, όμως, τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν και αναρωτιόμαστε γιατί. Είναι απλό. Τα δύο πρώτα είναι εύκολα να τα κάνουμε, τα άλλα χρειάζονται μετάνοια, αναγέννηση, θυσία και είναι δύσκολο να καταλάβουμε πού θα μας ωφελήσουν αφού ο κάθε άνθρωπος κοιτάζει τα του οίκου του. Εξάλλου και το σύστημα του κόσμου στηρίζεται στα χρήματα, στα φάρμακα και στις προσωπικές επιδιώξεις. Έχει το σύστημα του κόσμου αν και λέει ότι είναι Χριστιανικό αντίστροφες επιδιώξεις από του Θεού όπως συμφέροντα,φιλοδοξίες, πονηρίες, εγωισμούς κ.λ.π.. Αυτός είναι και ο λόγος που με τα έργα μας ματαιώνουμε την θυσία του Χριστού και με την άγνοιά μας και τον φανατισμό μας γινόμαστε αιτία πολλών κακών. Η Φωνή Θεού ρωτά. Για ποιο λόγο σήμερα οι άνθρωποι επικαλούνται τον Θεό, για ποιο λόγο τρέχουν στις οργανώσεις, στις εκκλησίες, για ποιο λόγο κάνουν τα τυπικά, για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά αφού ο Λόγος του Θεού έχει συγκεκριμένες υπό του Θεού εντολές, προτροπές,επιδιώξεις; Θα αναφέρω μερικές, Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Επίσης, εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί έστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις, καθώς το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Ακόμη, να αποκτήσουμε νου Χριστού ώστε να ζητούμε πρώτα τα της βασιλείας και μετά τα υπόλοιπα. Γιατί δεν κάνουμε αυτά και μέρα - νύχτα θεωρούμε εαυτούς άγια λάδια;Ο λόγος λοιπόν που δεν έδινε ο απόστολος Παύλος μεγάλη έμφαση σε τυπικά σημεία είναι διότι γνώριζε ότι η μετάνοια, η αναγέννηση, η σοφία, η αγάπη φέρνουν τον Θεό. Τα τυπικά όπως βαπτισμοί, επιθέσεις κ.λ.π. δεν προσδιορίζουν, ορίζουν ή καθορίζουν τον άνθρωπο του Θεού. Αυτά είναι για να τον κάνουν να πιστέψει ότι έκανε για τον Θεό μία καλή αρχή, ένα ξεκίνημα. Τον κάνουν να νιώθει μετάνοια, να νιώθει ότι είπε ναι στο κάλεσμα για να ακολουθήσει τον Χριστό και να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτό θα παίξει ρόλο. Το ότι σήμερα κάνουμε τα τυπικά και όχι την ουσία είναι για δύο λόγους. Ο ένας είναι, Ούτος ο λαός διά των χειλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’εμού, εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Και ο δεύτερος είναι η παραβολή με τους δύο γιους από τους οποίους ζήτησε ο πατέρας να πάνε στον αγρό. Ο ένας είπε θα πάω, όμως τελικά δεν πήγε. Αυτοί είμεθα όλοι όσοι κάνουμε τους Χριστιανούς ενώ ποτέ δεν ποιούμε το θέλημα του Θεού. Και ο δεύτερος είπε δεν πάω πατέρα αλλά στο τέλος πήγε. Αυτοί πιστεύω να είμεθα όλοι εμείς διότι πρώτα δεν είχαμε σχέση με τον αμπελώνα του Πατέρα - Θεού ενώ τώρα είδαμε ότι πρέπει να υπακούσουμε στην παρότρυνση του Θεού, να εργαστούμε γιατί ο Πατέρας ξέρει ότι μόνο έτσι θα αποκτήσουμε ευλογία.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 20

 

«18. Διότι ο λόγος του σταυρού εις μεν τους απολλυμένους είναι μωρία, εις ημάς δε τους σωζομένους είναι δύναμις Θεού.

19. Επειδή είναι γεγραμμένον· Θέλω απολέσει την σοφίαν των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεσιν των συνετών.

20. Που ο σοφός; που ο γραμματεύς; που ο συζητητής του αιώνος τούτου; δεν εμώρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 18: Όσοι δεν εννοούν τον Χριστό και την ουρανόδρομη νουθεσία του θα ζουν πυρίκαυστα, θα ζουν με αντιπαλότητες, θα ζουν με πόνο, θα ζουν με τα πρέπει και τους εωσφορικούς εγωισμούς. Στην ουσία δεν θα ζουν, θα είναι απολλυμένοι και ο λόγος διότι δεν θα ζουν με αγάπη, με ειρήνη, με δικαιοσύνη, με χαρά. Με λίγα λόγια δεν θα ζουν την εν Θεώ άφθαρτη αιώνια ζωή. Η διαφορά του απολλυμένου με του σωζομένου έγκειται στο ότι ο απολυμένος δεν έχει φίλο, σύντροφο τον Θεό.Φυσική συνέπεια να μην έχει λύσεις στα ερεθίσματα που δέχεται, τα οποία συσσωρεύονται με την πάροδο των χρόνων και τον οδηγούν σε αδιέξοδο. Ο Χριστός είναι μωρία για τους απολλυμένους και το κήρυγμα γι’ αυτούς αδιάφορο και ο λόγος διότι επιπόλαια κρίνουν την γέννησή του, το ανθρωποσωτήριο έργο του, τα θαύματά του, την σταύρωσή του, τον θάνατό του, την ανάστασή του, την ανάληψή του με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουν με τα μάτια του Θεού. Εν αντιθέσει οι σωζομένοι συνδιαλέγονται καθημερινά με τον Πατέρα - Θεό, σπουδάζουν τη σοφία του και γίνονται με την πάροδο των χρόνων φως οικών απρόσιτο, γίνονται σκεύη εκλογής, γίνονται ναός του Θεού όπου ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δημιουργούν μονήν, μοναστήρι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους του Θεού. Για τους ανθρώπους του Θεού η ζωή είναι ωραία, είναι διασκέδαση αφού τα πάντα συνεργούν στο αγαθό.Γένοιτο αμήν.

Στίχοι 19, 20: Πράγματι, πού να συγκριθεί η σοφία του Θεού με την σοφία των ανθρώπων, που και αυτή η σοφία των ανθρώπων του Θεού είναι αλλά παιδική μπροστά στην σοφία του Θεού. Ας δούμε μερικούς τομείς. Πάμε στο θέμα της υγείας. Η σοφία των ανθρώπων είναι οι γιατροί, τα φάρμακα, οι εγχειρήσεις, τα ψυχολογικά κ.λ.π.ενώ η σοφία του Θεού ενεργεί θεραπείες διά του λόγου όπως Κοράσιον, σοι λέγω,σηκώθητι και ας είχε πεθάνει. Λεπροί διά του λόγου καθαρίζονται, τυφλοί εκ γενετής αποκτούν βολβούς, κουλλοί διά του λόγου αποκτούν τα χαμένα μέλη, Λάζαρε δεύρο έξω και ας είχε τέσσερις ημέρες στο μνήμα βρισκόμενος σε αποσύνθεση. Ο Πέτρος λέγει, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω· αλλ' ό,τι έχω, τούτο σοι δίδω· εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθητι και περιπάτει. Πάμε σε άλλον τομέα, στην δικαιοσύνη. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη (νόμος) για κάθε παράπτωμα λέει θα πληρώσεις, θα πας φυλακή ενώ στον Θεό δεν χρειάζεται διότι η αγάπη του είναι η δικαιοσύνη της προσφοράς, το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Έτσι κανείς δεν στερείται. Στον κόσμο το ψέμα έχει γίνει πολίτευμα αδιασάλευτο, ενώ στο πολίτευμα του Θεού μόνο η αλήθεια ζει ανάμεσα στους ανθρώπους. Πάμε στο θέμα της αγάπης. Στον κόσμο η ανθρώπινη αγάπη φτάνει ως τα κοντινά μέλη της οικογένειας και όχι πάντα. Πολλά δικαστήρια γίνονται μεταξύ των μελών για το υλικό στοιχείο, ενώ η αγάπη του Θεού στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Μάλιστα δεν προσωποληπτεί. Πάμε στην χαρά του κόσμου και στην σοφία που προκαλεί η χαρά του Θεού. Οι άνθρωποι έχουν χαρά με τις επιτυχίες τους πάνω στο υλικό στοιχείο, πιστεύουν ότι μέσω αυτού θα εξασφαλίσουν τη ζωή, ενώ ο Χριστός αναφέρει ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων διότι η συσσώρευση της ύλης προκαλεί πολλά κακά όπως αντιπαλότητες,φοβίες, φιλαργυρίες κ.λ.π.. Η χαρά του Θεού προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα και είναι ανεκλάλητη διότι οι άνθρωποι του Θεού είναι ευτυχισμένοι χωρίς λόγους. Ο μόνος λόγος που τους κάνει ευτυχισμένους είναι ότι ο Θεός είναι στη ζωή τους.Αυτό είναι υπέρ αρκετό! Ο Θεός έχει τα πάντα. Αρα και οι άνθρωποι του Θεού έχουν τα πάντα. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν τη ζωή η οποία διέπεται από τη λογική, η οποία λογική δημιουργεί την εξέλιξη. Πάμε ακόμη να δούμε την διακυβέρνηση των λαών. Η σοφία των ανθρώπων έχει δημιουργήσει πυρηνικά όπλα,σύνορα, θρησκείες. Οι άνθρωποι φανατίζονται με το οτιδήποτε, γίνονται δογματικοί, για να μάθουν για το Ευαγγέλιο, για το θέλημα του Θεού ενώ το έχουν μπροστά τους τρέχουν να εντάξουν τον εαυτό τους σε οργανώσεις, δόγματα, παρέες κ.λ.π. σαν τα πρόβατα τα οποία θέλουν τσοπάνη. Η διαφορά είναι ότι τα πρόβατα κατώτερα όντα χρειάζονται τσοπάνη, ενώ ο άνθρωπος γιατί να γίνεται πρόβατο και γιατί να θέλει τσοπάνη αφού είναι γεγραμμένο θεοί είστε και υιοί υψίστου πάντες; Η σοφία του Θεού στην διακυβέρνηση του κόσμου είναι το ίνα ώσιν εν, είναι το να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου, είναι η αγάπη, είναι οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία. Ο Θεός δεν βλέπει σε θρησκεία, σε έθνος. Ο Θεός είναι Πατέρας όλου του κτιστού και άκτιστου κόσμου και αγκαλιάζει ό,τι δημιούργησε. Εύχομαι να βρούμε τις πραγματικές πηγές της ζωής του Θεού ώστε να ζούμε ενωμένοι με τον Θεό και μεταξύ μας με την ενυπόστατη σοφία αυτού η οποία είναι ο πάρεδρος του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν διά της σοφίας, ηυδόκησεν ο Θεός διά της μωρίας του κηρύγματος να σώση τους πιστεύοντας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σοφία του Θεού είναι γύρω μας την οποίαν μέχρι σήμερα δεν εγνώρισε ο κόσμος. Σε αυτή τη σοφία ανήκει η δημιουργία του κόσμου, ανήκει ο άνθρωπος ως λογικό ον, ανήκει η παρουσία του Χριστού και το Αγιο πολίτευμα που έφερε στη γη διά του λόγου του, ώστε να πολιτεύεται ο άνθρωπος την αγάπη, τη ζωή, την αναγέννηση. Ανήκουν στη σοφία του Θεού τα θαύματα τα οποία έλαβαν χώρα διά του λόγου του, μάλιστα ο ίδιος φανέρωσε, ό,τι εγώ ποιώ σεις πλειότερα τούτων θέλετε ποιήσει. Ανήκει στη σοφία του Θεού η σταυρική θυσία, η οποία εξασφάλισε το μέγα έλεος και την αναγέννηση στο ανθρώπινο γένος. Ανήκει επίσης η ανάστασή του, η ανάληψή του, η θέωση του ανθρώπου διά του Χριστού. Αφού ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται μπροστά του, χρειάστηκε ο Θεός διά της μωρίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Αυτό που κάνουμε αιώνες τώρα, να κηρύττουμε ο ένας στον άλλον τον Θεό για να πιστέψουμε είναι μωρία και ο λόγος διότι έπρεπε να είχαμε πιστέψει και να ζούμε την εν Χριστώ ζωή γνωρίζοντας τον Θεό απ’ τα ποιήματα αυτού. Παρόλο που φτάσαμε στο2000 μ.Χ. και όλοι γνωρίζουμε γράμματα, βλέπω σήμερα ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση και αντί να πάρουν το Ευαγγέλιο στα χέρια τους και να το εφαρμόσουν παρακολουθούν μαθήματα πνευματικά και αναλώνονται με τις λέξεις. Ο ένας δηλαδή πουλάει πνεύμα στον άλλον ενώ τα έργα αγάπης απέχουν από τη ζωή τους.

Η Φωνή Θεού γνωρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έξυπνοι και δεν χρειάζεται κανένας να τους πείσει να ακολουθήσουν τον Θεό. Όποιοι θέλουν ας πάρουν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο και ας ακολουθήσουν τον ζώντα Θεό. Ας γίνουμε όλοι ο λαός του Θεού, το στράτευμα του Θεού το οποίο θα αλλάξει τον κόσμο ολόκληρο. Όσοι θέλουν να κάνουν τους απεσταλμένους θα καταλάβουν ότι έπεσαν στην παγίδα να χάσουν τον χρόνο τους,διότι όσοι είναι από κάτω δεν ακούν, εκείνοι που ακούν θα μπουν στην ουσία γρήγορα. Καλό είναι να διακρίνουμε ποιος ακούει ώστε να μην γρονθοκοπούμε στον αέρα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 22 – 24

 

«22. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείον αιτούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν,

23. ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μωρίαν,

24. εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι Ιουδαίοι έλεγαν, αν είσαι Θεός κατέβα από τον σταυρό, όμως, ο Χριστός επέλεξε να κατέβει νεκρός και ο λόγος για να σπουδάσει στον άνθρωπο τον τρόπο να γίνει θεός, αφού και οι δοκιμασίες ενεργούν για να συλλάβει ο άνθρωπος τον Θεό και τον τρόπο που εκπληρώνει τις επαγγελίες εκείνες που θα τον κάνουν θεό. Αν και ο Θεός έκανε μεγάλα θαύματα οι Ιουδαίοι πάλι δεν πίστεψαν. Οι Έλληνες ζητούσαν σοφία, ακόμη μέχρι και σήμερα αυτό κάνουν, ψάχνουν, ερευνούν πνευματικά, ανακαλύπτουν μεγάλα πράγματα όπως την Δημοκρατία η οποία είναι παιδί της Ελλάδας αλλά σήμερα απ’ ό,τιβλέπουμε το έχασε σε άλλες χώρες. Παρόλα τα λάθη μας έχουμε το Ευαγγέλιο στην Ελληνική γλώσσα. Το μεγαλύτερο δώρο του Θεού γράφτηκε στην Ελληνική και όμως οι Έλληνες το υποτιμούν, δεν το μελετούν, πόσο μάλλον να το εφαρμόσουν. Νομίζω ότι ήλθε η ώρα να πάρουμε τη θέση που μας ανήκει μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ως άνθρωποι του Θεού στα λόγια αλλά και στα έργα, ώστε να γίνουμε αιτία να αλλάξει ο κόσμος πριν βυθιστούμε στον παραλογισμό.

Στίχος 23: Στους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο ο Χριστός διότι τους αποκαλούσε υποκριτές οι οποίοι τάχα έλεγαν ότι υπηρετούσαν τον Θεό ενώ δεν υιοθετούσαν τις εντολές του. Γι’ αυτό και τον σταύρωσαν, επειδή τους βόλευε ο τύπος αφού από αυτόν εξασφάλιζαν υλικά αγαθά και την εξουσία πάνω στον λαό. Στους Έλληνες ήταν μωρία, διότι πριν εννοήσουν ήταν ειδωλολάτρες και η λογική του Θεού τους έστρεφε στις άπειρες δυνατότητες του πνεύματος οι οποίες ακόμη στην πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχουν γίνει κατανοητές.

Στίχος 24: Σε όσους Ιουδαίους και Έλληνες έγινε κατανοητή η παρουσία του Χριστού,η μωρία μετατράπηκε σε σοφία, σε παντοδυναμία, σε ανυπόκριτη αγάπη, σε στοιχεία που δημιουργούν ευγενή άμιλλα μεταξύ των ανθρώπων που πίστεψαν στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Ουρανόδρομη, άπειρη, αιώνια, άφθαρτη ζωή χαρίζει η λογική του Θεού στον άνθρωπο του Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφώτερον των ανθρώπων, και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο λόγος που το μωρόν πνευματικά του Θεού είναι ανώτερο και σοφότερο είναι διότι πιστεύει στον τριαδικό Θεό, μελετά τον Λόγο του Θεού, εννοεί την εξουσία του λόγου, εννοεί το θέλημα του Θεού,διέπεται από καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες Θεού, πιστεύει στην άφθαρτη ζωή και αναπτύσσει πνευματικές δραστηριότητες οι οποίες του προκαλούν ανεκλάλητη χαρά και σοφία Θεού συναρπάζουσα, στοιχεία τα οποία του εξασφαλίζουν ευλογημένη ζωή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρεθεί. Το ασθενές του Θεού έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και δεν φοβάται. Ο λόγος, διότι το χτες ανήκει στον Θεό, το σήμερα στον Θεό, το αύριο στον Θεό. Αρα το αύριο θα μεριμνήσει τα εαυτού διά του Θεού. Ενώ οι ισχυροί του κόσμου πιστεύουν ότι αυτοί ρυθμίζουν τη ζωή τους, έτσι βρίσκονται συνέχεια σε εμπόλεμη πνευματική κατάσταση αφού για να ζήσουν στηρίζονται στα όπλα, στα χρήματα, στα φάρμακα, στους εγωισμούς, στις πονηρίες. Αυτά γίνονται αιτία να βρίσκονται αδιάλειπτα σε σύγχυση και σε φοβία.Αυτοί είναι οι λόγοι που το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων.Φανταστείτε τι είναι ο άνθρωπος του Θεού.

Στο 2 στίχο χαιρετά με την επιστολή του τους ηγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, αλλά και τους επικαλούμενους. Οι ηγιασμένοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πιστέψει και μέσω της σοφίας του Θεού εξασφάλισαν την κλήση που έλαβαν, αφού έγινε βεβαία στη ζωή τους και μέσα τους ζει ο Θεός.Οι επικαλούμενοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι καινούργιοι, είναι αυτοί που τώρα γνωρίζουν τον Θεό και έχουν ξεκινήσει να επικαλούνται αυτόν. Χρειάζεται οι ηγιασμένοι να στηρίζουν τους επικαλούμενους με τα λόγια τους αλλά και με τα θεόπνευστα έργα τους. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 26 – 29

 

«26. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησίν σας, αδελφοί,ότι είσθε ου πολλοί σοφοί κατά σάρκα, ου πολλοί δυνατοί, ου πολλοί ευγενείς.

27. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός διά να καταισχύνη τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός διά να καταισχύνη τα ισχυρά,

28. και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξεν ο Θεός και τα μη όντα, διά να καταργήση τα όντα,

29. διά να μη καυχηθή ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι απολύτως βέβαιο ότι οι μεγαλύτεροι άγιοι και η πλειόνα αυτών ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερες σπουδές ή μεγάλες πνευματικές ή υλικές δραστηριότητες, όμως, είχαν ένα μεγάλο καλό. Από παιδικής ηλικίας είχαν εντάξει τη ζωή τους κοντά στο θέλημα του Θεού και ο λόγος που ο Θεός ενέπνευσε μέσα τους την αγάπη προς αυτόν είναι διά να επέλθει ταπείνωση στους σοφούς και ανύψωση στους απλούς -ταπεινούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τα μέσα να σπουδάσουν. Ο Θεός στους απλούς ενισχύει την πίστη τους και διαυγάζει την σοφία τους, ώστε διά του Λόγου του να εκδηλώνουν σε όλη τους τη ζωή έργον αγάπης και διά της πίστεως του λόγου να συντελούνται θαύματα μεγάλα. Ο κοσμικός άνθρωπος πιστεύει ότι θα πρέπει να σπουδάσει ώστε να αποκτήσει σοφία, να αποκτήσει υλική ευμάρεια,να αποκτήσει κάποιον τίτλο, ενώ ο άνθρωπος του Θεού πιστεύει ότι πρέπει να σπουδάσει και να εφαρμόσει το ένα βιβλίο, τον Λόγο του Θεού. Στο αγιαστήριο δι’αυτού θα εξασφαλίσει την σοφία του Θεού. Ο ομιλών δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις πνευματικές ή κοσμικές και δεν σπούδασε, παρόλα αυτά το πνεύμα του Θεού μέσα από την αφιέρωση, μέσα από τον Λόγο του Θεού του έδωσε πολλά πνευματικά ερεθίσματα και έγινε συγγραφέας πολλών βιβλίων και πνευματικών μηνυμάτων τα οποία καθιστούν,εξελίσσουν και αυξάνουν τη ζωή κάνοντάς την και την δική του αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων ευλογημένη. Ο Θεός στον ομιλών έδωσε και πολλά πνευματικά ερεθίσματα τα οποία ελευθερώνουν με τον ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο που εκδηλώνονται πολλούς ανθρώπους από τα δεσμά της ασθένειας, της αμαρτίας, της άγνοιας,της φθοράς, του θανάτου. Αδέλφια μου, για να γίνουμε ο άνθρωπος του Θεού δεν χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση. Χρειάζεται όταν μιλάμε να λέμε αλήθεια, χρειάζεται να μην κρίνουμε, χρειάζεται να αναπτύσσουμε τον Λόγο του Θεού σε καθημερινή βάση και να μιμούμαστε τη ζωή του Χριστού με τα λόγια αλλά και με τα έργα. Με αυτόν τον τρόπο τα μωρά του κόσμου γίνονται άνδρες οι οποίοι αλλάζουν τα δρώμενα του κόσμου σε δρώμενα Χριστού. Ο Κύριος δεν έμαθε γράμματα, όμως, ήταν κάτοχος όλων των επιστημών αφού βρήκε χάρη από τον Πατέρα Θεό ο οποίος του έδωσε την εξουσία να υλοποιεί τα λόγια του. Ο Πατέρας, ο Θεός όταν δει έργα αγάπης γεμάτα σοφία τότε στέλνει αγγέλους, δίνει το πνεύμα χωρίς μέτρο και εξασφαλίζει στον άνθρωπο του Θεού άπειρη πνευματική ευχέρεια, αισθητήρια γεγυμνασμένα ώστε τίποτα να μην δύναται να τον θέσει σε υποτέλεια. Ας γίνουμε ο άνθρωπος του Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 30 – 31

 

«30. Αλλά σεις είσθε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού,όστις εγενήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσις·

31. ώστε, καθώς είναι γεγραμμένον, Ο καυχώμενος εν Κυρίω ας καυχάται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος είναι του Χριστού το αποδεικνύουν τα έργα του. Είναι γραφικό, δείξόν μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου, διαφορετικά και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρίττουν. Τα οποία έργα του εκδηλώνουν άπειρη σοφία, άπειρη δικαιοσύνη,άπειρη αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού γνωρίζει ότι τα πάντα δόθηκαν εις αυτόν υπό του Αγίου Θεού. Έτσι η τιμή, η δόξα και η προσκύνηση ανήκουν στον ζώντα Θεό και σε αυτόν αποδίδει ό,τι καλό και αγαθό έχει στοιχειοθετήσει τη ζωή του. Ο Θεός δεν μας θέλει αρχηγούς. Ο Θεός μας θέλει υπηρέτες. Ο ίδιος τόνισε, ο υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 4

 

«1. Και εγώ, αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχί με υπεροχήν λόγου ή σοφίας κηρύττων εις εσάς την μαρτυρίαν του Θεού.

2. Διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ειμή Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον.

3. Και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένειαν και με φόβον και με τρόμον πολύν,

4. και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπειστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξιν Πνεύματος και δυνάμεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν ήταν εύκολο το κήρυγμα στους Κορινθίους αλλά και σε οποιονδήποτε λαό του οποίου η λογική είχε επισκιαστεί από φόβο, από πάθη, από αδυναμίες, από συμφέροντα και από λατρείες οι οποίες δεν τείνουν στην αναγέννηση του πνεύματος, αλλά στην ικανοποίηση του σώματος,έχοντας σαν Θεό όλα αυτά τα πάθη τα οποία ενεργοποιούνται από το υλικό στοιχείο. Ήταν δικαιολογημένος ο φόβος που υπήρχε μέσα στον απόστολο Παύλο και ο λόγος διότι θα ήταν δύσκολη η αποδοχή του Χριστού και η λογική αυτού από ανθρώπους που είχαν άγνοια του τι σημαίνει Χριστός. Παρόλα αυτά όμως η αγάπη του Θεού έδωσε στον θεόπνευστο Παύλο τα πνευματικά εκείνα ερεθίσματα που καθήλωσαν τους Κορίνθιους, αφού το κήρυγμά του συνοδεύονταν από θαύματα γεμάτα ζώσα πίστη και σοφία Θεού συναρπάζουσα. Είναι απολύτως βέβαιο πως όταν και εμείς κάνουμε βεβαία την κλήση μας θα παίξουμε καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Η απόδειξη του πνεύματος γίνεται με σοφία Θεού, με αγάπη ανυπόκριτη γεμάτη από το έλεος του Θεού, η οποία εκδηλώνει θαύματα μεγάλα αφού η ζώσα πίστη υφίσταται. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. διά να ήναι η πίστις σας ουχί διά της σοφίας των ανθρώπων, αλλά διά της δυνάμεως του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Αυτή η πίστη δίνεται στον άνθρωπο του Θεού υπό του Θεού, ο οποίος έχει θέσει πρωταρχικό στόχο στη ζωή του το θέλημα του Θεού ώστε μέσω αυτής της πίστης να συντελούνται θαύματα μεγάλα. Η σοφία των ανθρώπων και η πίστη των ανθρώπων του κόσμου στηρίζεται στα χρήματα, στα συμφέροντα, στις ιδιαίτερες δραστηριότητες οι οποίες πηγάζουν από υλικές επιδιώξεις. Αν και ο Κύριος τόνισε ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων, η πίστη των ανθρώπων στο θέμα της ζωής και της υγείας στηρίζεται στα φάρματα. Είναι δύο άκρως αντίθετα η πίστη των υιών του Θεού με την πίστη των υιών των ανθρώπων του κόσμου. Η δύναμη, η σοφία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου του Θεού αυξάνει την πίστη του στο να υλοποιεί την σκέψη του πόσο μάλλον τα λόγια του. Είναι γραφικό, ειπέ λόγον και θέλει γίνει. Καθώς, η πίστις σου σέσωκέ σε, αλλά και ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 8

 

«6. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως ουχί του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθειρομένων·

7. αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη, την αποκεκρυμμένην, την οποίαν προώρισεν ο Θεός προ των αιώνων εις δόξαν ημών,

8. την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε· διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 6: Η σοφία των τελείων εμπεριέχει τη μετάνοια, την αναγέννηση, το καθαρισμό, τον αγιασμό, τη ζώσα πίστη, την αγάπη, τη ταπείνωση, τη δικαιοσύνη,στοιχεία τα οποία δεν ανήκουν σε αυτούς που φθείρονται. Όσοι φθείρονται ζουν με την σοφία η οποία αναπτύσσει στη ζωή τους τις αθέατες αλώπεκες που κατατρώγουν τον αμπελώνα εν αγνοία του αμπελουργού, του ανθρώπου. Η πορεία αυτή επιφέρει τη φθορά και έρχεται στη ζωή των ανθρώπων από την άλογη λογική στο πώς να επικρατήσουν πάνω σε υλικά στοιχεία. Αυτή η σοφία φθείρει την ψυχή και το σώμα. Η σοφία των ανθρώπων στηρίζεται στην απόκτηση πολλών υλικών αγαθών. Όταν υπάρχουν αυτά υπάρχει μορφή ευσεβείας και όχι αληθινή ευσέβεια. Των τελείων όμως η σοφία είναι να βρουν διά του Ευαγγελίου τα μέσα εκείνα που αναπτύσσουν το θέλημα του Θεού και καταργούν τη φθορά και το θάνατο, αφού τα στοιχεία που εξασφαλίζει ο Λόγος του Θεού στους υιούς και θυγατέρες προκαλούν μεταστοιχείωση στο σώμα και τούτο διότι το πνεύμα του Θεού που αναπτύσσουν στη ζωή τους είναι ζωοποιόν.Τους τελείους τους γνωρίζει ο Θεός και αυτοί γνωρίζουν τον τέλειο, τον Θεό διότι ζει εντός τους αφού τους φανερώνει και εκδηλώνει μέσα τους την αποκεκρυμμένη σοφία του. Αμήν. Όταν η σοφία του Θεού επικρατήσει, τότε η βασιλεία του Θεού θα λάβει χώρα μεταξύ των ανθρώπων. Αμήν. Η Φωνή Θεού εργάζεται πάνω στο θέλημα του Θεού ώστε να φέρει αυτό καθώς και την αναγέννηση στη ζωή όλων εκείνων των παιδιών που την πλαισιώνουν.

Στίχος 7: Η σοφία που φανερώνουν οι άνθρωποι του Θεού είναι ουρανόδρομη, αφού αυξάνουν στην αγάπη χορηγώντας το μέγα έλεος μεταξύ των αλλά και μεταξύ όλων των αναγεννημένων ανθρώπων και μη. Το έλεος του Θεού αδέλφια μου προκαλεί τη δικαιοσύνη του Θεού η οποία διακατέχεται από την προσφορά, αφού το περίσσευμα του ενός εισέρχεται στο υστέρημα του άλλου. Η αποκεκρυμμένη σοφία του Θεού είναι η άφθαρτη ζωή, η αιώνια ζωή η οποία αυξάνει διά του αγιασμού και διά της αναγέννησης που συντελείται στη ζωή των ανθρώπων σήμερα μέσα από την υγιαίνουσα διδασκαλία που χορηγεί η Φωνή Θεού. Την οποίαν αποκεκρυμμένη σοφία φύλαξε μέχρι σήμερα και λέω μέχρι σήμερα διότι σήμερα ξεδιπλώνει μπροστά μας ολοκληρωμένο το θέλημα του ο Πατέρας μας, ο Θεός και ο λόγος όχι διότι είμεθα καλύτεροι από τους προ ημών υιούς και θυγατέρες αλλά διότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αμήν.

Στίχος 8: Αν γνώριζαν οι σοφοί της εποχής του Χριστού ότι η ολοκληρωμένη σοφία του Πατέρα Θεού είναι η παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος δεν θα τον σταύρωναν, αλλά και σήμερα οι σοφοί του κόσμου θα ήξεραν ότι η συμβουλή του Χριστού είναι η μόνη που θα έπρεπε να υφίσταται στις κοινωνίες των ανθρώπων και όχι τα χρηματιστήρια ή τα συμφέροντα και οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι οποίες δημιουργούν άνιση διαχείριση του υλικού και του πνευματικού πλούτου, προκαλώντας πολλά σκάνδαλα αφού οι άνθρωποι συνέχεια χωρίζονται ακόμα και σήμερα στο όνομα του Χριστού. Αν οι άρχοντες δεν βάλουν στη ζωή τους και στη ζωή των ανθρώπων το ρήμα του Θεού και την σοφία αυτού, ο κόσμος θα ζει πάντα πυρίκαυστα. Η Φωνή Θεού ξεκίνησε σήμερα να εργάζεται πάνω στο θέλημα του Θεού προκαλώντας την αναγέννηση στο ανθρώπινο γένος. Εύχομαι με την δύναμη του Θεού να εννοήσουν και οι άρχοντες το θέλημα του Θεού, ώστε να μην γίνουν αιτία να σταυρώσουν πάλι τον Χριστό διχάζοντας τους ανθρώπους και τους λαούς οδηγώντας τους σε αδιέξοδο.Σήμερα έτσι σταυρώνεται ο Χριστός με το να χωρίζονται οι άνθρωποι. Εύχομαι επίσης να συνέλθουμε άρχοντες και λαός ώστε οι πάντες να βάλουμε την λογική του Θεού στη ζωή μας και η ειρήνη του Χριστού, η δικαιοσύνη του Θεού καθώς και η χαρά εν Πνεύματι Αγίου να επισκιάσει όλους τους λαούς της γης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, Εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε και ωτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν,τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι πολλά εκείνα που ο Θεός ετοίμασε για να κληρονομήσουν οι υιοί και οι θυγατέρες, αυτοί που σέβονται, αγαπούν και υπακούν στο άγιο θέλημά του, μάλιστα οφθαλμός δεν είδε και ωτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτόν. Με λίγα λόγια η παρουσία του Θεού στις κοινωνίες των ανθρώπων θα γίνει αιτία να ξαναχτιστεί πάλι στη γη ο κήπος της Εδέμ, ο οποίος θα επικρατήσει σε όλον τον πλανήτη και θα επεκταθεί και σε όλη τη Δημιουργία. Μέρος αυτής της βασιλείας νιώθουμε σήμερα μέσα μας αλλά και μεταξύ μας. Ας φανταστούμε έναν κόσμο να γελάει, να έχει χαρά, να μην στερείται ουδέν, να εξελίσσεται σε σοφία, να μην αρρωσταίνει, να μην φθείρεται, να μην γερνάει, να μην πεθαίνει, να είναι άφθαρτος και αθάνατος ο άνθρωπος όπως ο Πατέρας του ο Θεός και πάλι όλα αυτά είναι μέρος της σοφία του Θεού. Ας έχουμε κάνοντας το αγαθό και ευάρεστο στη ζωή μας την ελπίδα ότι ζώντες θα εισέλθουμε στην βασιλεία του Θεού και ο λόγος διότι η ελπίδα αυτή δεν καταισχύνει ημάς,αφού μεταβάλλεται με την σχετική αφιέρωση που συντελείται στο αγιαστήριο και γίνεται ζώσα πίστη που μας εξασφαλίζει την βασιλεία και αφού αναπτύσσεται στη ζωή μας διά αγάπης ενεργούμενης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 11

 

«10. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά διά του Πνεύματος αυτού· επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού.

11. Διότι τις των ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ειμή το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτώ; Ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ειμή το Πνεύμα του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός αποκάλυψε στους αφιερωμένους ανθρώπους την σοφία του την οποίαν υιοθέτησαν και αποδέχθηκαν. Μέσω αυτής έγιναν οι άνθρωποι του Θεού υπερβατικοί πάνω στην αγάπη, στην ταπεινοφροσύνη,στην ειρήνη, στη ζώσα πίστη. Άλλαξε τον κόσμο η παρουσία του Κυρίου και όλων όσων ακολούθησαν μετέπειτα τα βήματά του. Σήμερα όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και φανερώνει στη γενιά μας ο Πατέρας Θεός διά μέσω της Φωνής Θεού την ολοκληρωμένη αποκεκρυμμένη απ’ αιώνων σοφία του, η οποία τείνει στο να καταργήσει την αμαρτία, να ιδρύσει την βασιλεία του μεταξύ όλων των εν Κυρίω ανθρώπων, να καταργήσει τη φθορά και το θάνατο, ώστε να συντελεστεί κατόπιν η δευτέρα παρουσία του. Αφού είναι γεγραμμένο, Κάθου εκ δεξιών μου,εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Το πνεύμα του Θεού εμπεριέχει την σοφία αυτού η οποία ζωοποιεί.Υπάρχουν πολλά πνεύματα στον κόσμο και στον ουρανό. Ένα όμως είναι το πνεύμα του Θεού και αυτό αξίζει να βρούμε. Εάν δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να είμεθα του Θεού. Αυτός που αφιερώνεται και ερευνά θα το βρει και τα γεγραμμένα θα λάβουν χώρα στη ζωή του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Αλλ' ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου,αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, διά να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς.

13. Τα οποία και λαλούμεν ουχί με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πνεύμα δουλείας διέπει τον άνθρωπο ο οποίος διακατέχεται από τις αθέατες μικρές αλώπεκες, συσσωρεύοντας σε όλη του τη ζωή μέσα από την άγνοια που τον διακατέχει πάνω στο θέλημα του Θεού πάθη,αδυναμίες, συμφέροντα, προσωπικές φιλοδοξίες. Αυτά εκδηλώνει ο κόσμος σήμερα γι’ αυτό και δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Παντού οι άνθρωποι ζουν πυρίκαυστα με αντιπαλότητες σε όλους σχεδόν τους τομείς εργασιακούς, οικογενειακούς,πνευματικούς, κοσμικούς. Δεν θα μπορέσουν να βρουν ειρήνη αν δεν βάλουν σε πρώτη θέση της ζωής τους τον αρχηγό της ειρήνης, τον Χριστό.

Πνεύμα Θεού διακατέχει τον άνθρωπο που με τον σχετικό πνευματικό αγώνα κατάφερε να ελευθερώσει τον εαυτό του διά Πνεύματος Αγίου, διακατεχόμενος πλέον σήμερα συνειδητά από τον αγιασμό, τον καθαρισμό, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και τις ιδιότητες αυτού. Όλα αυτά ο άνθρωπος του Θεού τα εκδηλώνει με τα λόγια του και τα έργα του, τα οποία ο Θεός τα ευλογεί και τα αυξάνει στον ίδιο και σε όσους στοιχειοθετούν τη ζωή τους γύρω του, οικογένεια, φίλοι, κ.λ.π. με φυσική συνέπεια να γίνεται αιτία το αγαθό, ο Θεός να αυξάνει δι’ αυτού παντού. Ο άνθρωπος του Θεού διέπεται από ουρανόδρομη σοφία Θεού, η οποία του εξασφαλίζει ελευθερία Θεού. Τα υπό του Θεού χαρισθέντα είναι άπειρα και έχουν τη δύναμη να ενώσουν τους ανθρώπους και να ευλογήσουν τη ζωή τους σε όλους τους τομείς, με αποκορύφωμα όλων την κατάργηση της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού· διότι είναι μωρία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίση αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Φυσικός άνθρωπος στην Γραφή είναι ο κοσμικός άνθρωπος. Αυτός δεν μπορεί να δεχτεί και να πιστέψει την σοφία του Θεού. Όταν του πεις να μην λέει ψέματα θα του φανεί χαζό, μωρό. Αν του πεις να μην κρίνει θα σου πει δεν γίνεται αυτό. Δεν κατανοεί το τι σημαίνει να κρίνεις.Αν του πεις να μην έχει εγωισμό, θα σου απαντήσει, μα αυτός με πρόσβαλε. Το λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει του Χριστού θα του φανεί αδιανόητο. Το να προσευχηθεί σε ένα πρόβλημα υγείας θα γελάσει, αφού γνωρίζει μόνο τον γιατρό και την λογική αυτού και σε αυτόν θα ζητήσει την υγεία. Δεν μπορεί να εννοήσει ότι όλα τα προβλήματα υγείας είναι γέννημα της αμαρτίας, είναι γέννημα του λάθους τρόπου ζωής, ο οποίος τρόπος ζωής εκδηλώνει το εγώ αντί του εμείς, εκδηλώνει το πονηρό αντί του αγαθού, εκδηλώνει την αμαρτία αντί της αναμαρτησίας, εκδηλώνει το θάνατο αντί της ζωής. Αν του πεις ότι ο άνθρωπος πεθαίνει διότι η αμαρτία, η άγνοια, η απομάκρυνσή του από τον ζώντα Θεό επιφέρει το θάνατο, θα σου πει ότι όλα πεθαίνουν, έτσι δουλεύει η φύση, όλα τα ζωντανά πλάσματα λογικά ή άλογα πεθαίνουν. Δεν μπορεί να εννοήσει ότι ο άνθρωπος είναι λογικό ον που εξελίσσεται όταν έχει το πνεύμα του Θεού το οποίο τον ζωοποιεί και διά της ζώσης πίστεως μπορεί να επικρατήσει του φυσικού θανάτου, αφού ο ίδιος ο Χριστός φανέρωσε το και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα τον άπαντα, πιστεύεις τούτο; Ρωτά.Όποιος το πιστέψει θα ψάξει, θα ερευνήσει και θα ζήσει διότι ήρθε ο χρόνος να λάβει χώρα η επαγγελία αυτή. Αμήν. Με λίγα λόγια, όστις φίλος του κόσμου εχθρός του Θεού καθίσταται, όστις φίλος του Θεού εχθρός του κόσμου και ο λόγος διότι ο φυσικός άνθρωπος στοιχειοθετεί τη ζωή του πάνω στα συμφέροντα τα οποία επιδιώκει με αθέμιτους τρόπους. Εν αντιθέσει με τον πνευματικό άνθρωπο ο οποίος στοιχειοθετεί τη ζωή του πάνω στο θέλημα του Θεού, το οποίο αναπτύσσεται διά Πνεύματος Αγίου και καλεί αυτόν στην ανάγκη της θυσίας, η οποία γίνεται λογική λατρεία. Αυτή ευλογεί ο Θεός. Ας γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού οι οποίοι αναπτύσσονται στη σοφία αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπ' ουδενός ανακρίνεται.

16. Διότι τις εγνώρισε τον νούν του Κυρίου, ώστε να διδάξη αυτόν; ημείς όμως έχομεν νούν Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει πάντα,διότι πριν γίνει πνευματικός ήταν κοσμικός. Έτσι, γνωρίζει πως σκέφτεται ο κόσμος αλλά και πως σκέφτεται ο Θεός και μπορεί να συγκρίνει. Εκτός όμως το ότι έζησε κοσμικός, σήμερα αφού ο Θεός επισκίασε τη ζωή του, του έδωσε σημεία,ιδιότητες, καρπούς, χαρίσματα. Ένα από αυτά τα χαρίσματα λέγεται διάκριση πνευμάτων και δι’ αυτού δύναται να γνωρίζει ποιο πνεύμα μιλά κάθε στιγμή. Αν είναι του Θεού το αντιλαμβάνεται, αν όχι πάλι το αντιλαμβάνεται. Μάλιστα δύναται να το επιτιμά, να το αλλάζει, να το διώκει, να το απομονώνει. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει πολλά διότι είναι σκεύος εκλογής, σκεύος Θεού.Όποιος έχει το νου του Χριστού αυτός γνωρίζει τα πάντα, τις επιδιώξεις, τις προθέσεις, τις νουθεσίες, τα του ανθρώπου, τα του Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Και εγώ, αδελφοί, δεν ηδυνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλ' ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ.

2. Γάλα σας επότισα και ουχί στερεάν τροφήν· διότι δεν ηδύνασθε έτι να δεχθήτε αυτήν. Αλλ' ουδέ τώρα δύνασθε έτι·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι βέβαιον ότι ο φυσικός, υλικός κόσμος στον οποίον έχει στοιχειοθετήσει τη ζωή του ο άνθρωπος να μην δύναται να συλλάβει τι σημαίνει Χριστός και ο λόγος διότι έμαθε από παιδικής ηλικίας να πιστεύει στα βλεπόμενα.Την αξία του πνεύματος αδυνατεί να εννοήσει παρά μόνο στην περίπτωση που ο Θεός θελήσει να την εννοήσει στέλνοντας σε αυτόν σκεύος εκλογής, όπως στην περίπτωση των Κορινθίων, οι οποίοι άρχισαν να εννοούν τον Θεό μέσω του αποστόλου Παύλου.Γι’ αυτόν τον λόγο και ο απόστολος Παύλος έχοντας πλήρη επίγνωση του πνευματικού επιπέδου των Κορινθίων προσπάθησε να τους βοηθήσει πνευματικά -θεολογικά με πνευματικό γάλα, προσέχοντας τις συνειδήσεις τους ώστε το ουσιαστικό κατά Θεόν κήρυγμά του να γίνει κατανοητό με την πάροδο των χρόνων,κερδίζοντας πρώτα την εμπιστοσύνη τους και οι Κορίνθιοι την εμπιστοσύνη του αποστόλου Παύλου. Διά Πνεύματος Αγίου γίνεται η γνωριμία και διά Πνεύματος Αγίου αυξάνει η αγάπη μεταξύ των εν Κυρίω ανθρώπων όταν ο Θεός πορεύεται στη ζωή τους.

Το γάλα σημαίνει η φιλοσοφική σημασία της διαλογικής συζήτησης που δύναται να αναπτυχθεί από έναν πνευματικό άνθρωπο,αφού διακατέχεται από σοφία Θεού η οποία είναι συναρπάζουσα και γίνεται στη ζωή του ενυπόστατη. Αυτή η σοφία, ο λόγος του Θεού εξασφαλίζει και δίνει πολλά πνευματικά ερεθίσματα στο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων (Κορινθίων).Το γάλα εμπεριέχει την εν μέρει σοφία του Θεού, η οποία εξασφαλίζει στον άνθρωπο του Θεού πνευματικά στοιχεία ώστε ο Θεός να μπολιαστεί μέσα του.Κατόπιν ο εγκέφαλος των ανθρώπων που ακούν το θέλημα του Θεού αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα που προκαλεί το σύστημα του κόσμου και τα αντιμετωπίζει πλέον με το πνεύμα του Θεού το οποίο ελευθερώνει από την αμαρτία.

Τα στοιχεία που διακατέχουν το λογικό άδολο γάλα είναι το βάπτισμα μετανοίας, η μελέτη του Λόγου του Θεού και οι επιστολές, η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων όπως η αλληλοβοήθεια και η χαρά που προκαλεί η σοφία του Θεού, η υπομονή, η προσευχή, η ελπίδα η οποία με την πάροδο των χρόνων μετατρέπεταισε ζώσα πίστη που ενεργεί θαύματα στο όνομα του Χριστού και δημιουργεί ανεκλάλητη χαρά. Το πνευματικό γάλα μεγαλώνει τον άνθρωπο πνευματικά και τον μεταβάλλει σε Χριστό, διακατεχόμενος συνειδητά πλέον από αφιέρωση, ζώσα πίστη, καθαρισμό, αγιασμό, εξουσία θαυμάτων, δικαιοσύνη,ειρήνη και ανυπόκριτη αγάπη. Τον κάνει ιδεώδη άνθρωπο με αρχές και επιδιώξεις Χριστού. Τελευταία δημιουργεί συνεχόμενη αναγέννηση η οποία θέτει την βάση της κατάργησης του θανάτου και της επικράτησης της ζωής έναντι αυτού. Αν το γάλα είναι γεμάτο θρεπτικές ουσίες θα δώσει πολλές πνευματικές πρωτεΐνες - βιταμίνες, κίνητρα ζωής κ.λ.π. στον άνθρωπο, ώστε να φτάσει στο ανάστημα και στο πλήρωμα του Χριστού. Μετέπειτα ως πνευματικός άνδρας θα εργαστεί συνειδητά το θέλημα του Θεού γενόμενος με την αδιάλειπτη προσευχή και αφιέρωση που συντελείται στο αγιαστήριο ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος μεταβάλλεται, γίνεται κληρονόμος Θεού,συγκληρονόμος Χριστού και συμμέτοχος της δόξης αυτού του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 5

 

«3. επειδή έτι σαρκικοί είσθε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και έρις και διχόνοιαι, δεν είσθε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον;

4. Διότι όταν λέγη τις, Εγώ μεν είμαι του Παύλου,άλλος δε, Εγώ του Απολλώ· δεν είσθε σαρκικοί;

5. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλώς,παρά υπηρέται, διά των οποίων επιστεύσατε και, όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 3: Είναι απολύτως βέβαιον πως ο άνθρωπος από την ώρα που έκοψε τον ομφάλιο λώρο με τον ζώντα Θεό και άρχισε να υποσιτίζεται πνευματικά με τύπους και εντάλματα ανθρώπων και βιολογικά μη γνωρίζοντας τι τον ωφελεί να τρώει,μετέδωσε διά της τεκνογονίας μόνο τα πάθη στις επόμενες γενιές αφού μιμήθηκε τοις κτοίνεσι τοις ανοήτοις. Μάλιστα δέθηκε με τον υλικό κόσμο τόσο πολύ τον οποίον αγάπησε και άρχισε να τον συλλέγει σε σημείο σήμερα να εξαρτάται η ζωή του μόνο εκ των υπαρχόντων αυτού.Αν και ο Κύριος μετέπειτα με την παρουσία του φανέρωσε για να αφυπνίσει τον άνθρωπο ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων, πράγμα το οποίο δεν έγινε πιστευτό ακόμα και σήμερα υποτίθεται από την σύγχρονη κοινωνία των ανθρώπων.Αυτά τα στοιχεία προκαλούν φθόνο, έριδες, δημιουργούν σκάνδαλα και πολλές πνευματικές μικρότητες. Πνευματικά ο άνθρωπος εξελίχθηκε αλλά δυστυχώς μόνο σε γνώση. Όλοι μιλούν για την ειρήνη, για την αγάπη, για την αλληλεγγύη των ανθρώπων αλλά όλοι οι λαοί εξοπλίζονται με όπλα. Όλοι μιλούν για τη δικαιοσύνη όμως έμπρακτα ουδείς δεν ελεεί συνειδητά τον συνάνθρωπο και ουδείς δεν εννοεί την έννοια αυτής, η οποία δικαιοσύνη του Θεού πάντα προσφέρει ενώ των ανθρώπων απαιτεί. Όλοι μιλούν για τον Χριστό και όλοι χωρίζονται σε δόγματα, σε οργανώσεις, σε θεωρίες, σε φιλοσοφίες κ.λ.π. απέχοντας οι πάντες από τον Χριστό ο οποίος φανέρωσε την ολοκληρωμένη αλήθεια. Η οποία αλήθεια όταν γίνει κατανοητή θα γεμίσει τον άνθρωπο και τον κόσμο ολόκληρο ουρανόδρομη σοφία Θεού συναρπάζουσα, θα εξασφαλίσει την ενότητα, θα γκρεμίσει τα σύνορα, θα ανατρέψει τον φανατισμό των δογμάτων και θα επιφέρει διά του αγιασμού την άφθαρτη ζωή που η αμαρτία εξαφάνισε ώστε σήμερα η ζωή να έχει γίνει απρόβλεπτη.

Στίχοι 4, 5: Το ότι η λογική μας ακόμα και σήμερα το 2012 δημιουργεί χωρισμό μεταξύ μας λέγοντας ότι εμείς είμαστε σωστοί διότι ανήκουμε στο Ορθόδοξο δόγμα, άλλοι λέγοντας ότι εμείς είμαστε διότι είμαστε Καθολικοί, άλλοι διότι είμαστε Προτεστάντες, Διαμαρτυρόμενοι, Πεντηκοστιανοί και άλλοι διότι ανήκουμε σε διάφορες οργανώσεις κ.λ.π. πιστεύοντας ότι εμείς είμαστε του Θεού ενώ οι άλλοι δεν είναι, πέσαμε όλοι στην παγίδα που έπεσαν και οι Κορίνθιοι και ενώ το διαβάζουμε εμείς σήμερα και το κηρύττουμε πάλι εμμένουμε στη λογική αυτή. Είναι πολύ υποκριτική και συνάμα πολύ παιδική αυτή η λογική και ο λόγος διότι αν παρακολουθήσουμε τη ζωή όλων μας θα δούμε ότι ενώ μελετάμε και προσευχόμαστε αυτή σε γενικές γραμμές στηρίζεται στα χρήματα, στα φάρμακα, στα συμφέροντα,στις προσωπικές φιλοδοξίες και όχι στην αγάπη του Θεού, ο οποίος Θεός δημιουργεί τη ζώσα πίστη που υλοποιεί τον λόγο μας και δυνάμεθα μέσω αυτής να μην στερούμεθα ουδέν. Αν το ρήμα του Θεού είχε στοιχειοθετήσει τη ζωή μας, θα γνωρίζαμε ότι το πνεύμα εστί το ζωοποιόν.Καλό είναι να φύγουμε από το παιδικό επίπεδο που ανήκουμε με το εγώ είμαι του Παύλου, του Απολλώ, εγώ ανήκω εδώ ή εκεί και να ανήκουμε όλοι από σήμερα στον Χριστό. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια την οποίαν οι ιθύνοντες μας συστήνουν και που μας χωρίζει, απλά να μην την δεχόμεθα. Είναι σίγουρο ότι θέλουν να μας οδηγήσουν στο να υπηρετήσουμε τα δικά τους συμφέροντα. Ο Χριστός φέρνει με την άγια διδασκαλία του ισορροπία μεταξύ μας, φέρνει την ουσιαστική αναγέννηση,φέρνει την ανυπόκριτη αγάπη, φέρνει την ενότητα, φέρνει τη ζώσα πίστη και πλήθος καρπών, χαρισμάτων, σημείων, ιδιοτήτων του Αγίου Θεού. Αδέλφια μου, ας το εννοήσουμε πως ο Παύλος, ο Απολλώς, οι Αγιοι, οι Κυρηναίοι, οι προφήτες που στάλθηκαν ανά τους αιώνες είχαν έναν σκοπό, να φέρουν στη ζωή μας τον Χριστό.Αν εμείς δεχτήκαμε τον Κυρηναίο, αλλά όχι το δώρο που έφερε, τον Χριστό τότε δυστυχώς παραμένουμε ακόμη σαρκικοί και ο λόγος διότι η κρίση, η καταλαλιά, ο εγωισμός, οι πονηρίες συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα στη ζωή μας με μηδαμινά πνευματικά αποτελέσματα. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 8

 

«6. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλώς επότισεν, αλλ' ο Θεός ηύξησεν·

7. ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι ούτε ο ποτίζων,αλλ' ο Θεός ο αυξάνων.

8. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι έν· και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπον αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο απόστολος Παύλος από ταπείνωση και από μεγάλη αγάπη στον Θεό φανερώνει ότι ο άνθρωπος του Θεού κάνει απλώς τη δουλειά του και με το να κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας φανερώνει ο Θεός ότι θέλει να του δώσει εξουσία ώστε να συμμετέχει στην δόξα του. Ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί και που αυξάνει. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η τιμή, διότι αυτός έδωσε τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Σε αυτόν ανήκει η αναγέννηση όλου του κόσμου και η θέωση αυτού, διότι η διδασκαλία του αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για όλη την ανθρωπότητα στο να επιτευχθεί η αγάπη μεταξύ όλων των ανθρώπων της γης. Αυτός ο Χριστός έχει τα κλειδιά του θανάτου και της ζωής.Αυτός ανοίγει το δρόμο της ζωής μπροστά μας και αυτός τον κλείνει. Σε αυτόν ανήκουν τα πάντα και απ’ αυτόν παίρνουν ζωή, σοφία, αγάπη, εξουσία εκκλησίες,προφήτες, απεσταλμένοι, ποιμένες. Είναι μεγάλο λάθος να αφήνει κάποιος να εννοηθεί ότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί ο κόσμος να ενεργήσει κατά Θεόν. Είναι τραγικό να κηρύττουμε τον Θεό για να συστήσουμε εαυτούς. Κηρύττουμε Χριστό για να συστήσουμε αυτόν τον Θεό. Μόνο έτσι θα ευλογηθούμε. Από μία πλευρά έχει δίκιο ο απόστολος Παύλος, αν και γράφει τα λόγια αυτά ώστε να επιτευχθεί η ενότητα και η καθαρή αγάπη των ανθρώπων στον Θεό και μεταξύ τους και ο λόγος διότι όλα υποκινούνται άνωθεν, πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν καταβαίνον από του πατρός των φώτων. Καθώς,ουδέ του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος,αλλά του ελεούντος Θεού και εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Όταν ο άνθρωπος συστήνει τον Θεό τότε και ο Θεός θα συστήσει αυτόν σε όλον τον ουράνιο και επίγειο κόσμο. Βλέπουμε ότι τον απόστολο Παύλο λόγω της ταπείνωσής του τον έθεσε ο Θεός συνεργάτη του ανά τους αιώνες. Μέχρι και σήμερα τον συστήνει με τις επιστολές του σε όλους μας και όλοι διαμέσου του αγαπούμε τον Θεό. Όταν θα είμαστε ειλικρινείς και αληθινοί τότε θα γίνουμε συμμέτοχοι της δόξης του. Εδώ το βλέπουμε, ας το υιοθετήσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Διότι του Θεού είμεθα συνεργοί· σεις είσθε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα είμεθα ο αγρός του Θεού όπου δι’αυτού του Θεού συντελείται η πνευματική μας καλλιέργεια. Αύριο θα δώσουμε εξετάσεις και αν βρεθούμε ελλιπείς, δέντρα που δεν παράγουν πνευματικούς καρπούς, θα απολεστούμε. Μη γένοιτο! Αν όμως αποδώσουμε πνευματικούς καρπούς,τότε θα γίνουμε συνεργοί αυτού του Θεού. Γένοιτο αμήν. Αυτό εύχομαι εκ βάθους καρδίας για όλους τους ανθρώπους και ειδικότερα το εύχομαι για τα τέκνα που ανήκουν σήμερα και στο μέλλον στην Φωνή Θεού. Αυτό που θα οδηγήσει στην καύση πολλούς ανθρώπους θα είναι ο πνευματικός εγωισμός και αυτό που θα δώσει το έναυσμα να αποδώσουν καρπούς είναι η κρυφή ζωή, η οποία θα πρέπει να είναι άγια. Ο Θεός δεν ευλογεί όποιον λέει ωραίες ομιλίες, δεν ευλογεί εκείνον που κάνει ωραίες προσευχές, δεν ευλογεί εκείνον που φανερώνεται ως απεσταλμένος,προφήτης, άνθρωπος του Θεού αλλά εκείνον που στην κρυφή του ζωή εφαρμόζει τις εντολές, προσεύχεται με συντριβή καρδιάς και θυσιάζει τα πάντα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Ο Θεός δεν ευλογεί ανθρώπους που ομοιάζουν στον Ανανία, οι οποίοι κρύβονται απ’ αυτόν και από τους ανθρώπους λέγοντας πως αυτό είναι σοφία. Ο Θεός ευλογεί αυτούς που με θυσία προκαλούν, δημιουργούν αναγέννηση στους ανθρώπους με στοιχεία ευγενής άμιλλας και σοφία Θεού συναρπάζουσα, θυσιάζοντας υλικά αγαθά για την εξάπλωση αλλά και πνευματικά δεν κουράζονται να υπηρετούν εκείνους που θέλουν με ειλικρίνεια να αναγεννηθούν.Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 11

 

«10. Εγώ κατά την χάριν του Θεού την δοθείσαν εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτων θεμέλιον έθεσα, άλλος δε εποικοδομεί· έκαστος όμως ας βλέπη πως εποικοδομεί·

11. διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέση παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η χάρη είναι πάντα γύρω μας και διανέμεται υπό του Θεού σε δίκαιους και άδικους. Όταν η χάρη μειώνεται λόγω της άγνοιας τότε συσσωρεύεται η αμαρτία, φυσική συνέπεια να αυξάνει η διαπαιδαγώγηση η οποία συντελείται στη ζωή μας στο να δημιουργηθεί η αναγέννηση. Διαφορετικά φέρνει καταστροφή στη ψυχή και στο σώμα. Μη γένοιτο!

Σοφός αρχιτέκτων είναι αυτός ο οποίος με τα λόγια του και τα έργα του καταφέρνει να δοξάζεται ο Θεός από τους ανθρώπους σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Ξέρουμε ότι η αγάπη βρίσκει τρόπο και επινοεί πολλά συστήματα σωτηρίας. Για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας χρειάζεται θάρρος, απόφαση, τόλμη. Είναι γραφικό, Πας λοιπόν όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς. Το θεμέλιο για την αναγέννηση όλων των ανθρώπων είναι ο Χριστός και αυτό το βλέπουμε σήμερα όσοι κατανοούμε τον Λόγο του Θεού. Στην συνέχεια να είμαστε σίγουροι ότι το φως του Χριστού θα λάμψει σε όλον τον κόσμο. Το θεμέλιο του Χριστού είναι να αγαπήσουμε Κύριον και Θεόν μας εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ισχύος, εξ όλης της διανοίας και τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το θεμέλιο του Χριστού είναι η ταπεινοφροσύνη, η δικαιοσύνη, οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία, οι ιδιότητες.Το θεμέλιο επίσης είναι η πολυποίκιλη σοφία του Θεού, η οποία καταργεί τη φθορά, την ασθένεια, το θάνατο και κάνει τον άνθρωπο άφθαρτο, αθάνατο, αιώνιο.Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Εάν δε τις εποικοδομή επί το θεμέλιον τούτο χρυσόν, άργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην·

13. εκάστου το έργον θέλει φανερωθή· διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διά πυρός ανακαλύπτεται· και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου οποίον είναι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος οικοδομεί πνευματική οικοδομή πιστεύοντας ότι είναι ευάρεστος στον Θεό επειδή συλλέγει το υλικό στοιχείο και θεωρεί ότι μέσω αυτού θα εξασφαλίσει τη ζωή, ας γνωρίζει ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού, ούτε από τον χρυσό που έχει συλλέξει, ούτε από τον άργυρο αλλά από το πόσο Θεό έχει στη ζωή του. Διότι το έργο εκάστου υλικό ή πνευματικό θα δοκιμαστεί και μάλιστα ως διά πυρός. Ας ενθυμηθούμε τις μωρές παρθένες. «Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. Πέντε δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και πέντε μωραί. Αίτινες μωραί, λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον μεθ' εαυτών έλαιον· αι φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος εβράδυνεν, ενύσταξαν πάσαι και εκοιμώντο. Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και ητοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και αι μωραί είπον προς τας φρονίμους· Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι αι λαμπάδες ημών σβύνονται. Απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι, λέγουσαι· Μήποτε δεν αρκέση εις ημάς και εις εσάς· όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο διά να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους και εκλείσθη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι, λέγουσαι· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν· Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω, Ματθ. 25:1».

Όποιος δεν έχει το πνεύμα του Θεού και στηρίζει τη ζωή του μόνο στο υλικό στοιχείο, τότε τα σκάνδαλα τα οποία αναπτύσσει το σύστημα του κόσμου θα τον οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Θα γίνει φανερό το έργο εκάστου ανθρώπου κατά την ημέρα της κρίσης. Αν χτίστηκε στην πέτρα Χριστός με βάση την προσευχή και την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη, τότε θα μείνει διότι θα δικαιωθεί υπό του Αγίου Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

 

«14. Εάν το έργον τινός, το οποίον επωκοδόμησε μένη, θέλει λάβει μισθόν·

15. εάν το έργον τινός κατακαή, θέλει ζημιωθή,αυτός όμως θέλει σωθή, πλην ούτως ως διά πυρός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιο έργο δεν δημιουργήθηκε υπό του Θεού και διά Πνεύματος Αγίου είναι έργο που το γέννησε η φαντασία του ανθρώπου.Η οποία δυστυχώς πολλές φορές καλπάζει, αφού πολλοί κατά φαντασίαν θεωρούν εαυτούς θεοφόρους σε σημείο να αποπροσανατολίζουν το κόσμο και στο τέλος να δαιμονίζουν λαούς και έθνη και όχι να τους ελευθερώνουν διά του Χριστού. Όποιο έργο γεννήθηκε άνωθεν και διά Πνεύματος Αγίου θα λάβει μισθό, διότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν καταβαίνον εκ του πατρός των φώτων. Αυτό το έργο διακατέχεται από σοφία Θεού, η οποία ελευθερώνει από πάθη, αδυναμίες, κρίσεις, επικρίσεις,καταλαλιές κ.λ.π.. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 17

 

«16. Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν;

17. Εάν τις φθείρη τον ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός· διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, όστις είσθε σεις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν καταλάβουμε ότι το σώμα ημών είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, τότε θα σταματήσει και η αμαρτία να συντελείται μέσα μας η οποία δημιουργεί το θάνατο, διότι το κίνητρο ζωής του Θεού θα εξαφανίσει καθετί που το φθείρει. Οι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν ότι ο ναός του Θεού είναι η κάθε εκκλησία (κτήριο) και ο λόγος διότι δεν γνώρισαν το θέλημα του Θεού, τον Λόγο του Θεού ο οποίος εδώ μέσω του αποστόλου Παύλου αποκωδικοποιεί το μυστήριο του θανάτου λέγοντας ότι το σώμα ημών είναι ναός του Θεού και ο φθείρων τον ναόν του Θεού τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Θα πρέπει να καταλάβουμε, να εννοήσουμε ότι εκκλησία σημαίνει σύνολο πιστών ανθρώπων όπου μαζεύονται όλοι μαζί για να δοξάσουν τον Θεό. Στην αρχή του Χριστιανισμού οι εκκλησίες ήταν κατ’ οίκον όπου εκεί οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν να ανταλλάξουν απόψεις, οι οποίες να μεγαλώσουν τον Θεό μέσα τους και την αγάπη μεταξύ τους.Έτσι δόξαζαν τον Θεό ο οποίος απαιτεί το ίνα ώσιν εν. Όμως ο ναός του Θεού είναι το σώμα ημών και ο λόγος διότι το πνεύμα του Θεού γίνεται αντιληπτό μέσω του εγκεφάλου ο οποίος έχει την εξουσία να το συλλαμβάνει μέσω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Κατόπιν, το σώμα γίνεται ναός του Θεού, αφού πρώτα ο άνθρωπος δέχεται τα άγια πνευματικά ερεθίσματα,προτροπές - νουθεσίες οι οποίες δημιουργούν σ’ αυτό το σώμα έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του κάθε ανθρώπου με τον Θεό, μεταξύ των συνανθρώπων,μεταξύ όλων των οργάνων του σώματος τα οποία συντονίζονται στο να κινούνται ως μία συμφωνική ορχήστρα η οποία παράγει ζωή. Εδώ και αιώνες το σώμα ημών φθείρεται και πεθαίνει, ο λόγος διότι το πνεύμα μας έχει υιοθετήσει για συνεργάτη μας, για φίλο μας όχι το πνεύμα του Θεού αλλά το πνεύμα του μεταπτωτικού κόσμου το οποίο γεννά και στην συνέχεια αναπτύσσει στη ζωή μας την αμαρτία. Αυτό το πνεύμα που κατάφερε να θέσει μέσα μας ο διάβολος, η άγνοια, δημιουργεί σύγχυση στον εγκέφαλό μας με φυσική συνέπεια αυτή η σύγχυση που δημιουργεί η διαβολή να μας κάνει να υπολειτουργούμε και να πεθαίνουμε. Ευτυχώς που ο Θεός με την άπειρη αγάπη του παραχώρησε στη ζωή μας την επιθυμία να θέλουμε να κοιμηθούμε, παραχώρησε τον ύπνο. Μέγα μυστήριο.Μέσα στη σιωπή η αγάπη του Θεού εργάζεται και δημιουργεί ο εγκέφαλός μας νέα κύτταρα, νέα γονίδια τα οποία μας ζωοποιούν. Η επιστήμη η οποία είναι στερέωση των καιρών ώστε να βοηθήσει την απιστία μας φανερώνει ότι όταν κοιμόμαστε και φυσικά αν έχουμε καλόν ύπνο ενεργοποιείται η υπόφυση, ένα γονίδιο το οποίο βρίσκεται στο πίσω και κάτω μέρος του εγκεφάλου μας. Αυτό ενεργοποιεί όλα τα δισεκατομμύρια κύτταρά μας στο να παράγουν, να γεννούν νέα κύτταρα. Έτσι,σηκωνόμαστε το πρωί πιο φρέσκοι, πιο νέοι, πιο ευδιάθετοι. Εάν όμως καταφέρουμε να ζούμε με το πνεύμα του Θεού ώστε να λειτουργεί μέσα μας όλο το εικοσιτετράωρο το Αγιο Πνεύμα, τότε ο Θεός θα εργάζεται ακατάπαυστα στην αναπαραγωγή νέων κυττάρων τα οποία θα κρατούν το σώμα μας άφθαρτο γεμάτο ζωή. Έτσι το σώμα ημών γίνεται ναός του Θεού, αφού το πνεύμα του Θεού το οποίο είναι ζωοποιόν πάντα δημιουργεί με την άπειρη σοφία του κίνητρα ζωής. Αν δεν φροντίζουμε να αναγεννηθούμε, τότε φθείρουμε το ναό του Θεού, φυσική συνέπεια το άγιο γεμάτο ζωή πνεύμα του Θεού να μας εγκαταλείπει διότι αυτό παραμένει νέο και θέλει ένα νέο σώμα. Είναι λοιπόν στο χέρι μας να ζωοποιήσουμε το σώμα μας. Εάν παρόλα αυτά αδιαφορούμε, τότε ας πάψουμε να κάνουμε και σχέδια για το μέλλον μας διότι ο θάνατος θα μας προλάβει. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Μηδείς ας μη εξαπατά εαυτόν· εάν τις μεταξύ σας νομίζη ότι είναι σοφός εν τω κόσμω τούτω, ας γείνη μωρός διά να γείνη σοφός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα γέμισε ο κόσμος σοφούς οι οποίοι λόγω της έλλειψης αγιασμού απέκτησαν και εωσφορικό εγωισμό που προέρχεται από την σκέψη ότι εγώ σπούδασα γιατρός, εγώ σπούδασα αυτό ή το άλλο. Όμως αν κοιτάξουν γύρω τους οι άνθρωποι αυτοί θα καταλάβουν ότι το μόνο που γνωρίζουν μπροστά στην πολυποίκιλη σοφία του Θεού την οποίαν έδωσε εις έκαστον άνθρωπο λαό και έθνος είναι μηδαμινό. Μάλιστα αν σπουδάσουν και μελετήσουν και την άπειρη σοφία του Θεού ο οποίος υλοποιεί τα λόγια του, τότε πράγματι θα εγκαταλείψουν τον υπέρμετρο εγωισμό και θα αποδεχθούν την μικρότητα και την μωρία που τους διέπει. Αν έχουν προορισμό σωτηρίας, θα πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων ό,τι τους βγάζει έξω από το θέλημα του Θεού. Διότι κάποια στιγμή στη ζωή όλοι μας δεχτήκαμε ένα κάλεσμα υπό του Θεού να ζήσουμε. Αυτό ήταν ένα ισχυρό κίνητρο ζωής. Έτσι πήραμε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια μας και αρχίσαμε να μελετάμε, να χαιρόμαστε, να ζούμε διαφορετικά, να ενωνόμαστε με όλες τις τάξεις των ανθρώπων χωρίς να προσωποληπτούμε. Άρχισε μέσα μας να αυξάνει η πίστη πάνω στο γραφικό και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα, όμως οι βιοτικές μέριμνες, η συνήθεια του κόσμου και τα δρώμενα αυτού όπως υποχρεώσεις κ.λ.π.μας έκαναν να θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα. Έτσι αφήσαμε την αποστολή μας,φυσική συνέπεια πολλοί να έχουμε γυρίσει στα ίδια. Κάθομαι καμιά φορά και αναρωτιέμαι λέγοντας, κοίτα αυτόν τον αδελφό τον θαύμαζα, μιλούσε με τόσο πίστη για την άφθαρτη ζωή, με τόση αγάπη, καθήλωνε το ακροατήριο. Τι συνέβη και άλλαξε τόσο πολύ; Έτσι μία ημέρα εκεί στο αγιαστήριο που ζω ρώτησα, Θεέ μου,σκεπτόμενος έναν αδελφό, τι συνέβηκε και γύρισε στα ίδια; Μετά δηλαδή από τόσα χρόνια να τρέχει τώρα πνευματικά να τηρήσει τύπους και εντάλματα ανθρώπων.Εκείνη την ώρα άκουσα την φωνή του Θεού να μου λέει, Θωμά, τι βλέπεις μπροστά σου; Ήταν ένα δέντρο που το είχα φυτέψει πριν τρία χρόνια. Μου λέει, αυτό το δέντρο εσύ το ποτίζεις και κάθε χρόνο το βλέπεις να πετά καινούργια κλαδιά και όλο και πιο πολλούς καρπούς. Έτσι δεν είναι; Μου είπε. Και απαντώ, έτσι είναι Κύριε. Σκέψου τώρα τον εγκέφαλο σου και τον εγκέφαλο του κάθε ανθρώπου. Αυτός Θωμά δουλεύει ως εξής: Όταν είναι μικρός ο άνθρωπος αρχίζει να σπουδάζει και να μιμείται. Πρώτα ξεκινά από την οικογένεια και κατόπιν μέσα στην κοινωνία πάντα μαθαίνει καινούργιες λέξεις και θεωρίες.Σύμφωνα με τον τόνο των λέξεων, των λόγων δημιουργεί και συμπεριφορά. Δηλαδή,λέει κάποιος κάτι με νεύρα, το λέει και το παιδί με νεύρα. Λέει κάποιος κάτι με ευγένεια, το λέει και το παρουσιάζει και το παιδί με ευγένεια. Καθώς μεγαλώνει κάθε μέρα ποτίζεται ο εγκέφαλος του ανθρώπου και δημιουργεί νέους νευρώνες με πολλές πληροφορίες, με πολύ γνώση. Δένεται με την οικογένεια, αναπτύσσει την θρησκεία που υπάρχει γύρω του, σπουδάζει μία τέχνη, μία επιστήμη και όλα αυτά μένουν μέσα του μέχρι που βρίσκει μία δουλειά. Αφού ενηλικιωθεί, άμα βρει δουλειά και βγάζει και αρκετά χρήματα παραιτείται από τη σπουδή και αρχίζει να κάνει πιο άνετη τη ζωή του μέσω του υλικού στοιχείου. Σκέφτεται δηλαδή να αγοράσει,να επενδύσει κ.λ.π.. Όταν και αν έρθει ο Θεός στη ζωή του και αυτό εξαρτάται από το αν χωρά στη ζωή του από τις μέριμνες και ανάλογα το ποιος τον φέρνει,τότε τον καλεί να υιοθετήσει και την δική του διδασκαλία. Ο άνθρωπος στην αρχή χαίρεται, του αρέσει. Έτσι πιστεύει στον αγιασμό, στη γεμάτη σοφία Θεού ζωή,στη ζώσα πίστη, στην αγάπη την ανυπόκριτη κ.λ.π.. Αρα Θωμά, το δέντρο (εγκέφαλος) βγάζει και άλλους καρπούς (νευρώνες). Αν συνεχίσει να το ποτίζει ο άνθρωπος αυτός με σοφία Θεού και με πίστη στην άφθαρτη ζωή είναι εύκολο από μόνος του ο εγκέφαλος να παράγει ζωή γι’ αυτόν (φρούτα) και χωρίς αυτόν, αφού οι ρίζες μπήκαν βαθιά στο έδαφος.Οι άνθρωποι που θαύμαζες και τώρα απορείς γι’ αυτούς πώς γύρισαν στα ίδια, τι έκαναν; Άρχισαν να χάνουν την πίστη τους από τα σκάνδαλα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσι τον Θεόν. Έτσι σταμάτησαν να προσεύχονται, σταμάτησαν να ποτίζουν τη ζωή τους με το ύδωρ το ζων, φυσική συνέπεια να αρχίζει να μαραίνεται το δέντρο (εγκέφαλος). Όταν μαραίνεται ένα δέντρο ξεκινά να μαραίνεται από την άκρη, από τα καινούργια κλαδιά. Έτσι, φτάνουν οι χυμοί της ζωής στα πρώτα κλαδιά και αυτά τα κλαδιά είναι η οικογένεια.Θυμούνται τον δικό τους άνθρωπο, τα παιδιά τους όταν ήταν μικρά, την θρησκεία τους η οποία τους δίδαξε τον Θεό στον ουρανό, τον ιερέα κ.λ.π.. Γι’ αυτό συμβαίνει να λένε αυτά ως αλήθεια, τα οποία είχαν όχι αρνηθεί αλλά έλεγαν μπορείς να γίνεις δέντρο και τα κλαδιά σου να σκεπάσουν τον οίκον σου, την πόλη σου, την χώρα σου, τον κόσμο με την σοφία του Θεού η οποία αυξάνει τη ζωή σε ποιοτική, σε ποσοτική, σε αιώνια, άφθαρτη ζωή. Όμως Θωμά, αν ένα δέντρο πνευματικό, ένας άνθρωπος του Θεού κάνει θαύματα μεγάλα, φαντάσου πολλά τέτοια δέντρα, πολλοί αναγεννημένοι άνθρωποι τι μπορούν να κάνουν. Θα φέρω και εδώ ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει πνευματική ενότητα. Τα νησιά της καραϊβικής βάλλονται ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα από τυφώνες οι οποίοι είναι τόσο ισχυροί που καταστρέφουν το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, όμως, ο Θεός φρόντισε και εδώ να διδάξει τον άνθρωπο για την πολυπόθητη ενότητα. Στα νησιά αυτά υπάρχουν κάποια δέντρα διαφορετικά από τα συνηθισμένα και ο λόγος διότι για να αντιμετωπίσουν τους τυφώνες ώστε να υπάρχει συνέχεια στο φυτικό βασίλειο και κατ’ επέκταση στο ζωικό, τι κάνουν; Τα δέντρα αυτά λοιπόν για να επιβιώσουν απλώνουν τις ρίζες τους και ενώνονται μεταξύ τους. Φανταστείτε δέκα χιλιάδες δέντρα με ενωμένες και μπλεγμένες τις ρίζες μεταξύ τους μέσα στο χώμα. Είναι ένα νησί ολόκληρο.Αυτή την ενότητα ούτε τυφώνας δεν μπορεί να την καταστρέψει. Ο μεγαλύτερος τυφώνας που πέρασε δεν μπόρεσε να τα αποδιοργανώσει - καταστρέψει τα δέντρα αυτά. Αν και εμείς είμαστε ενωμένοι σεβόμενοι ο ένας τον άλλον με κοινό στόχο την κατάργηση του θανάτου, την επίτευξη του αγιασμού και της θέωσης θα πετύχουμε. Αφού τα δέντρα με την ενότητα επιβιώνουν του τυφώνα και εμείς μπορούμε να επιβιώσουμε από τα σκάνδαλα που γεννά η αμαρτία. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά τω Θεώ. Επειδή είναι γεγραμμένον· Όστις συλλαμβάνει τους σοφούς εν τη πανουργία αυτών·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σοφία του κόσμου δημιουργεί τα κράτη,τα έθνη, τις θρησκείες, τα όπλα, τα συμφέροντα και τις προσωπικές φιλοδοξίες.Τα στοιχεία αυτά εξαφανίζουν τον Θεό, την αγάπη, την ενότητα, την ειρήνη, τον άνθρωπο αφού όλα ζουν και κινούνται πάνω στα συμφέροντα. Έχει πολλά εκατομμύρια θύματα που θρηνεί η ανθρωπότητα από την σοφία των ανθρώπων η οποία καταλήγει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στον δεύτερο και ουαί και αλίμονο αν γίνει ο τρίτος. Ο Θεός συλλαμβάνει τα πονηρά έργα των ανθρώπων και διά Πνεύματος Αγίου φωτίζει τα τέκνα του ώστε να αποφύγουν την σοφία αυτή. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 20

 

«20. και πάλιν· Ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών, ότι είναι μάταιοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι μάταιοι οι διαλογισμοί διότι προσπαθούν να βρουν λύσεις μέσα από την επιστήμη πάνω στα θέματα υγείας που απασχολούν τους ανθρώπους και όχι μέσα από το θέλημα του Θεού το οποίο αναπτύσσει το πνεύμα του Θεού που ζωοποιεί. Είναι μάταιοι διότι με τα χρήματα προσπαθούν να υπάρξει ειρήνη στις κοινωνίες, αποφεύγοντας την ειρήνη που χορηγεί ο Πατέρας Θεός και στηρίζεται στην αναγέννηση, η οποία εξασφαλίζει στις κοινωνίες τα πάντα υλικά ή πνευματικά να είναι κοινά. Το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Είναι μάταιοι διότι η δικαιοσύνη υφίσταται μέσα από νόμους οι οποίοι δεν εφαρμόζονται ή και αν εφαρμόζονται αποβλέπουν στην εξαφάνιση των αδυνάτων, αφού σε όλη τους τη ζωή δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα και αφού ο κόσμος προσωποληπτεί αποφεύγοντας οι πάντες την δικαιοσύνη του Θεού που πάντα προσφέρει. Είναι μάταιοι οι διαλογισμοί διότι οι θρησκευτικοί ηγέτες κηρύττουν την μεταθανάτια ζωή ενώ και η δική τους ώρα όταν έρθει κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να ζήσουν, αφού ο Κύριος τόνισε ότι η αμαρτία γεννά τον θάνατο καθώς ο Θεός ουκ εποίησεν θάνατον ουδέ τέρπεται επ’ απωλείας ζώντων,έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα και σωτήριαι αι γενέσεις του κόσμου, καθώς φανερωθείσαν δε τώρα διά της επιφανείας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις κατήργησε μεν τον θάνατον, έφερε δε εις φως την ζωήν και την αφθαρσίαν διά του ευαγγελίου. Είναι μάταιοι οι διαλογισμοί διότι ο τρόπος που αναπτύσσεται η αγάπη μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων οδηγεί στο να φτιάχνουν ομάδες, θρησκείες, δόγματα κ.λ.π. σε σημείο όλοι να κατηγορούν και να μισούν ο ένας τον άλλον εκμεταλλευόμενοι οι πάντες την άγνοια των ανθρώπων. Εν αντιθέσει με την αγάπη του Θεού η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Η αγάπη του Θεού αγκαλιάζει όλη την Δημιουργία και ό,τι υπάρχει σε αυτή. Τέλος είναι μάταιοι διότι δεν έχουν επιστέγασμα τον αγιασμό, αλλά τα συμφέροντα. Θα μπορούσαμε να γράψουμε βιβλία ολόκληρα για την ματαιότητα της σοφίας των ανθρώπων. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 23

 

«21. Ώστε μηδείς ας μη καυχάται εις ανθρώπους·διότι τα πάντα είναι υμών,

22. είτε Παύλος είτε Απολλώς είτε Κηφάς είτε κόσμος είτε ζωή είτε θάνατος είτε παρόντα είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι υμών,

23. σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 21: Όλοι οι άνθρωποι κινούνται άνωθεν. Αρα ας μην συστήνουμε εαυτούς αλλά και κανέναν άνθρωπο, διότι θα προδοθούμε. Ας μην καυχόμαστε για ανθρώπους. Να ευχαριστούμε τους ανθρώπους για το οποιοδήποτε έργο αγαθό που κάνουν, όμως, να συστήνουμε και να καυχόμαστε για τον Θεό σε όλους, διότι απεδείχθη ότι αυτός χορηγεί τα πάντα εις ημάς.

Στίχος 22: Τα πάντα εν πάση Θεός. Εμείς όλοι έχουμε δάσκαλο τον Χριστό ο οποίος απέδειξε ότι είναι του Θεού Υιός. Ας γίνουμε όλοι του Χριστού για να μετέχουμε του Θεού.Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 23: Όπως το λέει. Αμήν.